Halusimme antaa uusia työkaluja vapaa-aikasektorin yrittäjille arkeen ja rohkaista opiskelijoita yrittämiseen.  Teimme "Yritä edes!" -podcastin, jossa oivalletaan asiapitoisesti ja realistisesti yrittämistä. Podcastin tuottivat Metropolian ja Haaga-Helian opiskelijat CoINNO-hankkeen yrittäjyyden ja toimittajatyön asiantuntijoiden fasilitoimana. Kuuntele podcastit soundcloud.com/yritaedes ja luen alta lisää siitä, mitä opiskelijat oivalsivat yrittäjyydestä podcasteja tuotettaessa ja miten podcastit otettiin vastaan.

Lähtökohtana podcastien tuottamiselle oli kohderyhmälähtöisyys. Aivan ensimmäisenä lähdimme perehtymään vapaa-aikasektorin ja luovien alojen yrittäjiin kohderyhmänä. Pohjana tässä oli CoINNO-hankkeessa työskennelleen tuotteistajan Laura Järveläisen tekemät yrittäjähaastattelut ja niiden kautta koottu empatiakartta yrittäjistä. Opiskelijat perehtyivät tähän ja saivat tehtäväkseen koostaa vastaavan empatiakartan yrittäjyydestä kiinnostuneista opiskelijoista.

Vasta kohderyhmän ymmärtämisen  jälkeen ryhdyttiin miettimään tarkemmin aiheita ja sisältöjä podcasteihin. Koko tuotantoprosessin kohderyhmälähtöisyyden rinnalla kulki ymmärrys ja perehtyminen podcasteihin genrenä. Tästä piti huolen vieraileva luennoitsija, toimittaja ja podcastien asiantuntija, Kalle Suomi. Etenkin kiinnitettiin huomiota siihen millainen kerronnan tyyli ja tunnelma haluttiin saavuttaa. Opiskelijat perehtyvät runsaasti erilaisiin podcasteihin ja analysoivat yrittäjyyttä käsitteleviä muita podcasteja.

Miten linjasimme podcastin sisällön?

Ryhmässä syntyi jaettu halu tuottaa jotakin oivaltavaa. Haluttiin, ettei kuunteluun käytetty aika tunnu hukkaanheitetyltä. Samalla myös havaittiin, että usein yrittäjyyttä käsitellään yltiöpositiivisesti tai ongelmakeskeisesti. Siksi toiseksi lähtökohdaksi asetettiin se, että jaksot pyrkivät kuvaamaan yrittäjyyttä rehellisesti ja moniäänisesti. Opiskelijoista tuli myös laatutietoisia podcasteja kuuntelemalla. Siksi äänenlaatuun ja äänen editointiin kiinnitettiin myös huomiota. Näin saatiin aikaan lopputulos, jota on miellyttävä ja helppo kuunnella.

Sen jälkeen kun sarjan yhteinen linja oli päätetty jokainen ryhmä ryhtyi käsikirjoittamaan omaa jaksoaan. Aiheen ja näkökulman he päättivät lopulta vapaasti. Kuitenkin yhteiset mietinnät sarjan konseptista takasivat sen, että sarjan jaksot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kaikissa on hienosti yrittäjäasenne kuultavissa, vaikka samalla tuodaan esille yrittäjyyden moniäänisyyttä kuulemalla rehellisesti erilaisia näkemyksiä yrittäjyydestä.

Mitä opiskelijat oivalsivat yrittäjyydestä ja yrittäjistä?

Yleisesti opiskelijoiden näkemys yrittäjyydestä muuttui aiempaa positiivisemmaksi ja laajemmaksi. Jopa kynnys yrittäjyyttä kohtaan madaltui osalla. Yhtenä avaintekijänä tässä oli kenties se, että yrittäjät korostivat, ettei yrittäjän tarvitse olla yksin. Ulkoistaminen on tärkeää, samoin yrittäjän verkostot ja lähipiirin tuki. Tämän kuultuaan yrittäminen ei kuulosta kenties enää niin pelottavalta tai askelelta kohti yksinäisyyttä. 

Yrittäjän hyvinvointi on myös tärkeää menestyksessä. Yrittäjillä ei tarvitse olla kurjaa tai heidän ei tarvitse olla aina töissä, jotta yritys olisi menestyvä. Myös yrittäjällä on oikeus asettaa omat rajansa, niin työajoissa kuin esimerkiksis siinä, että hinnoittelee työnsä oikein.

Yrittäjien tuntema palo omaa tekemistää kohtaan koettiin myös inspiroivana. Kurssi avasi näkemään yrittäjyyden yhtenä tapana tehdä työkseen sitä, mistä eniten nauttii.

Kohderyhmälähtöisyyden kautta yrittäjät nähtiin myös yhtenä mahdollisena kohderyhmänä esimerkiksi kulttuurituotannon näkökulmasta.Yrittäjissä on näinkin nähtynä valtavasti potentiaalia.

