Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 92 Current »

 

Yleistä

Onnettomuuksia prosessiteollisuudessa

Turvallisuusstrategia 

 Direktiivit ja lainsäädäntö 

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisen turvallisuuden standardit  

IEC 61511 yleinen rakenne t. 1

Työprosessi ja organisaatio

Turvatyöprosessi t. 4

Vaatimukset organisaatiolle  

Tarkastusvaatimukset t.5

IEC 61511

Käsitteet- IEC 61511

Suunnittelun periaatteet

Vaatimukset ja niiden määrittäminen t.6 lisäyksiä

Riskien arviointimenetelmät

Alustavat riskiarvioinnit  

Laitos ja järjestelmätason riskit

Turvallisuuden ja eheystasojen määrittäminen TET, SIL  

Laitteistovaatimukset

Vaatimukset komponenteille

Suunnitteluvaatimukset ja arkkitehtuuri

Vikasietoisuusvaatimukset 

Vikaantumislaskenta 

Turvatoimintojen kohdentaminen

Tehdastestit ja kelpuutus 

Dokumentointi

Muutokset

Elinkaaren käyttövaiheessa

Turvallisuus muutoksissa

Ohjelmistot
Tietoturva automaatiossa

Vaatimukset

Mallit

Testaus ja integrointi

Turvallisuuden eheystaso - Safety Integrity Level

Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

SIMATIC-turva-automaatio

  • No labels
You must log in to comment.