Child pages
  • Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit 2017-2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit lv. 2017-2018

Antti Pönnin menetelmä-  ja opinnäyteseminaarit järjestetään lukuvuonna 2017-2018 pääsääntöisesti parittomien viikkojen keskiviikkoina.  Seminaareja on kaksi:  iltapäiväseminaari klo 13-16 ja iltaseminaari klo 17-20.  Seminaarin yhteydessä suoritetaan Menetelmäopinnot -opintojakso.

Ilmoittautuminen menetelmäopintoihin toteutukseen KM00BK95-3001

 

Seminaaripäivät

Syksy 2017

Luokka H 149  

HUOM!  Toisella seminaarikerralla päivämäärä ja paikka vaihtunut aiemmin ilmoitetusta

  1. Intro - opinnäytteen tekeminen  6.9.

  2. Ideoiden esittely 12.9. Piippuluokka H020 (HUOM! Muuttunut päivämäärä ja paikka. Kellonajat samat)

  3. Miten opinnäyte kirjoitetaan (luento) 27.9.

  4. Valmiin opinnäytteen esittely (ryhmätehtävä) 11.10.

  5. Menetelmät (luento) 25.10.

  6. Menetelmän esittely (ryhmätehtävä)  8.11.

  7. Elokuva-analyysi (luento)  22.11.

  • Elokuva-analyysin harjoitukset keväällä

Kevät 2018

Opinnäyteseminaarit jatkuvat ke 17.1.. alkaen.  Ajat aiempaan tapaan 13-16 ja 17-20.  Paikkana H 149.  

Tarkempi ohjelma myöhemmin.

 

INFO JA OHJEET:

http://bit.ly/metodi2017info


 

 

Seminaarin ohjelmasta

Seminaarissa käydään läpi opinnäyteprosessia ja opinnäytteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä ja tuetaan opinnäytteen ideointia ja suunnittelua. Opinnäyteseminaarit tukevat opinnäytteen ohjausta, mutta eivät korvaa sitä. Seminaariohjaus painottuu rakenteellisiin, menetelmällisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin jotka monissa tapauksissa ovat hyvin samantapaisia. Seminaarissa saa myös yleistä tietoa opinnäytteeseen liittyvistä kysymyksistä ja palautetta  paitsi vetäjältä, myös muilta osallistujilta. Kun omaa työtään esittelee muille, se selkeyttää myös omaa näkemystä. Myös muiden esitysten kuunteleminen voi selventää ja kirkastaa omaa opinnäyteideaa

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi seminaarin käytäntöjä ja opinnäyteprosessia yleisesti ja sovitaan tarkemmin jatkon ohjelmasta. Seminaarissa ideoidaan omaa opinnäytettä ja tutustutaan opinnäytetyössä käytettäviin menetelmiin.  Seminaarin kuluessa on tarkoitus

- ideoida omaa opinnäytettä

- käydä läpi opinnäytteen tekemisen vaiheita

- tutustua tutkimusmenetelmiin oman opinnäytteen näkökulmasta

- alkaa kirjoittaa omaa opinnäytetyötä  • No labels
You must log in to comment.