Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tämä sivu sisältää työelämäharjoitteluun liittyviä lomakkeita, ohjeita ja aikatauluja. 


Harjoittelut kevätlukukaudella 2020

    
     1. harjoittelu (2. lk) - Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen (6,5 op)
         23.3. - 23.4.2020

     2. harjoittelu (3. lk) - Gerontologinen hoiva- ja hoitotyö (7 op = 5 vkoa)
         23.3. - 28.4.2020

     3. harjoittelu (4. lk) - Ikäihminen kotiympäristössä (7 op = 5 vkoa)
         6.4. - 13.5.2020

     4. harjoittelu (6. lk) - Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö (7 op = 5 vkoa)
         3.2. - 6.3.2020

     5. harjoittelu (7. lk) - Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen (15 op = 10 vkoa)
         14.1. - 30.3.2020 (jakson aikana viisi päivää teoriaopintoja)


Vaihe 1.
Kevään 2020 harjoittelujen
kartoituslomake
 (tällä lomakkeella opiskelija ilmoittaa 1.11.2019 mennessä, mikäli on menossa harjoitteluun keväällä 2020) 


Harjoittelut ja niiden itsenäinen hankkiminen
11/2019


Vaihe 2.
Ole hyvä ja ilmoita hankkimasi harjoittelupaikan tiedot alla olevalla lomakkeella, myös Jobiilista varattu paikka
:


1. harjoittelu     1. harjoittelupaikan ilmoittaminen koululle
Päivätoiminta ja iäkkäiden ryhmän ohjaus

2. harjoittelu
    2. harjoittelupaikan ilmoittaminen koululle 
Muistikodit ja tehostettu palveluasuminen
  
3. harjoittelu
     3. harjoittelupaikan ilmoittaminen koululle
Kotihoito ja kotona asumista tukevat yksiköt, kuten kotiutus- ja arviointiyksiköt sekä lyhytaikaishoitoyksiköt
 
4. harjoittelu
    4. harjoittelupaikan ilmoittaminen koululle
Palveluohjaus ja vahvistava asiakastyö 

5. harjoittelu
    5. harjoittelupaikan ilmoittaminen koululle      

Vanhustyön johtaminen ja kehittäminenGeronomitutkinnon osaamistavoitteet:

Opiskelijan sivu (Kaikille yhteiset)
sisältää tietoa hyvinvoinnin tutkintokokonaisuuden opiskelijoille yhteisistä asioista
(Jobiili, rikostaustaote, rokotukset, terveydenhuoltopalvelut ja vakuutusturva)   

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaSyyslukukauden 2019 harjoittelujen ajankohdat


Yhteydenotto harjoitteluun liittyvissä asioissa

Kun otat yhteyttä opettajaan, assistenttiin ym., käytä ensisijaisesti sähköpostia (etunimi.sukunimi@metropolia.fi).

Muista laittaa viestiin nimen lisäksi

  • opiskelijanumero
  • ryhmätunnus
  • tutkinto-ohjelma ja
  • mistä harjoittelusta on kysymys (1.-5. harjoittelu ja kevät/syksy) 
     
  • No labels
You must log in to comment.