Osallistumisen keinot ja väylät

Generationerna före den fjärde generationen upplever ett behov av fysisk mänsklig samvaro. Som en svag signal kan listas den fjärde generationen, som lever mycket virtuellt. Kan närhet och fysisk kontakt glömmas i den virtuella tiden och behoven av detta försvinna?

Kirjoittajan nimi ja organisaatio

YH Novia

You must log in to comment.