Child pages
  • Superteam säännöt ja arviointi syksy 2017
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä sivulla voit tutustua opintojakson tavoitteisiin, arviointiin ja Superteam-turnauksen sääntöihin.

Täältä pääset takaisin opiskelijan aikatauluihin ja tehtäviin >>>>>>>

Lue myös lisää monialaisesta innovoinnista >>>>>

 

 Superteam Innovaatioprojektin tavoitteena on kehittää uusi innovaatio monialaisessa tiimissä; ja Sinun.... ....ja koko Tiimisi innovaatiokompetenssien kehittyminen! 

Turnauksessa arvioidaan tiimin ratkaisua ja innovaatiokompetenssien kehittymistä. Opintojaksona tässä arvioidaan myös yksittäistä opiskelijaa opetussuunnitelman mukaan. 

Superteam Turnauksen arviointikriteeristö  
    
 Ratkaisun arviointikriteeritInnovaatio-osaamisen arviointi Opintojakson arviointi
Ketä arvioidaan?Tiimi (Ratkaisu)Tiimi (Osaamisen kehittyminen)Yksittäinen opiskelija (Osaaminen)
Kuka arvioi?Tuomarit, yrityksetOpettajat, tiimiOpettajat, tiimi
Arviointi tapahtuuKonseptien pitchaus 14.9., Valmentava tuomarointi 21.9. ja  Finaali 9.10.2017Opettajan jatkuva arviointi päiväkirjaan. Opettaja ottaa huomioon tiimin omat alku, keski ja loppuarviotLopuksi koko projektin perusteella
KriteeritUutuusarvoJoustavuus ja saavutusorientaatioVerkostoitumisen taidot
 Markkina-/ yhteiskunnallinen tarveMotivoituminen ja sitoutuminenYhteistyötaidot
 ToteutuskelpoisuusItsetunto ja itsehallintaViestintätaidot
 EsitysTulevaisuusorientaatioProjektityön taidot
 HaastevastaavuusLuovuusLuovuuden ja ongelmanratkaisun taidot
  Sosiaaliset taidot 
  Projektinhallintataidot 
  Sisältöosaaminen 
  Valmistamisen/ Nikkaroinnin/ konkretisoinnin taidot 
    
Pisteytys100 pistettä max./ arviokerta300 pistettä max./ Kehittyminen turnauksen aikanaMetropolian arviointi 1-5, Omnian arviointi 1-3.
    
    
Koko turnauksen voittajatiimi: Parhaat pisteet Ratkaisu + osaamisen kehittyminen   
Ratkaisuvoitto/ haaste  
InnoOsaajavoitto/ Eniten kehittynyt tiimi  

.......................

Opintojakson arviointi ja osaamistavoitteet

Superteam turnaus on Metropolia AMKn opetussuunnitelman mukainen toteutus. Yksittäistä opiskelijaa arvioidaan sen mukaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kehittää monialaisten toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.
  • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä tutkintoalansa osaamista alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä.
  • hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan monialaisten asiantuntijoiden yhteistyössä ja työympäristössä.
  • luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa.
  • käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.


Opintojakson sisältö

 

  • Projekti- ja innovaatiotyöskentely: ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi
  • Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, koordinointi ja hallinta sekä kehittämismallien uudistaminen
  • Yhteistyötaidot, sidosryhmätoiminta, verkostotyöskentely, innovatiiviset työmenetelmät.

Opintojakson arviointi

 

Opintojakson arviointiin eli yksilön arviointiin vaikuttaa opettajan jatkuva arviointi, tehtävien arviointi, ja vertaisarviointi. Innokas osallistuminen on arvioinnin ydin (smile) Jokainen on hyvä jossain!

 

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

 

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Hyvä

 

Opiskelija soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija luo yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää toimijoiden kanssa käytännöllisiä ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Kiitettävä

 

Opiskelija soveltaa ansiokkaasti projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija analysoi ja kehittää monipuolisesti yhteistyö- ja viestintäosaamistaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.Opiskelija osaa tulkita yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria ja rakentaa sitä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija analysoi ja kehittää asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia
ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Hyväksytty / Hylätty

 

Opiskelija tietää projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet. Opiskelija tunnistaa projekti- ja verkostotyöskentely -osaamistaan. Opiskelija käyttää yhteistyö- ja viestintäosaamistaan ja hyödyntää niitä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija on mukana kehittämässä toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

 

Arviointi kohdistuu työskentelyyn opintojakson aikana ja osaamiseen sen päättyessä sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja innovatiivisten ratkaisuiden syntymiseen


Omnian opiskelijat voivat saada projektista halutessaan avoimen ammattikorkeakoulun todistuksen, lisätietoa saat opintojakson aikana!

 

 

 

 

 

.......................

