Syksyllä 2015 CoINNO-hankkeen osalta Metropolian kulttuurin ja hyvinvoinnin innovaatioprosessissa olivat mukana Helsingin Yrittäjät Vanhakaupunki ry, Treasure Coahing ja Sisupäiväkodit Oy. Monialaisten opiskelijaryhmien tehtävänä oli innovoida toteuttamiskelpoisia ratkaisuja näiden työelämäkumppaneiden antamiin aitoihin työelämän haasteisiin. Millainen prosessista tuli ja mitä saavutettiin? Miten opiskelijat ja yritykset kokivat yhdessä tekemisen?

Syksyllä kahdeksan viikkoa kestänyt innovaatioprosessi päättyi Sosiaalisten innovaatioiden MINNOFest tapahtumaan Leppävaarassa 6.11. Tilaisuus tarjosi ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien yhteisiin innovaatioprojekteihin. Esillä oli kaiken kaikkiaan 36 kulttuurin ja hyvinvoinnin opiskelijoiden tekemää innovaatiota. Näihin lukeutui viisi Arabian työelämäkumppaneille tehtyä innovaatiota. Opiskelijat esittivät innovaatioprojektinsa elämyksellisesti ja parhaat innovaatiot palkittiin. Myös Yhdysvaltojen entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck piti puheenvuoronsa pitchauksesta ja antoi myös pitchaussparrausta opiskelijoille. "Tunne on tärkeintä, ei se, mitä puhut", ohjeisti Oreck opiskelijoita ptchauksen saloihin ja muistutti jokaista luottamaan omiin, ainutlaatuisiin vahvuuksiin myös uutta luotaessa.

Yhdysvaltojen entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck Metropolian MINNOFest tapahtumassa 6.11.

Mutta mitä koko syksyn kestänyt innovaatioprosessi piti sisällään ennen näyttävää MINNOFestiä? Parhaiten prosessia osaavat kuvata siihen osallistuneet opiskelijat ja yritykset. Yleisesti opiskelijoista oli erittäin antoisaa luoda jotakin uutta lyhyessä ajassa ja monialaisissa ryhmissä. Tiukka aikataulu koettiin haastavaksi, mutta monialaiset ryhmät ja näkökulmat auttoivat tarttumaan toimeen ripeästi. Osa ryhmistä puolestaan koki, että tiivis kahdeksanviikkoinen innovaatioprosessi oli haasteellinen aikatauluttaa ryhmäläisten kesken - tunne, jonka jokainen projektityöläinen voi varmaankin jossakin määrin jakaa. Hienointa opiskelijoiden mielestä projektissa oli kuitenkin se, että useimmat innovaatiot tulevat oikeaan tarpeeseen ja käyttöön. Ja tämähän on lopulta koko prosessin tarkoitus: ideoita ei luoda ideoinnin takia, vaan jotta niistä tulisi käytössä innovaatioita.

"Tämä innovaatio tulee varmasti käyttöön!"

Otetaan työelämäkumppaneista ensimmäisenä lähempään tarkasteluun Helsingin Yrittäjät Vanhakaupunki ry, jonka toimeksiannossa tavoitteena oli hankkia uusia jäseniä ja vireyttää yhdistyksen toimintaa. Alkumetreillä opiskelijat pohtivat pitkään ja hartaasti mikä on innovaatio - miten tähän haasteen oli mahdollista luoda jotakin sellaista, joka olisi uutta ja erilaista? Toimeksiantajan aktiivisen osallistumisen kautta päädyttiin pragmaattiseen otteeseen. Hyödyllisintä oli luoda jotakin sellaista, joka tulisi oikeasti käyttöön eikä jäisi pelkästään pöytälaatikkoon ideaksi. Prosessissa ryhmäläiset pitivät rikkautena poikkitieteellisyyttä ja ryhmäläisten erilaisten osaamisten hyödyntämistä. Idean kehittämistä oli lopulta parempi tehdä yhdessä kuin yksin, niin idea jalostui. Myös kynnys tarttua johonkin uuteen ja tuntemattomaan madaltui, samoin kuin kynnys innovoida. Ryhmäläiset myös kiittelivät vuolaasti toimeksiantajan aktiivista osallistumista ja kannustavaa asennetta.

Prosessin tuloksena opiskelijat ovat luoneet yhdistykselle sosiaalisen median kanavat, joita ei aikaisemmin ollut. Tarkoituksena on luoda uusia verkostoja pienyrittäjien kesken. Helsingin yrittäjät - Vanhakaupunki ry:n puheenjohtaja Harry Mälkin mielestä yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli loistavaa. Opiskelijat ovat olleet erittäin innostuneita ja osanneet kuunnella myös toimeksiantajan toiveita. ”Tämä innovaatio tulee varmasti käytäntöön”, Harry lupasi. Ensimmäinen askel tähän suuntaan otettiin kun opiskelijat esittelivät luodun konseptin yhdistyksen vuosikokouksessa marraskuun lopulla. Vastaanotto oli innostunut ja innovaatio koettiin tarpeelliseksi yhdistykselle.

