Child pages
  • Leena Viitanen - oppimispäiväkirja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Tänään on keskiviikko 31.3.

Omat merkinnät

Tämä käyttöliittymä on tosi outo. En jotenkin pääse tähän sisäle ilam manuaalia.

  • Lomake
  • testi
  • t�n��nMinulla nyt ongelma omalla koneella myös joku ylisuojeleva turvapäivitys, joka kysyy jokaisen sivun kohdalla, onko sivu turvallinen.
  • P��si�inenTämä vaatii kyllä kokoåpäiväisen perehdyttämisen.

Kirjoita uusi merkintä!

Oppimispäiväkirja on tehokas oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Aloita kirjoittaminen painamalla Kirjoita uusi merkintä! -nappia.

Opitaan yhdessä!


You must log in to comment.