Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 79 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

Fysioterapia 1  Fysioterapiaprosessin hahmottaminen ja fysioterapeutin tiedonhankintatapoihin tutustuminen (5.12. - 16.12.2016)

Fysioterapia 2  Fysioterapiaprosessi, asiakkaan tutkiminen ja fysioterapian suunnittelu sekä toteutus (12.9. - 7.10.2016)

Fysioterapia 3  Tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapia (10.10. - 18.11.2016 tai 17.10.-25.11.)

Fysioterapia 4  Neurologinen fysioterapia (7.11. - 16.12. 2016)

Fysioterapia 5  Syventävä fysioterapia (12.9. - 28.10.2016)

 

Harjoittelujaksoja koskevat asiakirjat:

Fysioterapia 1 

Fysioterapia 2

Fysioterapia 3

Fysioterapia 4

Fysioterapia 5

  

 

Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusassistentti Tiina Veijolaan (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

(yleinen) Seurantalomake Seurantalomake, yleinen (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake  (laskun liitteeksi)

 

 

 


  

 

Syksyn 2016 harjoittelupaikkatilaukset:

Hyvät yhteistyökumppanit!

Syksyn 2016 harjoittelupaikkojen haku on käynnissä. Alla linkki lomakkeeseemme, jonka kautta toivomme teidän ilmoittavan tarjoamanne harjoittelupaikan/harjoittelupaikat pyydettyine tietoineen.

Tarjoa harjoittelupaikka syyslukukaudelle 2016!

 

 

 

 

   • No labels
You must log in to comment.