Teemana orientaatio. Aiheina uusi opettajuus (itsereflektio ja tulevaisuus) sekä työelämäprojektin kaksoisrakenne (työn ja oppimisen yhdistävät mallit sekä työelämäyhteistyö pedagogisena ratkaisuna).

  • No labels
You must log in to comment.