Child pages
  • Kehittämisalusta opettajille
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suunnittelua:

Minkälainen kulttuurituottajan tulevaisuus voi olla? Minkälaisia tapahtumat ovat tulevaisuudessa? Mitä tuottajan täytyy osata? Kulttuurituottaja YAMKilaisille ja AMK -tutkintoa suorittaville on ensi syksynä luvassa opintojaksot aiheeseen liittyen. Tavoitteena on tuotteistaa opetuspaketteja, joita mikä tahansa muu Kulttuurituottajia kouluttava AMK voi käyttää omien ennakointikurssiensa l opetuksessa. Luennot videodaan ja niitä voi streamata omaan opetukseen, tai voi pitää monimuotokursseja, ja käyttää suoraan meidän opetuspakettia hyödyksi. Noudatamme avoimuuden periaatetta eli jaamme vapaasi kurssit kaikkien halukkaiden käyttöön.

Tulevaisuuden kulttuurituottaja (3 - 5 op) AMK

Laajuus:

3.0-5.0 op

Tavoitteet ja saavutettava osaaminen:

Tavoittena on herättää opiskelija huomaamaan, mitä kulttuurituotannon kentällä tällä hetkellä tapahtuu, ja mihin ala on menossa. Kurssilla opitaan ennakoivaa toimintatapaa, ja mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamista ja analysoimista. Kurssilla painopiste on luovissa menetelmissä, tarinankerronnassa ja tulevaisuuskuvien muotoilemisessa.

Sisältö:

Lähiopetus: Luennot, skenaariopaja ja Digitarina -työpaja
Etäopinnot: Signaalien keräys, Digitarinan aineiston keräys, käsikirjoituspaja verkossa

Arviointi: Vastuuopettaja:

0-5 Laura-Maija Hero

Tämä kurssi on tarkoitettu kulttuurituotannon (AMK) opiskelijoille. Ilmoittautumiset Laura-Maija Herolle (mailto:%20laura-maija.hero@metropolia.fi).

Totetussuunnitelma

Teoriaosuus:

- Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi

- Menetelmät

- Tutkimushankkeet ja niiden tulokset

- Etätehtävän anto: kerää 5 tulevaisuussignaalia ja lue signaaleeja signaaliwikistä

Kirjallisuus:

Kesto: lähiopetuksena 3 x 2 h

Skenaariopaja:

- Signaalien käsittely  ja luokittelu, analyysi

- Tulevaisuuspyörä + taulukko (PESTE?) ryhmätyönä

- Tulevaisuuden muistelu pareittain

- Skenaarioiden luominen yhteistoiminnalisesti (Utopia/Dystopia jne.)

Kesto: 1-2 päivää

Käsikirjoituspaja:

- Käsikirjoituspaja (yhteisöllinen käsikirjoittaminen verkon välityksellä). Verkkotyökalu.

Valmiita kuvia ja musiikkia wikissä tarjolla.

Kesto: etäopintoina 2-3 viikkoa

DigiTarina -työpaja:

- nikkaroidaan skenaarioista audiovisuaalisia digitarinoita

http://medios.metropolia.fi/display/medios/Digitarina

Kesto: 2 päivää

Linkkejä:

Fish bowl -keskustelu: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalamalja >>> Ison ryhmän keskusteluun

Tuottaja2020 -tutkijaklubin kommentit:

- Ei rajata tapahtumatuotantoon, vaan kulttuurituotantoon

- Muilla AMKlla 5 op kokonaisuuksia

- Hyvä, että signaalien keräys on osa isompaa kurssikokonaisuutta

- Kurssin nimi, lähtökohta: tulevaisuuden tutkimus -huono, voisi olla esim. innovaatiokurssin aloitus, tai aikalaisanalyysi, nykykulttuurin tutkimus, tutkimus -sana huono.

Kurssin lopputuotokset:

- Visualisoidut tarinat/ kurkistukset vuoteen 2020

- Vertailukelpoiset jokaisesta AMK:ta

Opettajan manuaali:

- Väljä käsikirjoitus:

LM aloittaa ja tekee rungon tutkijaklubin täydennettäväksi

DigiTalesit kerätään ja arvioidaan. Parhaat palkitaan.

- Videoidut luennot

- Kalvot

Tulevaisuuden tutkimus - Tulevaisuuden kulttuurituottaja (3 - 5 op) YAMK

Laajuus:

3.0-5.0 op

Tavoitteet ja saavutettava osaaminen:

Tavoittena on perehdyttää opiskelija strategiseen suunnitteluun ennakoinnin menetelmin, ja niiden soveltamiseen kulttuurituottaja-asiantuntijatyössä. Kurssi antaa kulttuurituottajalle valmiuksia järjestää tulevaisuuden ennakointiin keskittyviä pajoja omassa organisaatiossaan, ja virittää näin keskustelua ja ennakoivaa toimintatapaa omassa työssään.

Sisältö:

Lähiopetus: Luennot, skenaariopaja ja Digitarina työpaja
Etäopinnot: Signaalien keräys, Digitarinan aineiston keräys, käsikirjoituspaja verkossa

Arviointi:
Vastuuopettaja:

0-5
Laura-Maija Hero tms.

Tämä kurssi on tarkoitettu kulttuurituotannon (YAMK) opiskelijoille. Ilmoittautumiset Laura-Maija Herolle (mailto:%20laura-maija.hero@metropolia.fi).

Toteutussuunnitelma

Teoriaosuus:

- Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi

- Menetelmät

- Tutkimushankkeet ja niiden tulokset

- Etätehtävän anto: kerää 5 tulevaisuussignaalia ja lue signaaleeja signaaliwikistä

Kirjallisuus:

Kesto: lähiopetuksena 3 x 2 h

Skenaariopaja:

- Signaalien käsittely  ja luokittelu, analyysi

- Tulevaisuuspyörä + taulukko (PESTE?) ryhmätyönä

- Tulevaisuuden muistelu pareittain

- Skenaarioiden luominen yhteistoiminnalisesti (Utopia/Dystopia jne.)

Kesto: 1-2 päivää

Käsikirjoituspaja:

- Käsikirjoituspaja (yhteisöllinen käsikirjoittaminen verkon välityksellä). Verkkotyökalu.

Valmiita kuvia ja musiikkia wikissä tarjolla.

Kesto: etäopintoina 2-3 viikkoa

DigiTarina -työpaja:

- nikkaroidaan skenaarioista audiovisuaalisia digitarinoita

http://medios.metropolia.fi/display/medios/Digitarina

Kesto: 2 päivää

Linkkejä:

Fish bowl -keskustelu: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kalamalja >>> Ison ryhmän keskusteluun

Tuottaja2020 -tutkijaklubin kommentit:

- Ei rajata tapahtumatuotantoon, vaan kulttuurituotantoon

- Muilla AMKlla 5 op kokonaisuuksia

- Hyvä, että signaalien keräys on osa isompaa kurssikokonaisuutta

- Kurssin nimi, lähtökohta: tulevaisuuden tutkimus -huono, voisi olla esim. innovaatiokurssin aloitus, tai aikalaisanalyysi, nykykulttuurin tutkimus, tutkimus -sana huono.

Kurssin lopputuotokset:

- Visualisoidut tarinat/ kurkistukset vuoteen 2020

- Vertailukelpoiset jokaisesta AMK:ta

Opettajan manuaali:

- Väljä käsikirjoitus:

LM aloittaa ja tekee rungon tutkijaklubin täydennettäväksi

DigiTalesit kerätään ja arvioidaan. Parhaat palkitaan.

- Videoidut luennot

- Kalvot

  • No labels
You must log in to comment.