Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 204 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Syksyn 2017 harjoittelujaksot:

Fysioterapiaharjoittelu 1 (4.12.-15.12.2017)

Fysioterapiaharjoittelu 2 (11.9.-6.10.2017)

Fysioterapiaharjoittelu 3 (13.11.-22.12.2017)

Fysioterapiaharjoittelu 4 (9.10.-17.11. 2017)

Fysioterapiaharjoittelu 5 (11.9.-20.10.2017)

 

Syksyn 2017 harjoittelujaksojen materiaalit:

Fysioterapiaharjoittelu 1 

Fysioterapiaharjoittelu 2

Fysioterapiaharjoittelu 3

Fysioterapiaharjoittelu 4

Fysioterapiaharjoittelu 5

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusassistentti Tiina Veijolaan (tiina.veijola@metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä YEL-todistus.

Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

 

Kevään 2018 fysioterapian harjoittelujaksot ovat seuraavat:

Fysioterapiaharjoittelu 1: vko 20-21, 14.5-25.5.2018

Fysioterapiaharjoittelu 2: vko 6-9, 5.2-2.3.2018

Fysioterapiaharjoittelu 3: vko 16-21, 16.4-25.5.2018

Fysioterapiaharjoittelu 4: vko 10-15, 5.3-13.4.2018

Fysioterapiaharjoittelu 5: vko 4-9. 22.1-2.3.2018

 

 

Hyvät yhteistyökumppanit!

Syksyn 2017 harjoittelupaikkojen haku on käynnissä!

Fysioterapiaharjoittelu 1 4.12-15.12.2017

Fysioterapiaharjoittelu 2 11.9-6.10.2017

Fysioterapiaharjoittelu 3  13.11-22.12.2017

Fysioterapiaharjoittelu 4  9.10-17.11.2017

Fysioterapiaharjoittelu 5  11.9-20.10.2017

Tarjoa harjoittelupaikkoja myös Jobstep.net järjestelmässä

Fysioterapia 1 (4.12-15.12.2017) ja Fysioterapia 5 (11.9-20.10.2017) harjoittelut tarjotaan Jobstep.net kautta.

Tiedoksi 2017 harjoitteluista:

Fysioterapiaharjoittelu 5: Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikan itse ja suunnittelevat ajoituksen lukukaudelle oman hops:n mukaan. Tässä viimeisessä harjoittelussa vastuuhenkilön/ohjaajan ei tarvitse olla fysioterapeutti. Vastuuhenkilö täytyy kuitenkin nimetä. Opiskelija voi myös ahotoida harjoittelun kesätyökokemuksella fysioterapeutin työstä.

MAHDOLLISUUS SUORITTAA FYSIOTERAPIAHARJOITTELU 5 MYÖS KESÄLLÄ:    Opiskelijan, joka suorittaa harjoittelun kesällä, tulee tiedottaa harjoittelupaikassa opettajien vapaajaksosta. Tällöin koulun puolelta ei ole ohjaavaa opettajaa käytössä. Tämä asia kirjataan harjoittelu sopimukseen. Viimeistä harjoittelua suorittaessaan opiskelijalla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään Fysioterapiaharjoittelu 3 suoritettuna. Harjoittelu 4 ja harjoittelu 5 suoritusjärjestyksen voi vaihtaa.

Fysioterapiaharjoittelut 1,2,3 ja 4 harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana. Fysioterapiaharjoittelu 3 ja 4 eivät enää kohdennu vain tietyille asiakasryhmille (tules fysioterapia ja neurologinen fysioterapia) vaan asiakkaat ovat valitun harjoittelupaikan toiminnasta riippuen kumpia tahansa.  

JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi 

Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

AC-yhteydellä on mahdollisuus osallistua terveysalan Jobiili- koulutukseen (ei tarvitse ilmoittautua):


 Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.

 

 

 

 

   • No labels
You must log in to comment.