Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun osteopatian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Ostopaattiopiskelijoiden työelämäharjoittelu

Valtaosa harjoittelusta osteopatian tutkinto-ohjelmassa tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden työharjoittelupaikka Positiassa, jossa osteopaattiopiskelijat työskentelevät harjoitteluohjaajien ohjauksen alla. Osteopaattiopiskelijat opiskelevat neljä vuotta, jonka aikana opiskelijat harjoittelevat teoria- ja käytännön tunneilla opittuja tietoja ja taitoja ohjatussa harjoittelussa yhteensä 2,5 vuoden ajan.

 Viimeisen opiskeluvuoden aikana osteopaattiopiskelijat suorittavat työharjoittelua myös ulkopuolisissa yksiköissä, yksityisellä vastaanotolla, sairaaloiden fysiatria-osastolla sekä uudessa ympäristössä, esimerkiksi kolmannen sektorin harjoittelupaikassa.


Harjoittelujaksojen materiaalit:

Saatekirje työelämäkumppaneille

Saatekirje osteopaatille

Saate työelämän edustajalle (fysiatria)

Työelämäharjoittelun ohjeet ja toteutussuunnitelmat

Harjoittelun tehtävänanto (fysiatria)

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä koulutusuunnittelija Auli Räsäseen (auli.rasanen(at)metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

 Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

Mikäli T:mi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja laskuttaa ohjauskorvauksen, tarvitaan laskun liitteenä seurantalomake sekä YEL-todistus.JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi

Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.

  • No labels
You must log in to comment.