Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian tutkinto-ohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Työelämäharjoittelu

 Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Harjoittelut ovat yleisesti osa laajempia opintojaksoja. Tästä johtuen harjoittelujen ajankohdat ja toteutustavat vaihtelevat lukukaudesta ja opintojen vaiheesta riippuen. Optometrian opiskelijoiden harjoittelujen kesto vaihtelee kahdesta viikosta useisiin viikkoihin ja harjoittelujaksot ovat yhtenäisiä kokonaisuuksia. Työharjoittelujaksoja on alkaen toiselta lukukaudelta ja niitä on yhteensä viidellä lukukaudella. Työharjoittelupaikkoina ovat pääasiassa optikkoliikkeet sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, kuten silmäsairaalat.

Optometrian tutkinto-ohjelman työharjoitteluun liittyvät yleiset ohjeet

Jokaiselle työharjoittelujaksolle on lisäksi erilliset omat ohjeet:

  1. työelämäharjoittelujakson ohjeet
  2. työelämäharjoittelujakson ohjeet

Työharjoittelupaikkojen kanssa tehdään harjoittelun ohjaussopimus. Ohjaussopimusasioissa voitte olla yhteydessä koulutusuunnittelija Auli Räsäseen (auli.rasanen(at)metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

Kuvahaun tulos haulle optometria metropolia


JOBIILI – HARJOITTELUPAIKKAVARAUSJÄRJESTELMÄ ON AVATTU

Jobiili on sähköinen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen (sosiaali- ja terveysalat). Harjoittelupaikkavarausjärjestelmä toimii osoitteessa: https://jobiili.fi

Jobiili - Työnantajan ohjeet: https://youtu.be/5c1B-i7LcHM?list=PLU8nZb1Gc0WT6WRNbiF2Z8UiJ2C_CiHX_

Katso päivitetty (6/2017) tiedote JOBIILIsta.

 

 

 

 

 

 

  • No labels
You must log in to comment.