Opiskelijoiden kokemukset tuotantoprosessista - omin sanoin

Karoliina ja Pyry - hyvinvointi-jakson tuottajat: “Yhteinen sävel tekemiseen löytyi heti alusta alkaen ja siksipä koko tuotantoprosessi sujui mukavan kivuttomasti, vaikka kumpikaan ei ollut aiemmin ainuttakaan podcastia tehnyt ja tuottanut. Oppimista oli siis hurjasti, mutta siksipä jakson tekeminen antoikin niin paljon. Kiinnostus podcasteja kohtaan kasvoi entisestään oman jakson tekemisen myötä ja voi hyvinkin olla, että meistä kuullaan vielä!”

Eeva ja Tara - brändäys-jakson tuottajat: “Tekniset vaikeudet toivat oman jännityksensä tuotantoprosessiin editointivaiheessa. Muuten työskentely  oli hauskaa ja palkitsevaa - pääsimme hyppäämään täysillä podcastien maailmaan! Seuraavan jakson työstäminen onnistuisi varmasti jo paljon kivuttomammin. Innolla ja mielenkiinnolla odotamme, miten podcastimme otetaan vastaan!”

Ella, Kaisa ja Kiira, ajanhallinta-jakson tuottajat: “Prosessi oli kiintoisa! Opimme podcastien tuottamisen “alkeet”, mutta saimme myös itse hyviä vinkkejä mm. omaan ajanhallintaan sekä yrittäjyyteen. Oli hyvä että mukana opettamassa oli myös vieraileva ammattilainen suoraan audatiivisesta maailmasta!”

Mikä oli yrittäjien vastaanotto?

"Yritä edes!" -podcastsarja lanseerattiin Helsingin Yrittäjät Vanhakaupunki ry:n maaliskuun tapahtumassa 22.3., joka oli suunnattu alueen yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Paikalla oli noin 50 kuulijaa. Kohderyhmälle kerrottiin lyhyesti yleisesittely podcasteista ja "Yritä edes!" -sarjasta. Tämän jäljeen jaksojen tuottajat esittelivät lyhyesti ja innostavasti oman aiheensa sekä miksi juuri heidän jakso kannattaisi kuunnella. Lopuksi teetätimme osallistujilla lyhyen kyselyn.

Yli 80 % kyselyyn vastanneista* kuuntelisi ehdottomasti tai todennäköisesti "Yritä edes!" -podcastia. Tämä osoittaa, että ennen sarjan tuottamiseen ryhtymistä tehty kohderyhmäanalyysi on onnistunut. Viestintää ja tiedonjakoon on valittu kanava, joka aidosti puhuttelee kohderyhmää. Sisällöllisesti ajateltuna kysyimme vastaajilta minkä jakson aihe kiinnostaa eniten, hyvinvointi, ajanhallinta vai brändäys. Näistä aiheista brändäys kiinnosti eniten. Erittäin niukkana kakkosena tuli ajanhallinta. Vain kaksi vastanneista ei kiinnostunut mistään näistä aiheista.

Kysyimme myös vastanneilta mikä aihe puhuttelisi mahdollisena uutena jaksona sarjaan. Annettuun neljään vaihtoehtoon tulos oli vastanneiden kesken seuraavanlainen:

Hyvät ja huonot neuvot yrittäjyyteen 36 %

Maahanmuuttajat yrittäjinä 21 %

Ajankohtaiset yrittäjäuutiset, tapahtumat ja kirjallisuus 7 %

Yrityksen pyörittämistä tehostavat teknologiat 36 %

Verkostoitumistilaisuuden aikana annoimme osallistujille myös mahollisuuden ehdottaa jotakin muuta aihetta käsiteltäväksi podcastissa. Tällaisina aiheina nousi myö “markkinointi” ja “kirjanpito - yksin vai ammattilaisen tekemänä?”. Hyvästä vastaanotosta kertoi myös se, että viikon päästä julkaisusta sarjaa oli kuunneltu yhteensä 112 kertaa. Hyvinvointijaksoa oli kuuneltu 37 kertaa, jaksoa ajanhallinnasta 37 kertaa ja brändäykseen keskittyvää jaksoa 38 kertaa.


Kuten tilaisuudessakin toimme esille, haluaisimme tuottaa tämän sarjan sisältöä vuorovaikutteisesti. Heräsikö siis joku ajatus aiheesta tai muu miete sisältöön liittyen? Pitäisikö mielestäsi jotakin yrittäjää ehdottomasti kuulla podcastin vieraana? Kerro ihmeessä mietteesi sähköpostilla salla.mikkonen@metropolia.fi  tai jättämättä palautetta SoundCloudiin SoundClound.com/yritaedes

 

Tekstin on kirjoittanut CoINNO-hankkeen projektipäällikkö Salla Mikkonen.

Yritä edes! - koko sarja kuunneltavissa täällä: soundcloud.com/yritaedes


*Kyselyyn osallistui kysymyksestä riippuen 28-30 vastaajaa.

 

  • No labels
You must log in to comment.