Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katalyytti on Metropolian kulttuurin ja luovan alan klusterin sisällä syntynyt toimintaidea. Ajatuksena on synnyttää ammattikorkeakoulun sisälle toimintahautomo ja nopeasti reagoiva toiminnan kehittelyn ja testailun paikka. Katalyytin ideana on tuottaa uusia ajatuksia, toimintaideoita ja toimintakokeiluja ammattikorkeakoulun toimintaan: opetukseen, tutkimukseen, organisoitumiseen ja yhteistyöhön. Kaikki toiminta tehdään yhdessä koulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

Katalyytti ei ole keskus eikä sen toimintamalli ole millään lailla lukkoon lyöty. Ajatuksena on pitää Katalyytti hajautettuna, reaktioherkkänä ja monipuolisena.

  • No labels
You must log in to comment.