Turnauksen arviointi ja säännöt

Superteam turnauksessa arvioidaan tiimien ratkaisua ja osaamisen kehittymistä. Arviointiin vaikuttaa runditehtävät, opettajan havainnot ja tiimien vertaisarvioinnit sekä tuomariston arviot.

 

IPR opas

Superteam Finals JUDGE Scoresheets.xlsx

Turnauksen säännöt 


1. KILPAILU JA SEN TAVOITTEET
Superteam-turnaus on innovaatioprojekti, jossa eri asteisista oppilaitoksista tulevat opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä innovaatioita yrityksille.  Tavoitteena on ideoida ja kehittää annettujen haasteiden puitteissa yrityksille todellisia hyötyjä tuottavia ratkaisuja. Kilpailun tavoitteena on myös osallistujien innovaatiokyvykkyyden kehittyminen, innovaatioprosessin sisäistäminen sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksien ymmärtäminen muilla kuin teknologia-aloilla.
 
Kyseessä on siis opintoihin liittyvä projekti, jonka tavoitteena on oppiminen innovaatioprosessissa. Tavoitteena ja arvioinnin kohteena on oppiminen ja projektin tuotokset eri vaiheissa.
 
Superteam-turnaus tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämässä tarvittavia kompetensseja sekä oppia, miten innovaatioita kehitetään. Se tarjoaa osallistujille, niin opiskelijoille kuin yrityksille, uusia verkostoja; mukana olevat yritykset saavat mahdollisuuden verkostoitua muiden mukana olevien yritysten kanssa ja tapaavat innovatiivisia nuoria kykyjä.  

Superteam-turnauksen järjestävät yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Omnia Koulutus sekä Futuretournaments oy.  
 
2. OPISKELIJAN, HAASTEYRITYKSEN JA OPPILAITOKSEN OIKEUDET
 
Aineeton omaisuus (IP eli Intellectual Property) on omaisuutta, joka ei ole fyysistä tai konkreettista. Se voi olla yrityksessä olevaa hiljaista tietoa,osaamista tai tietotaitoa. Konkreettisemmin se voi olla myös vaikkapa käsikirjoitus, musiikkiteos, tekninen keksintö tai menetelmä, tuotteen muoto tai vaikkapa yrityksen, tuotteen tai palvelun brändi, jonka olet kehittänyt yksityishenkilönä tai yrityksesi nimiin.
Jotta voit osoittaa aineettoman omaisuuden, on se dokumentoitava esimerkiksi kirjalliseen muotoon. Dokumentoinnin avulla pystyt osoittamaan, että olet luonut aineetonta omaisuutta ja että sinulla on omistusoikeus siihen. Aineettoman omaisuuden omistajana voit päättää sen käytöstä. Ja mikä tärkeintä, voit estää muita käyttämästä sitä kaupallisesti hyödyksi. Tämä tapahtuu aineettomien oikeuksien avulla. Niillä voit suojata aineetonta omaisuuttasi eli keksintöjäsi, teoksiasi ja työtäsi, kunhan se on saatettu konkreettiseen muotoon ja voit sen todentaa.
 
Aineettomia oikeuksia (IPR eli Intellectual Property Right) ovat
 
• tekijänoikeus – taiteellinen teos
• mallioikeus – tuotteen muotoilu
• tavaramerkki – logot ja nimet
• patentti – tekninen keksintö
• hyödyllisyysmalli (pikkupatentti) – tekninen keksintö.
 
Nyrkkisääntö on, että voit suojata kaikki keksinnöt ja teokset aineettomilla oikeuksilla.
 
Superteam innovaatioprojektissa tiimi kehittää ratkaisua haasteen antaneen yrityksen aitoon tarpeeseen. Opiskelijatiimi ei kuitenkaan luovuta tekijänoikeuttaan pois haasteen antaneelle yritykselle tai yhdistykselle, vaan jakaa käyttöoikeuksia tiettyyn yhteisesti sovittuun tuotokseen yritykselle ja oppilaitoksille. Käyttöoikeuksia tuotokseen jaetaan yhteisellä sopimuksella. Sopimukselle on oma valmis pohjansa.
 
Jos tiimi esim. keksii uuden pyörän, he jakavat käyttöoikeuksia esim. pyörän prototyyppiin, tuotteistamisen ohjeeseen, markkinoilleviemiseen liittyviin dokumenetteihin tai muuhun yritykselle ja oppilaitokselle luovutettavaan tuotokseen, jolla keksintö on konkretisoitu. Keksintökin vaatii konkreettisen muodon eli patentin ollakseen olemassa. Pelkkä idea ei siis riitä, vaan se on oltava konkretisoitu ja todennettu.
 
