Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 280 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Kevään 2018 harjoittelujaksot ja materiaalit:

Fysioterapiaharjoittelu 1 (14.5.-25.5.2018)

Fysioterapiaharjoittelu 2 (5.2.-2.3.2018)

Fysioterapiaharjoittelu 3 (16.4.-25.5.2018)

Fysioterapiaharjoittelu 4 (5.3.-13.4.2018)

Fysioterapiaharjoittelu 5 (22.1.-2.3.2018)

Harjoittelujaksot kalenterimuodossa

Ohjaava opettaja keskustelee harjoittelun ohjaajan kanssa ja kirjaa ylös millaisia ajatuksia ohjaajalla työyhteisössä on herännyt (ideat kehittämiseen, ideat täydennyskoulutuksista). Tulosta tämä lomake. Lomake palautetaan Anun/ Nean pöydälle: https://docs.google.com/document/d/12KqGAA_r-zMipbRY-qCfnZ1oURb2jmpp1IPepp3s5fY/edit

 

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusuunnittelija Auli Räsäseen (auli.rasanen(at)metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä YEL-todistus.

 ROKOTUKSET

Opiskelija selvittää minkälainen rokotussuoja harjoittelukontektissa vaaditaan ja huolehtii rokotukset kuntoon ennen harjoittelujakson alkua Katso lisätietoa OMAsta opiskelijaterveydenhuollon sivuilta - Helsingin toimipisteet - rokotukset. Lisätietoa myös THL:n sivuilta . Tähän kootaan myös ohjeita, joita on toimitettu oppilaitoksille tiedoksi  eri organisaatioista 

Jos opiskelijan harjoittelu toteutuu vanhusten palvelutaloissa tai hoivakodeissa, opiskelijan pitää ottaa influenssarokotus.

 Maaliskuu 2018. HUS:N OHJE OPPILAITOKSILLE TARTUNTATAUTILAIN SOVELTAMISESTA

Maaliskuu 2018. VANTAA: Vantaan sosiaali- ja terveyskeskus, rokotussuoja lomake

Maaliskuu 2018: Kaunialan Sairaala Oy: lomake

Pohjois-Karjala.Rokotetiedote 2017-18
Tartuntatautilain
vaikutukset opiskelijoiden harjoitteluun
Siun Sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja opiskelijoita koskevat ohjeistukset tartuntataudeista ja rokotuksista:

1.liite, 2.liite ja 3.liite

Arjessa Oy: Yhteistyö-oppilaitoksille toimitettavat rokotevaatimukset Arjessa ASP 010318.pdf

 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

 

 

Kevään 2018 harjoittelupaikkojen haku on edelleen käynnissä!

Tarjoa harjoittelupaikkaa alla olevilla lomakkeilla. Mikäli opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa, myös hän täyttää tämän harjoittelupaikkalomakkeen.

Fysioterapiaharjoittelu 1, SXB17S1, opiskelija täyttää:https://goo.gl/forms/7N8r2NMrwqQ1bKCr1

Fysioterapiaharjoittelu 2 5.2.-2.3.2018, SXB16S1, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/kllKBQNLZxBb5Jn93

Fysioterapiaharjoittelu 3 16.4.-25.5.2018SXB16K1+K2, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/g4IX4BJrD73tbM4w1

Fysioterapiaharjoittelu 4 5.3.-13.4.2018, SXB15S1, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/euyJyclpE3lV4tOb2

Fysioterapiaharjoittelu 5, SXB15K1, opiskelija täyttää: https://goo.gl/forms/CcKmRvZESDWjJ3Dw1

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse Fysioterapia 1 ja Fysioterapia 5 harjoitteluun ja täyttävät yllä olevan lomakkeen.

Syksyn 2018 harjoittelupaikkojen haku

Syksyn 2018 harjoittelujaksot

Tarjoa harjoittelupaikkaa alla olevilla lomakkeilla. Mikäli opiskelija hankkii itse harjoittelupaikkansa, myös hän täyttää tämän harjoittelupaikkalomakkeen.

 Fysioterapiaharjoittelu 1, SXB18K1, opiskelija täyttää: https://goo.gl/forms/Vyc71thPAxbAydPt2

Fysioterapiaharjoittelu 2 10.9.-5.10.2018, SXB17K1+K2, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/RgVqJZjsJTuvjGcB3

Fysioterapiaharjoittelu 3 5.11.-14.12.2018SXB16S1, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/vvYFamrIfUKzqdG03

Fysioterapiaharjoittelu 4 1.10.-9.11.2018, SXB16K1+K2, opiskelija/yritys täyttää: https://goo.gl/forms/el3ARm7T2lig4Vu72

Fysioterapiaharjoittelu 5, SXB15S1, 3.9.-12.20.2018, opiskelija täyttää: https://goo.gl/forms/gwf6Hu85htHMuRip1

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse Fysioterapia 1 ja Fysioterapia 5 harjoitteluun ja täyttävät yllä olevan lomakkeen.


Tiedoksi 2018 harjoitteluista: 

Fysioterapiaharjoittelu 5: Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse ja suunnittelevat ajoituksen lukukaudelle oman hops:n mukaan. Tässä viimeisessä harjoittelussa vastuuhenkilön/ohjaajan ei tarvitse olla fysioterapeutti. Vastuuhenkilö täytyy kuitenkin nimetä. Opiskelija voi myös ahotoida harjoittelun kesätyökokemuksella fysioterapeutin työstä.

MAHDOLLISUUS SUORITTAA FYSIOTERAPIAHARJOITTELU 5 MYÖS KESÄLLÄ: Opiskelijan, joka suorittaa harjoittelun kesällä, tulee tiedottaa harjoittelupaikassa opettajien vapaajaksosta. Tällöin koulun puolelta ei ole ohjaavaa opettajaa käytössä. Viimeistä harjoittelua suorittaessaan opiskelijalla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään Fysioterapiaharjoittelu 3 suoritettuna. Harjoittelu 4 ja harjoittelu 5 suoritusjärjestyksen voi vaihtaa.

Fysioterapiaharjoittelut 1,2,3 ja 4 harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Fysioterapiaharjoittelu 3 ja 4 eivät enää kohdennu vain tietyille asiakasryhmille (tules fysioterapia ja neurologinen fysioterapia) vaan asiakkaat ovat valitun harjoittelupaikan toiminnasta riippuen kumpia tahansa.    


JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Tarjoa harjoittelupaikkoja Jobiili.fi järjestelmässä

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi 

Syksyn 2018 harjoitteluja koskeva Jobiili-aikataulu:
Työnantajat tallentavat harjoittelupaikkailmoitukset Jobiiliin 12.3.2018 mennessä. Tämän jälkeen ne ovat opiskelijoiden selailtavissa kahden viikon ajan.
Opiskelijoiden oman ammattikorkeakoulun alueen harjoittelupaikkojen varaus alkaa 26.3.2018 klo 17.
Kaikki Suomen harjoittelupaikat kaikkien AMK-opiskelijoiden varattavissa 23.4.2018 klo 17.

 

Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.

 

 

   • No labels
You must log in to comment.