CoINNO-hanke järjesti 14.5. "Arabian taitelijoiden työhuoneet" -tapahtuman osana Artovan järjestämää Arabian katufestivaalia. Päivän aikana Arabianrannan taitelijoiden työhuoneissa oli avoimet ovet ja lisäksi järjestettiin kaksi ohjattua kävelykierrosta. Tapahtuman toimi kohtaamispisteenä opiskelijoille, Arabian taitelijaverkostolle ja yleisölle. Pyrkimyksenä oli myös edistää alueen taitelijoiden näkyvyyttä ja mahdollistaa uudella tapaa luovan alojen toimijoiden työhön tutustumista Arabian alueella. Miten tässä onnistuttiin eri toimijoiden mielestä?

Ajatus kävelykierroksesta lähti liikkeelle CoINNO-hankkeen ja Artovan kokoaman Arabian taitelijaverkoston yhteisestä tarpeesta: miten toteuttaa alueen taiteilijoiden osaamista esiintuova tapahtuma, joka tekisi taiteesta helpommin lähestyttävää ja ostettavaa suurelle yleisölle? Arabian aluehan on maineeltaan taitelijoiden keskittymä – usein työhuoneissa tehtävä työ ja alueen taitelijat jäävät kuitenkin tuntemattomiksi. Ihmiset eivät esimerkiksi tiedä, että useilta taitelijoilta voi ostaa taidetta suoraan työhuoneelta. Tai jos tietävät, ei tiedetä, että työhuone sijaitseekin toimistorakennuksen näköisessä talossa aivan vieressä. Tai jos tämäkin tiedetään, ei tunneta yksittäisten taitelijoiden töitä niin hyvin, että osattaisiin nimetä ketä tarkalleen kannattaa lähestyä jos lähitaidetta Arabiasta mielii itselle ostaa. Yhtenä kierroksen tavoitteena oli se, että osallistujat palaisivat tai ottaisivat yhteyttä taitelijoihin uudestaan kun heidän kohdallaan on ajankohtaiseksi ostaa taidetta. Näin tiedostettiin se, että taidetta harvoin ostetaan impulsiivisesti. Lisäksi toki haluttiin, että kokemus oli taiteilijoille ja osallistujille positiivinen sekä kokeilu uudelleentoteuttamisen arvoinen.

Näin päätimme kokeilla ohjattuja kävelykierroksia taitelijoiden työtiloihin. Tällöin ihmisten oli helpompi poiketa kadulta sisälle työhuoneisiin ja myös kuulla eri taitelijoiden työskentelystä sekä oppia eri tekniikoista. Koska osallistujamäärä ohjatuilla kierroksilla piti rajoittaa 20 henkilöön jo tilojenkin takia, päätettiin työhuoneilla pitää avoimia ovia samaan aikaan. Näin kaikki halukkaat pystyivät poikkeamaan työhuoneissa itselleen sopivan ajan ja tavan mukaan.

Opiskelijoiden osaaminen osaksi tapahtumatuotantoa

CoINNO-hankkeessa on oleellista tuoda opiskelijoita ja työelämän kumppaneita yhteen toteuttamaan innovatiivisella tavalla luovien alojen toimijoiden palvelukehitystä. Siksi myös tämän tapahtuman toteutukseen otettiin mukaan opiskelijat niin, että heille tuli itsenäinen rooli ja vastuu toteutuksessa.

Kulttuurituotannon opiskelija Sonja Lipponen suoritti opintoihin kuuluvan itsenäisen projektin opintojakson ammatillisen kehittymisen näkökulmasta tekemällä toimintasuunnitelman ja konseptin kävelykierrokselle. Sonja tapasi jokaisen taitelijan heidän työhuoneellaan ja pohti mikä olisi paras tapa esittäytyä ja kertoa työstään vierailijoille. ”Minun tehtäväni tuottajana oli saada taitelijat ymmärtämään, että heidän jokaisen panos olisi tärkeä kierroksen onnistumiselle”, Sonja kertoo.

