Child pages
  • Mikrokirjat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 68 Next »

 

 

Metropolian julkaisemat mikrokirjat ovat mikroartikkeleista koottuja kokonaisuuksia. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittajat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä tai aloittavat keskustelun uudesta aiheesta.

Mikrokirjat

 

Niina Pietilä (toim.): Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakoissa

Lataa pdf-versio

Irene Alsti-Lehtonen (toim.): Virtuaalimuskarin taigaa, Varhaisiän musiikkikasvatus verkkoympäristössä

Lataa pdf-versio

Salla Sipari, Elisa Mäkinen, Kaija Kekäläinen, Pekka Paalasmaa & Toini Harra: Uudistuva kuntoutusosaaminen – työ ja koulutus yhdessä

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio

Lataa pdf-versio 

Lataa pdf-versio   

Lataa pdf-versio   

Korkalainen, Timonen ja Tuuttila (toim.): MOOCiin menevä nuorisotyö – Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana

Modernin etäopetuksen ja digitaalisen työotteen tarkastelua nuorisoalan ja oppilaitosten näkökulmista.

Lataa pdf-versio 

Anttila, Huhtaniska, Leppänen, Nenonen, Nisula, Pirinen, Raatikainen, Rinne, Räsänen ja Soini: Kehittävä ote kantaa ja kannattaa – pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa. 2014.

Lataa pdf-versio 

Aleksandra Meyer and Tuomas Korkalainen: The Junior Woodchuck Guide to Social Media. 2014.

Lataa pdf-versio 

Sonja Merisalo & Petri Silmälä (toim.): Facebookin merkkisivut korkeakoulun prosesseja palvelemassa. 2014.

Näkemyksiä siitä, miten Facebookin merkkisivut valjastetaan edistämään ammattikorkeakoulun toimintaa.

Lataa pdf-versio

Katriina Rantala-Nenonen (toim.): Pedagoginen kehittäminen. 2014.

Uudistavan yhteistoiminnallisen oppimisen tarkastelua ja käytännön kokemuksia.

Lataa pdf-versio

Mari Silver (toim.): Pedagoginen ketteryys. 2013.

Pohdintaa pedagogisen ketteryyden käsitteen ympärillä.

Lataa pdf-versio

Ilse Skog (toim.): Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013.

Kokemuksia erilaisisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.

Lataa pdf-versio

Tuomas Korkalainen (toim.): Somepentujen käsikirja – rekrytointi- ja selviytymisvinkkejä sosiaalisen median sokkeloihin. 2013.

Käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa ja
verkkoläsnäolon rakentamisesta.

Lataa pdf-versio

 

Juhana Kokkonen (toim.): Tiloissa ja pilvessä – kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä. 2012.

Käytännön kokemuksia pedagogisesta kehittämisestä ja opetusympäristöjen ja toimintamallien muuttamisesta.

Lataa pdf-versio

Jussi Linkola & Juhana Kokkonen (toim.): Yhteistoiminnan rakentajat – kokemuksia fasilitoinnista. 2012.

Käytännön kokemuksia erilaisiin fasilitointiprosesseihin liittyen.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen (toim.): Voihan wiki – käytännön kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä. 2011.

Näkökulmia sosiaalisen median ja hanketyön yhdistämisyrityksiin.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen & Jussi Linkola (toim.): Opetuksen avoin suunnittelu. 2011.

Kokemusperäinen mikrokirja opetuksen avoimesta suunnittelusta, sen ominaispiirteistä, mahdollisuuksista, haasteista ja heikkouksista.

Lataa pdf-versio

Juhana Kokkonen & Sonja Merisalo (toim.): Metropolis Helsinki – kokemuksia tulevaisuusfantasioista opetuksessa. 2010.

Mikrokirja vuoden 2009 järjestetyn Metropolis Helsinki -intensiiviviikon kokemuksista. Metropolis Helsinki -intensiiviviikko oli Metropolian kulttuurin ja luovan alan klusterin opettajien ja opiskelijoiden yhteinen opetusviikko, jossa pohdittiin tulevaisuuden arkea ja tehtiin 90 sekunnin scifi-henkisiä esityksiä.

Lataa pdf-versio

 


  • No labels
You must log in to comment.