Child pages
 • Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit 2018-2019
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit lv. 2018-2019

Antti Pönnin menetelmä-  ja opinnäyteseminaarit lukuvuonna 2018-2019 muodostuu kahdesta osasta.  Syksyllä 2018 pidetään menetelmäseminaari siten, että 12.9. alkaen parittomien viikkojen keskivoina on kaksi samansisältöistä seminaaria:  päiväseminaari klo 13-16 ja iltaseminaari klo 17-20. Menetelmäseminaarin yhteydessä suoritetaan Menetelmäopinnot -opintojakso.  Kevään opinnäyteseminaarissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja saadaan palautetta opinnäytteen eri versioista.

Menetelmäopinnot

Ilmoittautuminen menetelmäopintoihin toteutukseen  KM00BK95-3005 Menetelmäopinnot

Seminaarin ohjelmasta

Seminaarissa käydään läpi opinnäyteprosessia ja opinnäytteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä ja tuetaan opinnäytteen ideointia ja suunnittelua. Syksyn menetelmäseminaarissa tutustutaan opinnäyteen tekemiseen ja ideoidaan omaa opinnäytettä.  Kevään opinnäyteseminaarit tukevat opinnäytteen kirjoitusprosessia. Seminaarit tukevat opinnäytteen ohjausta, mutta eivät korvaa sitä. Seminaariohjaus painottuu rakenteellisiin, menetelmällisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin jotka monissa tapauksissa ovat hyvin samantapaisia. Seminaarissa saa myös yleistä tietoa opinnäytteeseen liittyvistä kysymyksistä ja palautetta  paitsi vetäjältä, myös muilta osallistujilta. Kun omaa työtään esittelee muille, se selkeyttää myös omaa näkemystä. Myös muiden esitysten kuunteleminen voi selventää ja kirkastaa omaa opinnäyteideaa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi seminaarin käytäntöjä ja opinnäyteprosessia yleisesti ja sovitaan tarkemmin jatkon ohjelmasta. Seminaarissa ideoidaan omaa opinnäytettä ja tutustutaan opinnäytetyössä käytettäviin menetelmiin.  Seminaarin kuluessa on tarkoitus

- ideoida omaa opinnäytettä

- käydä läpi opinnäytteen tekemisen vaiheita

- tutustua tutkimusmenetelmiin oman opinnäytteen näkökulmasta

- alkaa kirjoittaa omaa opinnäytetyötä


Viime vuoden (2017-2018) seminaarien tiedot täällä


 Kaikki menetelmäkurssin ohjeet täällä:

http://bit.ly/metodi2018


Niiden opiskelijoiden, jotka ovat jo suorittaneet tai korvanneet Menetelmäopinnot-opintojakson, kannattaa kuitenkin seurata menetelmäseminaarin ohjelmaa ja tiedotusta siltä osin, kuin siellä sovitaan opinnäytteen ohjauksista tai muuten käsitellään käytännön opinnäyteprosessiin liittyviä asioita.  Seminaarin ohjelmaan tulee linkki alemmas kohtaan "INFO JA OHJEET".  Keskeisiä päivämääriä löytyy myös Opiskelijan opinnäyteprosessi 2018-2019 -dokumentista.

Opinnäyteseminaari

Kevään opinnäyteseminaari koskee kaikkia keväällä opinnäytteen tekeviä opiskelijoita, myös niitä, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet menetelmäopinnot.

Intoa kevään opinnäyteseminaareista täällä:

 http://bit.ly/on-seminaarit2019 

Seminaaripäivät

Syksy 2018  Menetelmäseminaarit

 1. Ke 12.9. H148 Intro - opinnäytteen tekeminen ja opinnäyteprosessi. Kurssin ohjelma ja tehtävät.  

 2. Ke  26.9. H148 Alustavan opinnäyteidean esittely.  Ohjaajat paikalla.

 3. Ke 10.10. H150 (HUOM MUUTTUNUT PAIKKA) , Ilta: H147. Menetelmät, tiedonhankinta ja opinnäytteen kirjoittaminen (luento) (HUOM!.PÄIVÄSEMMA H150, ILTASEMMA H147)

 4. Ke 24.10. H147. Valmiin opinnäytteen esittely (ryhmätehtävä)

 5. Ke 7.11. Päivä: H150 (HUOM MUUTTUNUT PAIKKA), Ilta: H147.  Menetelmän esittely (ryhmätehtävä)

 6. Ke 21.11. H148  Kertausta ja kysymyksiä. (huom. viimeisen tapaamisen ajankohta voi mahdollisesti vaihtua)

Kevät 2019 Opinnäyteseminaarit

Seminaari jatkuu keväällä opinnäyteseminaarissa. 

Kevään seminaarissa esitellään opinnäytteen etenemistä kolmessa vaiheessa.

TAMMIKUUN LOPPU: Ensimmäinen versio (tutkimuskysymys, sisällysluettelo, johdanto) 

 • Seminaariajat: ke 30.1. klo 13-16 ja 17-20; to 31.1. klo 13-16 

 • Paikka: luokka H149

HELMIKUUN LOPPU:  Raakaversio: Opinnäytteestä noin puolet kirjoitettu

 • Seminaariajat: ke 27.2. klo 13-16 ja 17-20; to 28.2. klo 13-16,

 • Paikka: luokka H148

MAALISKUUN LOPPU: Lähes valmis versio

 • Seminaariajat: ke 27.3. klo 13-16 ja 17-20; to 28.3. klo 13-16, 

 • Paikka: luokka H149


Opinnäyteseminaarin tarkempi ohjelma ja tehtävänannot  http://bit.ly/on-seminaarit2019 

Opiskelijan opinnäyteprosessi 2018-2019: http://bit.ly/opinnayteprosessi-2018-19 


 • No labels
You must log in to comment.