Opiskelijat työstävät innovaatiotaan Yrittäjien tiloissa Harry Mälkin kanssa.

Innovaatioiden sivutuotteena molemminpuolista oppimista, työelämänkontakteja ja tekemisen iloa

Treasure Coachingin kanssa toteutetussa kokonaisuudessa opiskelijat innovoivat e-kirjan markkinointiin uusia keinoja. Prosessissa päästiin hyvin lähelle mahdollista työelämän projektia, jossa kaikki ei ole selvää alussa. Näin opiskelijat saivat erilaisen oppimiskokemuksen kuin teoriaopetuksen puitteissa olisivat saaneet - mukaan kuvaan tulivat aidon julkaisuprosessin haasteet, etenkin aikataulutuksessa. Yhteistyö yrityksen kanssa sujui kuitenkin hyvässä hengessä ja molemmin puoleisesti joustaen. Lopputulokseksi saatiin oikea innovaatio ja mahdollisesti työkeikkaa osalle ryhmästä kehitetyn äänikirjaosuuden jalkauttamiseksi.

Kolmas yritys, Sisupäiväkodit Oy, antoi opiskelijoille haasteen keksiä uudenlaisia tapoja hyödyntää yksityisen päiväkodin tiloja ja henkilökunnan osaamista. Tämä haaste puhutteli monia opiskelijoita, joten lopulta kolme pienryhmää sain Sisupäiväkodin haasteen työstettäväkseen. Tuloksena syntyi kolme toteuttamiskelpoista ideaa. Ensimmäisenä ideana oli konsultaatiopalvelupaketti, jossa hyödynnetään päiväkodin henkilökunnan osaamista. Toisena Helmiateriat, jotka on suunnattu perheille ja työntekijöille helposti mukaan otettaviksi päiväkodista lähdettäessä. Ja kolmantena Päiväkotikontti, joka on liikuteltava lapsiparkkipalvelu erilaisiin tapahtumiin, kuten festivaaleille, messuille tai hääjuhliin.

Ryhmät kokivat, että prosessin aikana osaaminen projektityöskentelystä ja projektityöskentelyyn tarvittavista työkaluista lisääntyi. Yhdessä innovointi kehitti myös taitoa tehdä kompromisseja sekä joustavuutta ja muuntautumiskyky vaihtuvissa tilanteissa. Opiskelijat myös kokivat oppineensa lisää yrityskumppanin arjesta. Sisupäiväkotien johtaja Marjukka Nieminen piti opiskelijoiden ideoita hyvin toteuttamiskelpoisina. Hänen mukaansa yhteistyö sujui erittäin hyvin niin opiskelijoiden kun Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Aikataulut pitivät hienosti ja mitään kommellusta ei sattunut matkan varrella. ”Jokainen projekti on hyvin innovatiivinen. Esiin tuli asioita, joita ei aikaisemmin ole tullut ajatelleeksi”, Marjukka hehkutti. ”Oli ilo työskennellä ryhmien kanssa, sillä jokaisesta ryhmästä paistoi innokkuus ja opiskelijat ottivat hienosti päiväkodin toiveet huomioon. Oli hienoa seurata, miten upeita ja innovatiivisia asioita syntyy, kun yhdistetään eri alojen osaaminen ja innokkuus. Hienoa synergiaa!” Marjukka totesi vielä jälkikäteen prosessista.

Mainittakoon vielä, että Päiväkotikontti-innovaatio voitti ensimmäisen palkinnon kaikista MINNOFesteillä esillä olleista hienoista projekteista. Palkinnot luovutti Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kivi-Koskinen. ”Meidän on saatava aikaan runsaasti lisää hyviä ja tehokkaasti hoidettuja innovaatioprosesseja eri puolille maatamme. Tällaiset tapahtumat edistävät konkreettisesti tätä tavoitetta ja siitä tahdon järjestäjiä lämpimästi kiittää.”, Kivi-Koskinen kiitteli puheessaan.

 

Sisupäiväkodille innovoitu Päiväkotikontti voitti ensimmäisen palkinnon MINNOFest-tapahtumassa


CoINNO-hankkeen toimenpidekokonaisuus Demola on fasilitoitu, joukkoistettu innovaatioprosessi. Siinä hyödynnetään Metropolian MINNO(R) mallia monialaisessa palvelu- ja tuotekehityksessä. Tavoitteena on yltää palvelukokeiluihin innovaatioprosessin päätteeksi. Opiskelijoiden työtä ohjaavat lehtorit ja pk-yritykset, jotka ovat antaneet haasteen opiskelijoille. Työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Kiinnostaako Pasilassa tai Arabiassa toimivaa pk-yritystäsi tulla mukaan Demola-prosessiin? Ota yhteyttä CoINNO-hankkeen projektipäällikköön Kimmo Kainulaiseen kimmo.kainulainen (a) metropolia.fi

You must log in to comment.