Sonja sain projektissa käytännön kokemusta tuottajan teoriaopintojen tueksi: ”Kyky innostaa ja sitouttaa ihmisiä on tärkeä osa tuottajan ammatti-identiteettiä ja syvempää osaamista.” Sitouttamisen ja yhteistyön merkitys nousikin projektissa keskiöön. ”Koska osa taiteilijoista oli toisilleen tuntemattomia ja eivätkä he olleet tehneet aiemmin yhteistyötä koin, että minun tehtävänäni oli myös nostattaa taiteilijoiden työhuoneiden välistä tunnetilaa ja tuoda esille ja vahvistaa ajatusta siitä, että yhdessä tekemällä ja verkostoitumalla he voivat saada myös jatkossa enemmän aikaiseksi.”

Sonja myös koki saaneen projektissa yhden hyödyllisen omanalan työkokemuksen lisää. ”Erityisesti kävelykierroksen elämyksellistäminen ja tuottaminen toi lisää kokemusta oman alan suunnittelutyöstä. Projektin aikana huomasin, että kierroksen suunnittelussa on omat lainalaisuutensa ja ymmärsin myös sen kuinka tärkeä esimerkiksi testikävelykierroksen järjestäminen oli. Ilman sitä kierroksen sisältö ei olisi ollut niin laadukas, aikataulut eivät olisi pitäneet, rekrytoidut oppaat eivät olisi niin varmoja ja taiteilijat eivät ehkä niin sitoutuneita.”

Ehkä kuitenkin parhaaksi anniksi CoINNO-hankkeessa mukanaolosta jäi uusi verkosto “Oman ammatti-identiteetin kannalta koen, että tämä projekti antoi minulle paljon tietoa ja osaamista erityisesti yksin työskentelevien taiteilijoiden työkentästä. Ja ennen kaikkea tämä projekti antoi minulle verkostooni yli 20 upeaa taiteilijaa, joiden kanssa aion olla yhteydessä myös tulevaisuudessa. “

 

Myös kaksi graafisen suunnittelun opiskelijaa, Nelli ja Inka, jotka rekrytointiin varsinaisten kävelykierrosten oppaiksi, olivat suuressa osassa tapahtuman organisoinnissa ja onnistumisessa. Oppaat olivat varsin innostuneita taiteilijoiden töistä, mikä myös näkyi. Kierroksen osaanottajat kehuivat oppaiden ammattitaitoa ja positiivista asennetta.

Taitelijaverkoston aktiivinen osallistuminen

Kierroksen suunnittelu perustui siihen, että osallistuminen oli taitelijoille vapaaehtoista. Alkuvaiheessa jonkin verran taitelijoita jättäytyi pois, koska kierroksen toteuttaminen heidän työtiloissaan ei ollut käytännön syistä mahdollista, samaan aikaan oli muuta päällekkäistä toimintaa tai tätä tapaa tuoda osaamistaan esille ei koettu omaksi. Mukaan tuli kuitenkin 22 varsin motivoitunutta taitelijaa kuudesta eri työhuoneesta. Osa työhuoneista oli yhteistyöhuoneita, osassa yhden kuvataitelijoiden studioita.

Taitelijoiden taholta kierros sai kiitosta organisoinnista. Tuotanto koettiin ammattimaiseksi ja samalla uusien projektityövälineiden, kuten Basecampin, käyttö tuli kuin huomaamatta tutuksi. Kaikki taiteilijat osallistuivat myös aktiivisesti esimerkiksi tiedotusmateriaalin tuottamiseen, mitä tuottajien oli ilo seurata. Homma kiinnosti oikeasti.

Positiivisena koettiin myös työhuoneilla vierailleiden kommentit. Moni kävijä oli antanut positiivista palautetta – herkkua, jota yksin työskentelevä taitelija voisi kuulla useamminkin. Taitelijat saivat päivän mittaan myös uusia kontakteja ja moni vieras jätti yhteystietonsa tulevia näyttelyitä tai tapahtumia varten. ”Kierroksesta jäi hyvä fiilis!”

Arabian Taidegraafikot ry:n Teija Immonen esittelee grafiikan tekemisen vaiheita Arabian taitelijoiden työhuoneet -tapahtumassa 14.5.

