CoINNO-hanke päätti kokeilla fasilitoitua innovaatioprosessia pikaversiona osana Metropolia Futures -huippuseminaaria tulevaisuuden trendeistä, innovaatioista, työstä ja yrittäjyydestä. PikaMinno toteutettiin innovaatioprosessin tuntevien opiskelijoiden voimin. Tavoitteena oli tarjota uutta näkökulmaa ja nuorta luomisenergiaa yrityskumppaneille jonkin aidon työelämähaasteen edessä. Mikä oli lopulta prosessin suurin anti?

Ryhdyttäessä miettimään tammikuussa 2016 järjestetyn Metropolia Futures -tapahtuman ohjelmaa päivään haluttiin sisällyttää vapaampi osio, jonka aikana opiskelijat ja yritystahot pääsisivät innovoimaan yhdessä. Tavoitteena oli luoda opiskelijoiden ja yrittäjien kohtauspiste sekä verkostoitumisfoorumi. Päädyttiin järjestämään virallisen ohjelman tauoille PikaMinno-piste, mistä työelämäkumppanit pystyivät lainaamaan opiskelijainnovaattorin elävä kirjasto -periaatteella noin 15 minuutiksi kerrallaan. Näin pyrittiin tarjoamaan useille yrityksille uutta näkökulmaa ja nuorta luomisenergiaa jonkin aidon työelämän haasteen edessä. Samalla pyrittiin myös tuomaan opiskelijoiden osaamista esille ja luomaan kontakteja opiskelijoiden sekä työelämäkumppanien välillä.

Innovaattorien rekrytointi ja innovaatiokompetenssien kirkastaminen

Vuoden 2015 lopulla käynnistettiin opiskelijoiden rekrytointi PikaMinno innovaattoreiksi. CoINNO etsi 3-5 innovaatioprojektin suorittanutta opiskelijaa. Prosessiin kuului omien innovaatiokompetenssien kirkastaminen, innovaattoriprofiilin kirjoittaminen ja Metropolia Futures -tapahtumassa innovaattorina toimiminen.

Rekrytoinnin tuloksena löytyi kolme ennakkoluulotonta ja idearikasta innovaattoria: Sonja, Tiia ja Toni. Ennen ensimmäistä tapaamista kukin kirjoitti itsestään osaamisprofiilin innovaattorina. Ensimmäisellä kerralla tavattaessa keskityttiinkin siihen miten omaa osaamista ja erityisesti innovaatiokompetensseja voisi tuoda vielä paremmin esille kirjallisessa muodossa. Prosessin kenties paras anti olivatkin nämä keskustelut ja toisten innovaattorien vertaisarviot. Usein ei-verbaalinen osaaminen typistyy kun osaaminen laitetaan paperille. Siksi uusien termien löytäminen oman osaamisen nimeämiseksi koettiin hyödyllisenä. Oli myös virkistävää keskittyä kunkin vahvuuksiin ja niiden nimeämiseen ongelmakohtiin keskittymisen sijaan. Prosessin rikkaus oli myös siinä, että kaikki innovaattorit olivat eri aloilta. Näin pystyttiin kenties havaitsemaan toisissa sellaisia vahvuuksia, joita oman alan toimijat olisivat pitäneet itsestään selvinä. Innovaatiokompetensseja kirkastettaessa keskusteluissa ”mentiin aika syvälle”, kuten yksi innovaattori tiivisti.

Tämän osion tuloksena syntyi kolme erilaista innovaattoriprofiilia. Saanen esitellä PikaMinnon innovaattorit:

Miten PikaMinno toimi Metropolia Futures -tapahtumassa?

Loistokkaan innovaatiokompetenssien kirkastamisen jälkeen itse PikaMinnon toteutuksessa jäi petrattavaa. 15 minuuttia osoittautui aivan liian lyhyeksi ajaksi, jopa PikaMinnolle. Usein aika tuli täyteen jo silloin kun vasta tutustuttiin. Myös avoimessa tilassa, muiden yritystoimijoiden läsnä ollessa, vapaa innovointi oli osalle yritystoimijoista kiusallista. Tilannetta ja tilaa ei koettu luontevaksi. Kaivattiin myös sitä, että PikaMinnon tarkoitus olisi kirkastettu vielä selvemmin osallistujille. Tämä olisi kenties motivoinut useampaa yritysedustajaa osallistumaan.

PikaMinnoa ei markkinoitu ennakkoon työelämätahoille vaan ajatuksena oli tarjota spontaani tapa osallistua virallisen ohjelman tauoilla. Ennakkoilmoittautuminen ja asiasta tiedottaminen olisi kuitenkin ollut paikallaa sekä auttanut kiinnostuneita löytämään PikaMinnon. Tapahtuman virallisessa ohjelmassa oli myös niin paljon uutta ja innostavaa, että osa osanottajista kaipasi ihan vain taukoa tai tuttavien kanssa jo heränneiden ajatusten pallottelua. Innovaattorit ja PikaMinno piste olisi myös pitänyt tehdä näkyvämmäksi. Innovaattorit olisivat kaivanneet ”jotain vaatteita tai hattuja, joilla meidät erottaa jo kaukaa.”

 

Innovaattorien parannusehdotukset koottiin heti tuoreeltaan ennen kuin siirryttiin kuulemaan loppupäivän innostavia puhujia:


PikaMinnosta tuli opittua myös se, että ryhmäinnovoinnissa on voimaa. Vaikka jokaisen innovaattorin omat kompetenssit kirkastuivat prosessissa, itse innovoidessa on oleellista tuoda yhteen erilaisia taitoja ja monialaisuutta. Siksi jatkossa olisi oleellista törmäyttää yritystoimijoita opiskelijainnovaattoreiden kanssa monialaisena ryhmänä, aivan kuten täysipitkässä Minno-innovaatioprojektissa tehdään. Ryhmäinnovointi tulee säilyttää myös vastaavia pikaversioita kokeiltaessa.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektituottaja Salla Mikkoseen

 salla.mikkonen@metropolia.fi, p. 040 869 1849

 

  • No labels
You must log in to comment.