Child pages
  • Yhteisöllisyys
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteisöllisyys on voimamme. Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Edistämme dialogia, mistä syntyy yhteinen ymmärrys korkeakoulu- yhteisöstämme ja sen tavoitteista.

Mikroartikkelit yhteisöllisyydestä

(Mikä on mikroartikkeli?)

  • lisää mikroartikkeliaihe / valmiin mikroartikkelin linkki tähän
  • No labels
You must log in to comment.