3. KILPAILIJAN KRITEERIT

Superteam-turnaus on kutsukilpailu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Omnia Koulutuksen opiskelijoille. Turnauksessa kilpaillaan moniasteisissa ja monialaisissa tiimeissä, joissa on noin viisi jäsentä.


4. KILPAILUN RAKENNE JA AIKATAULU

Superteam-turnaus on intensiivinen, kuusi ja puoli viikkoa kestävä innovaatiokilpailu, joka jakaantuu kuuteen vaiheeseen.
 
Turnaus käynnistyy kolmipäiväisellä jaksolla, jonka aikana orientoidutaan tulevaan kilpailuun. Opiskelijat kuulevat vierailevia puhujia ja tapaavat tosielämän innovaattoreita, he tutustuvat kilpailun yrityskumppaneihin ja kuulevat kilpailun haasteet. Kukin opiskelija ilmoittautuu kahteen haasteeseen, mutta hänet sijoitetaan vain yhteen. Kilpailun järjestäjät muodostavat kilpailutiimit opiskelijoiden valintojen perusteella niin, että tiimeistä muodostuu mahdollisimman heterogeenisiä, monialaisia ja moniasteisia.
 
Turnauksessa käydään läpi pedagogisesti fasilitoitu innovaatioprosessi, jonka ohjauksesta vastaavat koulutetut innovaatiolehtorit. Tiimit työstävät haasteen ratkaisua koko kilpailun ajan, innovaatioprosessin eri vaiheiden mukaisesti. Ratkaisunsa kehittämisessä tiimit saavat apua innovaatiolehtoreiden lisäksi haasteen antaneelta yrityskumppanilta.  Lisäksi tiimi pyrkii osoittamaan innovaatio-osaamisensa kehittymistä.
 
Kilpailuun kuuluu kaksi - kolme tiimien tuotosten /innovaatioiden pitchauspäivää, joihin liittyy valmentava tuomariarviointi:
 
Kilpailutiimien tulee jättää konseptinsa/innovaationsa päivää ennen pitchausta tuomareiden ja haasteen antaneen yrityskumppanin arvioitavaksi.
 
Kilpailun kuluessa kilpailijoita/tiimejä ei karsita, vaan kaikki tiimit kisaavat loppuun asti. Superteam-turnaus huipentuu päivän mittaiseen finaalipitchaus ja kompetenssifinaaliin.
 
 
5. KILPAILUN ARVIOINTI

Kilpailutiimien onnistumista arvioidaan sekä prosessin aikana kehittyvien innovaatiokompetenssien osalta että parhaan innovaatioprosessin ja tuotoksen osalta.
 
Kompetenssituomarit arvioivat innovaatiokompetenssien kehittymistä. Innovaatiotuomarit arvioivat tiimien yrityksen haasteeseen kehittämää ratkaisua; sekä innovaatioprosessia että tuotosta.
 
Tuomareiden nimet julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

6. ARVIOINNIN KRITEERIT

Superteam-turnauksessa arvioinnin kohteena on sekä osallistujien innovaatiokompetenssien kehittyminen prosessin aikana että paras innovaatioprosessi ja paras tuotos.
 
Keskeiset kriteerit (mutta eivät välttämättä ainoat) innovaatiokompetenssien arvioinnissa ovat: joustavuus, motivaatio ja sitoutuminen, saavutusorientaatio, ratkaisukeskeisyys, itseluottamus, itsehallinta, tulevaisuusajattelun taidot, valppaus uusille mahdollisuuksille, luovuus, sosiaaliset taidot, projektinhallinta, tekniset ja konkretisoimistaidot.
 
Keskeiset kriteerit (mutta eivät välttämättä ainoat) ratkaisujen arvioinnissa ovat: Innovatiivisuus, uutuusarvo, toteutuskelpoisuus, ratkaiseeko haasteen, tiimin boogie, esityksen vaikuttavuus, laatu, viestintä ja kiinnostavuus.
 
7. HYVÄKSYTTÄVÄT KILPAILUTYÖT

Superteam-turnaus on innovaatioprojekti, jossa etsitään innovaatioita, luovia uusia ratkaisuja ja toteutetaan ne.
 
Hyväksyttävä kilpailutyö on:
 
Uudenlainen tuote, palvelu, prosessi tai toimintatapa, joka on jollain tavalla konretisoitu tai prototypoitu, testattu tai koeteltu ja/tai viety/ suunniteltu vietäväksi ihmisten aidoksi hyödyksi, ja joka vastaa haasteeseensa. Pelkkä idea ei ole innovaatio.
 
8. PALKINNOT
 
Kilpailussa jaetaan palkintoja. Tiimi jakaa annetun palkinnon. Mikäli palkinto ei ole jaettavissa, tiimi päättää itsenäisesti kenelle palkinto annetaan.

