Child pages
  • Osaamiskuvaukset Wikissä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaikki osaamiskuvaukset sijoittuvat tasoille 1-8 ja nämä osaamiskuvausten tasomääritelmät perustuvat
Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasokuvauksille.

Unknown macro: {link-window}

Avaa Esimiestyön osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa

Unknown macro: {link-window}

Avaa Suunnittelun osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa

Unknown macro: {link-window}

Avaa Valon-, Äänen- ja Näyttämötekniikan osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa

Unknown macro: {link-window}

Avaa kaikki TTTinEU- hankkeen osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa

Unknown macro: {link-window}

Avaa kaikki LPT- hankkeen osaamiskuvaukset uudessa ikkunassa

  • No labels
You must log in to comment.