Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 51 Next »

                                                       

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka kehittävät uudenlaista ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista. Tarjolla on lisäksi laaja kielitarjonta, jota tarjotaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Tällä sivustolla pääset tutustumaan tarjontaa, jotka on luokiteltu syksyn, kevään ja kesän tarjonnan mukaisesti. Ilmoittaudu mukaan opinnoille ja laajenna osaamistasi.

-----------

Students of Haaga-Helia, Laurea and Metropolia can take advantage of the course  offering at all three universities of applied sciences. Students can also select their study paths, which will best   develop  knowledge required by  the needs of working environment. There is also a wide selection of language studies run in cooperation with  Aalto University.

In this website you can explore the study possibilities. The study offering is divided between spring, summer and autumn. Enroll to courses and develop your skills and broaden your knowledge.

  • No labels
You must log in to comment.