Child pages
  • Osaamiskuvaukset Wikissä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaikki osaamiskuvaukset sijoittuvat tasoille 1-8 ja nämä osaamiskuvausten tasomääritelmät perustuvat
Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tasokuvauksille.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

  • No labels
You must log in to comment.