Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CoINNO Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille on kaksivuotinen Uudenmaan liiton EAKR-hanke.

 

CoINNO-hankkeessa tuetaan vapaa-aikasektorin (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusalat) pk-yrityksiä MINNO®-innovaatiokonseptin avulla. Tavoitteena on yritystoiminnan elävöittäminen sekä Pasilan ja Arabian alueiden rikastuttaminen monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä.

Yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä tiivistetään käyttämällä opiskelijoiden innovaatioenergiaa etsittäessä ja kokeiltaessa ratkaisuja yritysten antamiin haasteisiin. Tavoitteena on myös luoda kansainvälisiä verkostoja innovaatio-opetuksessa. 

Hankkeella edistetään elinvoimaista, sosiaalisesti eheää ja ekologisesti kestävää kaupunkikulttuuria ja yrittäjyyttä. Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa.


Tavoitteet tiivistettynä

  • Kehitetään ja tuetaan vapaa-aikasektorin pk-yrityksiä (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusaloilla) ja innovaatioprosesseja
  • Elävöitetään yritystoimintaa ja kaupunkikulttuuria monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä
  • Luodaan opiskelijoiden ja yritysten välisiä kohtaamisfoorumeja

Lisätietoja hanketta edeltäneestä CoINNO-esiselvityshankkeesta


Projektipäällikkö Salla Mikkonen

Sähköposti: salla.mikkonen (at) metropolia.fi
puh +358 40 869 1849


Projektihenkilöiden yhteystiedot

 

 

CoINNO-uutisia

Blog Posts

You must log in to comment.