Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA-hankkeen kokemuksia, havaintoja ja toimintaehdotuksia sosiaalisen median välineistä ja toimintamalleista hanketyön näkökulmasta.

Työskentely-ympäristöt

Wiki

Google docs

Adobe Connect Pro

Videopalvelut

Youtube

Bambuser

Verkostoitumis- ja keskustelualustat

Twitter

Qaiku

Facebook

Linkit

  • Metamedia - Stanfordin yliopiston tutkimushanke, joka käsittelee "Archaeological research and pedagogy in design history and media materialities"

 

 
You must log in to comment.