Osaprojektin 3 kehittämistoiminta tähtää potilaan toimintakyvyn edistämiseen. Tarkoituksena on kehittää hyvää kuntoutusta ja innovatiivisia toimintatapoja luova ja käyttävä toimintamalli.

Kehittämistyön lopputuloksena tavoitellaan toimintamallia, jossa:

1. Potilas kokee saaneensa yksilöllistä ja hänen tarpeensa huomioon ottavaa hoitoa. Jokaisen potilaan toimintakyky arvioidaan tulo- ja lähtötilanteissa vähintään yhdellä toimintakykymittarilla ja tulotilanteen arvioinnin tuloksia hyödynnetään tavoitteiden asettelussa sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

2. Henkilökunta on kehittymismyönteinen ja se työskentelee moniammatillisesti hoito- ja kuntoutustilanteissa potilaan voimavarojen käytön mahdollistamiseksi. Henkilökunnalla on potilaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti edistämään pyrkivä asenne

3. Osaston ympäristötekijät (sosiaaliset ja fyysiset) edistävät potilaan toimintakykyä.

Jäsenet


Toini Harra, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mia Karlsson, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, tk1, Jorvi
Maria Widen, lähihoitaja, varahenkilöstö, Espoon sairaala
Eija Salomaa, osastonhoitaja, Espoon sairaala, tk1, Jorvi
Erja Salomaa, sairaanhoitaja, Espoon sairaala, 2D, Puolarmetsä,(varalla Ritva Honkanen, lähihoitaja)
Nina Kilpeläinen, toimintaterapeutti, Espoon sairaala, Kuntoutuspalvelut, Jorvi
Suvi Åhman, fysioterapeutti, Espoon sairaala, Kuntoutuspalvelut, Jorvi
Robert Nyman, fysioterapeutti, Espoon sairaala, Kuntoutuspalvelut, Puolarmetsä
Virpi Cavander, kotihoidon ohjaaja, Espoon kotihoito
Sirpa Ahola, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hannele Hokkanen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pihlava Jari, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kaarina Pirilä, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, (varalla Kajsa Sten, lehtori)

Kokousajat ja paikat

  • 13.1.2011 klo 8.00-16.00, Helsinki, Vanha viertotie 23
  • 27.1.2011 klo 13.00-16.00, Espoo, Jorvi
  • 11.2.2011 klo 12.00-16.00 Tutustumiskäynti Synapsia klo 12.00-15.00, keskustelu klo 15.00-16.00
  • 17.3.2011 klo 08.00-16.00, Espoo, Nuuksio
  • 18.4.2011 klo 13.00-16.00, Espoo, Jorvi
  • 26.5.2010 klo 8.00-15.00, Espoo, Valtuustotalo, ryhmähuone perussuomalaiset


  • No labels
You must log in to comment.