Yhteiskehittämistä CoINNOn hengessä

CoINNO-hanke järjesti marraskuun alussa työpajan yrityksille, jotka olivat aktiivisesti olleet mukana yhteistyössä Metropolian innovaatioprojektissa. Tarkoituksellisesti mukaan haluttiin vain pieni ryhmä, ja paikalle saapuikin lumisena tiistaiaamuna kaikki kutsutut viisi yrittäjää.  

CoINNOn tuotteistaja Laura Järveläinen veti työpajaa ja projektipäällikkö Salla Mikkonen avusti häntä. Työpajassa kartoitettiin yrittäjien toiveita sekä heidän tuen tarvettaan yrittäjäarjessa. Lisäksi kysyttiin, mitä yrittäjät toivoisivat Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoavan heille. Tavoitteena oli saada lisätietoa yrityksiltä CoINNO-hankkeessa luotavia uusia yhteistyön toimintamalleja varten. Työpaja pidettiin CoINNOn hengessä, siis todella keksittiin ja kehitettiin “CO”, eli yhdessä yrittäjien kanssa.


Yrittäjien tarpeet lähtökohtana kehittelyssä

Järveläisen käyttämät luovat palvelumuotoilun työtavat innostivat osallistujia täydentämään yrittäjähaastatteluissa kerättyjä tietoja. Haasteet näyttivät olevan hyvin samantyyppisiä kaikilla yrittäjillä siitä huolimatta, että yritykset olivat eri toimialoilta. Työskentelyn lomassa ilmeni, että osallistujiat kaipasivat myös lisätietoa jo olemassa olevasta Metropolian laajasta palvelutarjonnasta yrityksille.

Ilmapiiri työpajassa oli välitön. Osallistujat saavuttivat toistensa luottamuksen ja verkostoituivat jo työpajan aikana: yhteystietoja vaihdettiin ja vinkkejä erilaisista palveluista. Palautekyselyn perusteella työpajasta pidettiin, ja se koettiin hyödyllisenä.

Yhteistyön pohjana luottamus

CoINNOn tehomoottorit Salla Mikkonen ja Laura Järveläinen vetivät työpajan päätyttyä lankoja yhteen ja totesivat työpajan onnistuneen hyvin. Yrittäjien tarpeisiin ja kysymyksiin vastaten päätettiin myös heti koostaa yrittäjiä varten sopivia valikoima Metropolian laajasta palvelutarjonnasta hankkeen verkkosivulle. Ks.  Tapahtumat ja palvelut -sivu.

Työpajan ilmapiiriä sivusta seuranneena ehkä yksi asia nousi yhteiskehittelyn ja yhteistyön ydinasiaksi. Yksi yrittäjistä nostikin tämän esiin työpajassa käytetylle empatiakartalle. Mikään nimittäin ei ole niin tärkeää kuin luottamus. Luottamus synnyttää aitoa yhteistyötä ja verkostoja, myös hanketyössä tämä näkyy.  Yrittäjien avoimuus ja yhteiset keskustelut, jossa pyrittiin antamaan tilaa erilaisille näkemyksille, ovat synnyttäneet luottamuksen, joka kantaa yhteistyötä eteenpäin.

Yrittäjien näkökulmat ja panos yhteiskehittelyyn on hankkeelle todella arvokas. Tästä on hyvä jatkaa mallien kehittelyä eteenpäin.

Teksti ja kuvat: Kaisu Kiventaus


 

Laura Järveläinen oli pukeutunut osuvasti kysymysmerkkipuseroon. Hän kuunteli ja antoi osallistujien puhua inspiroiden välillä osallistujia tarkentavilla kysymyksillä.

 


Työtavat olivat luovia ja se innosti osallistujia ideointiin. Ideoita kerättiin lämpömittarille sen mukaisesti, kuinka tärkeitä ja innostavia ne olivat kullekin osallistujalle.

  • No labels
You must log in to comment.