Kuitenkin, myös kehitettävää seuraaville kerroille löytyi. Koska kierrokseen haluttiin ottaa mukaan kaikki siitä kiinnostuneet taiteilijat, usean työhuoneen kiertäminen ja taiteeseen tutustuminen oli ollut melkoinen urakka vierailijoille. Vaikka isoa myyntitulosta ei myöskään odotettu, niin olisi ollut positiivinen yllätys jos myyntiä olisi syntynyt. Kuitenkin koettiin, että kierros oli madaltanut kynnystä tulla vierailulle työhuoneisiin – vierailijoita oli huomattavasti enemmän kuin pelkkien avointen ovien aikana yleensä.

Kierroksen konsepti koettiin mielekkääksi ja yhteisesti taitelijat kannattivat ideaa toteuttaa sama uudestaan. Verkoston kesken virisi ajatus siitä, että tästä voisi muodostua Arabian katufestivaalien yhteydessä toteutettava vuosittainen tapahtuma.

Omatoimikierros ei olisi ollut yhtä informatiivinen ja kattava”

Lähetimme lähes neljällekymmenelle ohjatuille kävelykierroksille osallistuneelle palautekyselyn jälkikäteen. 37 % prosenttia 38 osallistujasta vastasi. Palaute yllätti positiivisuudessaan järjestäjät ja taitelijat. Kierros sain asteikolla 4-10 kaikkien vastanneiden kesken keskiarvon 9.

Positiivisena asiana nostettiin esille ensisijaisesti taitelijat ja oppaat: ”Kierroksessa oli hyvää taiteilijoiden avoin suhtautuminen ja hyvät vetäjät”. Kierroksella oli osallistujien mielestä vallinnut myös rento tunnelma ja taitelijat olivat ottaneet vieraat ystävällisesti vastaan työhuoneissa. “Taiteilijoiden asennoituminen oli hyvä. He olivat halukkaita kertomaan töistä ja jakamaan tietoa.” Vahvuutena pidettiin myös kierroksella mukana olleiden taitelijoiden monipuolisuutta ja heidän antamiaan työnäytteitä, joiden kautta vierailijat näkivät eri tekniikoiden toteutusta. Kierroksella olleita oli myös yllättänyt se, kuinka paljon taitelijoita Arabian alueella todella työskentelee. Kehittämiskohteena esitettiin pääsääntöisesti väljempää aikataulua ja enemmän aikaa tutustua taitelijoihin töihin. Ensi kerralla tulemme ilman muuta huomioimaan tämän.

Alun perin meitä järjestäjiä mietitytti pystymmekö räätälöimään sopivan kierroksen osallistujille, joista osalla saattaa olla paljon tietämystä taiteesta kun taas puolestaan osalla ei niinkään. Halusimme kuitenkin pitää kierrokselle osallistumisen kynnyksen mahdollisimman matalalla ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Taitelijat olivat onnistuneet loistavasti räätälöimään esittelyidensä sisällöt niin, että kierroksen osallistujat kokivat sisällön mielekkääksi. 92,3 % vastanneista koki saaneensa kierroksella uutta tietoa ja täydet 100 % koki kierroksen lisänneen omaa kiinnostusta taidetta kohtaan. Upea tulos jo näin ensimmäisellä kerralla!

 

Yleisöltä saatu palaute sinetöi tarpeen järjestää kierros uudelleen: ” Kiitos! Tehkää tämä toistekin, osallistun mielelläni :)” “Kerron tilaisuudesta eteenpäin ja seuraan, milloin on uusi tilaisuus. Kiitos.” “Toivottavasti tämä järjestetään jatkossakin. Osallistuisin uudelleen!”

Näillä puheilla: lämmin kiitos kaikille kierroksille osallistuneille, mukaan lähteneille upeille taitelijoille ja innostuneille opiskelijaorganisaattoreille. Palaamme asiaan uuden kierroksen merkeissä Arabian katufestivaaleilla toukokuussa 2017!

 

Tekstin on koonnut CoINNO-hankkeen projektituottaja Salla Mikkonen opiskelijoilta, taitelijoilta ja osallistujilta saadun palautteen pohjalta. Salla Mikkonen vastasi tapahtumakonseptin toteutuksesta kokonaisuutena ja vastaa CoINNO-hankkeessa pitsaamo-toimenpidekokonaisuuden käytännön toteutuksista.


Lisää Pitsaamo-toimenpidekokonaisuudesta.

Lisätietoja kierrokselle osallistuneista taitelijoita.


 

 

  • No labels
You must log in to comment.