Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen. Tarjolla on lisäksi laaja kielitarjonta, jota tarjotaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.   

Ilmoittautuminen kevään 2019 osaamispolkuihin alkaa 3.12.2018 klo 8:00 ja päättyy 18.1.2019.

 ---------

 Degree students of Haaga-Helia, Laurea, and Metropolia UAS have opportunity to take studies on all three UAS study offers: Courses, Language studies and Learning Lanes. There is also the language courses offered by the Aalto-University co-operation.

The enrolment period for spring 2019 learning lanes starts on 3rd December at 8:00 am and ends on 18th January 2019.

  • No labels
You must log in to comment.