Jäsenet

Ohjausryhmän puheenjohtaja Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Profitmakers Oy

Tuomella on pitkänlinjan kokemus korkeakoulutoiminnasta Haaga-Heliassa. Hän siirtyi hiljattain TKI-toiminnasta vastaavan vararehtorin tehtävistä liikkeenjohdon konsultiksi omaan yritykseen. Tuomen yritys Profitmakers Oy toimii Arabianrannassa ja tekee tiivistä yhteistyöstä Fountain Park Oy:n kanssa joukkoistamiseen liittyvissä strategia- ja innovaatioprosesseissa. Myös käyttäjälähtöinen palvelu- ja tuotekehittäminen ovat keskiössä. Tuomi tuo CoINNO hankkeeseen erityisesti innovaatio-opetuksen ja yrittäjyyteen liittyviä näkökulmia. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori.

 

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Mikko Järvilehto, toimitusjohtaja, Innovaatiomestarit Oy

Järveilehdolla on Kansainvälistä kokemusta Piilaaksosta, Liettuasta ja Tanskasta sekä kokemusta yritystoiminnasta Pohjois-Suomessa. Järvilehto tuo ohjausryhmässä mukaan vahvan hanketoiminnan tuntemus yrityshautomoiden ja hankkeiden tutkimuspäälliköinä toimimisesta. Tällä hetkellä hänellä on oma joukkoistamisen yritys Innovaatiomestarit, jossa pääpaino innovaatiokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämisessä lähinnä etujärjestöjen toimeksiannosta. Lisäksi Järvilehto on Euroopan suurimman hackathonin, Ultrahackin päätuottaja ja osakkaana myös toisessa joukkoistamisen yrityksessä. Järvilehto on inspitroiva valmentaja, joka myös mukana innovaatiokurssissa antamassa kehittämishaastetta opiskelijoille

 

Katri Halonen, Kulttuuripalveluiden osaamisaluepäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Halonen oli kirjoittamassa CoINNO-hankehakemusta Metropolian osalta ja mukana CoINNOa edeltäneessä Metropolian esiselvityshankkeessa ”Pasilan Studiot – luovien alojen ekosysteemi”, minkä puitteissa löytyi synergiaetuja Haaga-Helian kanssa toteuttaa jatkohanke yhdessä. Halosella on hankekokemusta vuodesta 1996 lähtien ja kokemusta tiimissä tehtävästä kehittämistyöstä sekä erilaisten innovaatiojärjestelmien rakentamisesta. Hänen ydinalueitaan on kulttuurituotanto sekä kulttuurin ja liiketoiminnan rajapinnalla työskentely. Halonen on koulutukseltaan Yhteiskuntatieteiden tohtori sosiologiasta ja filosofian lisensiaatti musiikkista.

 

Jouni Ahonen, vararehtori ja kaupallinen johtaja, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu

Kaupalliset palvelut koordinoi Haaga-Helian kotimaan ja kansainvälistä liiketoimintaa, ura-, rekry- ja alumnipalveluita ja partneritoimintaa sekä hallinnoi eMBA koulutusohjelmaa. Ahonen on koulutukseltaan MSc in Tourism Marketing. Ennen siirtymistä ammattikorkeakoulun palvelukseen hän työskenteli hotelli-, ravintola- ja matkailualan esimies- ja johtotehtävissä ja viimeiset kymmenen vuotta ravintolaketjun liiketoimintajohtajana ja yrittäjänä. Hänen jatkotutkinto kohdistuu palvelukonseptien kehittämiseen ja palveluiden elämyksellisyyteen. Ahonen on ollut mukana tutkimusprojekteissa muun muassa Huomisen Hotelli –, Tulevaisuuden palvelutila, InnoCatering ja SILAB-hankkeissa.

 

Harry Mälkki, puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjät Vanhakaupunki ry.

Mälkillä on vahva kansainvälinen kokemus yritysjohtamisesta, sopimusneuvotteluista ja uudistamisesta. Hän on ollut viemässä suomalaista osaamista esimerkiksi Kiinaan ja rakentamassa sijoitusyhteistyötä Suomeen. Hän palasi Suomeen yrittäjäksi ja tällä hetkellä on siirtynyt edistämään yrittäjien edunvalvontaa ja palvelunsaantia yrittäjäjärjestössä. Mälkki on pitkänlinjan yrittäjä, joka myös mukana CoINNO Demola-toiminnassa antamassa kehittämishaastetta opiskelijoille.

 

Silja Suntola, kehittämispäällikkö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Suntola työskentelee tällä hetkellä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa, jossa hän vastaan luovien alojen / talouden kehittämisestä. Tätä ennen Suntola toimi viimeiset seitsemän vuotta myös valtakunnallisen Luova Suomi -verkoston projektijohtajana. Suntola tuo ohjausryhmään osaamista ja näkemystä liittyen luovien alojen merkitysten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen yhteiskuntaamme eri sektoreilla, uusillakin tavoilla. Erityisesti innovaatioprosesseihin ja johtamiseen liittyvät teemat ovat hänen osaamisensa ydintä. Suntolan koulutus ja tausta on musiikkialalta, jossa hän toimi niin muusikkona, arts managerina, opettajana kuin tuottaja/äänittäjänä lähes 10 vuotta ennen rantautumista yliopistomaailmaan.


Esittelijät

Sakariina Heikkanen on CoINNO hankkeen projektipäällikkö Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Heikkasella on kattava kokemus TKI-toiminnasta monialaisissa hankkeissa ja opetuksesta, eritoten käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on mukana päivittäisessä TKI-työssä. Heikkanen oli kirjoittamassa CoINNO-hankehakemusta Haaga-Helian osalta ja mukana CoINNOa edeltäneessä esiselvityshankkeessa ”Elämysmaailma Pasilaan”. Esiselvitysprojektin tavoitteena oli selvittää tarpeet, ongelmat ja keinot Pasilan alueen elävöittämiseksi uudella mediasisältöisellä elämyskohteella.

 

Salla Mikkonen, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (1.9.2016 alkaen)

Mikkonen vastaa 1.9.2016 lähtien Sakariina Heikkasen kanssa CoINNO-hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, hankehallinnosta ja tapahtumajärjestelyistä. Mikkonen on yhteiskuntatieteiden maisteri.


Sihteeri

Kaisu Kiventaus, projektituottaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (1.9.2016 alkaen)  • No labels
You must log in to comment.