Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 39 Next »

Nämä ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman harjoitteluun liittyvät wiki-sivut

Harjoittelujaksot:

Fysioterapian opiskelijalla on viisi erilaista käytännön harjoittelujaksoa 3,5 vuoden aikana

  • Fysioterapia 1  Fysioterapiaprosessin hahmottaminen ja fysioterapeutin tiedonhankintatapoihin tutustuminen (9.5. - 19.5.2016)
  • Fysioterapia 2  Fysioterapiaprosessi, asiakkaan tutkiminen ja fysioterapian suunnittelu sekä toteutus (1.2. - 26.2.2016)
  • Fysioterapia 3  Tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapia (22.2. - 1.4.2016)
  • Fysioterapia 4  Neurologinen fysioterapia (29.3. - 6.5. 2016)
  • Fysioterapia 5  Syventävä fysioterapia (1.2. - 18.3.2016)

Harjoittelujaksoja koskevat asiakirjat:

Fysioterapia 1

Fysioterapia 2

Fysioterapia 3

Fysioterapia 4

Fysioterapia 5

  

  

Fysioterapiaselosteen ohje  

Harjoittelun arviointilomake

Kenttäkirje FT2 SXB14S2

 


Ohje_HUSiin harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.pdf

Laskutusohje:

Seurantalomake (lataa alla olevasta linkistä) täytetään harjoittelupaikassa ja toimitetaan tämän jälkeen kyseisen yksikön talousosastolle. Talousosasto tekee siitä ohjaussopimuksen mukaisen laskun Metropolialle ja laittaa liitteeksi seurantalomakkeen. Laskutusosoitteet on mainittu seurantalomakkeessa. Epäselvissä sopimus- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä fysioterapian harjoitteluasioita koordinoivaan koulutusassistentti Tiina Veijolaan (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Harjoittelun sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat ohjaavat opettajat.

(yleinen) Seurantalomake (laskun liitteeksi)

(HUS) Seurantalomake  (laskun liitteeksi)

 

 

 


  

   • No labels
You must log in to comment.