 

Siili Solutions

Mesensei

Kansallisgalleria

Riskpointer

Ohjaamo Helsinki

Pääpalkinto

Mixed Reality headset300€ stipendi

300€ arvoinen tuotepalkinto

300€ stipendi300€ stipendi500€

 

 

 

  
9. AVOIMEN INNOVAATION PERIAATE JA IPR OSANA SUPERTEAM-TURNAUSTA

Innovaatioturnauksen tulokset voivat vaihdella suuresti IPR-näkökulmasta. Mm. esitetyistä haasteista ja ideoinnista riippuen tulokset voivat olla sellaisia, ettei mikään IPR liity eikä voi liittyä niihin, taikka ne voivat olla jopa jo ennestään IPR-suojattuja. Tulokset voivat periaatteessa olla myös sellaisenaan suojattavissa, taikka niitä pitää jatkokehittää, jotta IPR-suojaaminen olisi mahdollista. Turnauksen alussa ei voi ennustaa, minkälaisia tulokset tulevat IPR-näkökulmasta olemaan. Ennalta-arvaamattomat tulokset ovatkin yksi keskeisistä innovaatioturnauksen tavoitteista.

Tavoitteena on, että jokainen kilpailija kykenee ideoimaan mahdollisimman estottomasti, mikä on mahdollista jos osapuolet voivat luottaa toisiinsa ja tunnistavat avoimen tietojen vaihdannan arvon.

Innovaatioturnaus perustuu opiskelijoiden avoimeen yhteiskehittelyyn oppimistarkoituksessa, eikä Innovaatioturnauksessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon tai uusiin ideoihin liity salassapitovelvoitteita. Innovaatioturnauksen tulokset ovat siis avoimia ja julkisia. Osapuolet hyväksyvät ja tunnustavat, että tämä voi vaikuttaa tulosten IPR-suojaamismahdollisuuksia heikentävästi.

Osapuolet hyväksyvät, että Innovaatioturnauksen tulokset, sellaisina kuin ne turnauksessa esitetään, eivät ole liikesalaisuuksia, eivätkä muutenkaan siirry automaattisesti kenenkään osapuolen IPR-omaisuudeksi tai muuten suojattavaksi IPR:llä, vaan ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja julkaistavissa. Tämä ei kuitenkaan kumoa kenenkään osapuolen taikka kolmannen osapuolen IPR:iä, jotka ovat olemassa Innovaatioturnauksesta riippumatta eikä tällä sopimuksella myönnetä niihin käyttöoikeutta tai lisenssiä, ellei muuta sovita.

Innovaatioturnauksessa vallitsee IPR-rauha ja kaikkien osapuolten on voitava vapaasti jakaa tietoaan ja ideoida uutta huolehtimatta siitä loukkaako tällainen toisen osapuolen IPR:iä. Täten osapuolet sitoutuvat olemaan esittämättä toisiaan vastaan IPR:iin perustuvia vaatimuksia mistään sellaisesta, mitä toinen osapuoli on turnauksessa esittänyt tai suunnitellut, siltä osin kuin tällaiset vaatimukset koskisivat IPR:n käyttöä tai hyödyntämistä turnauksessa itsessään.
 
Suostumalla näihin sääntöihin osapuolet eivät myöskään sovi mitään turnauksen jälkeen syntyvistä IPR:stä, jotka voivat olla myös turnauksessa esitettyjen ideoiden jatkokehityksen tulosta. Kyseessä on oppilaitosprojekti, joka päättyy 12.10.2017.
 
10. KILPAILUN JÄLKEEN
 
Superteam -turnaus on ideoinnin ja osaamisen markkinapaikka, missä keskeisinä osapuolina ovat Haasteyritykset ja Kilpailijat sekä vaihdannan välineinä sovitut palkinnot ja kannustimet. Kilpailunjärjestäjä on kiinnostunut ratkaisemaan asettamansa turnaushaasteen. Kilpailijalle motivoivaa on, että hän henkilökohtaisesti hyötyy parhaan ratkaisun kehittämisestä.
Haasteyritys sitoutuu reilun pelin hengessä keskustelemaan jatkoyhteistyöstä sellaisten Kilpailijoiden kanssa jotka ovat olleet ideoimassa sellaisia Innovaatioturnauksen tuloksia, jotka Haasteyritys harkitsee ottavansa käyttöön tai jatkokehitykseen. Tällaisen keskustelun tarkempaa sisältöä tai lopputulosta ei määrätä, vaan tarkoituksena on antaa Kilpailijalle reilun pelin hengessä mahdollisuus esimerkiksi:
·       Vaikuttaa ja osallistua ratkaisun toteutukseen tavalla tai toisella
·       Henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammatillisiin suhteisiiin
·       Rahaa tai muita resursseja
·       Maineeseen ja huomionosoituksiin
·       Työtehtäviin
  • No labels
You must log in to comment.