Osallistumisen keinot ja väylät

Kampanjen "Fett till läskunnighet" finns för att stöda Nepals lärarutbildning.
På initiativ av en finländsk privatperson ska Institutet för hälsa och välfärd koordinera en nationell bantningskampanj under våren 2010, där privatpersonen ifråga "köper fett av människor som bor i Finland för 15 €/kg" för att stöda lärarutbildningen i Nepal. Evangelisk-lutherska kyrkan står för vägandet och utrikesministeriet ser till att pengarna går till rätt ändamål.

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=227071483092 http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=21776

Kirjoittajan nimi ja organisaatio

Riikka Wallin, Yrkeshögskolan Novia

You must log in to comment.