Child pages
  • Käsikirjoitusprosessi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsikirjoitusprosessi tapahtui parityöskentelynä. Pohjana kuva henkilöstä/henkilöistä.

  • No labels
You must log in to comment.