Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CoINNO Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille on kaksivuotinen Uudenmaan liiton EAKR-hanke.

 

CoINNO-hankkeessa tuetaan vapaa-aikasektorin (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusalat) pk-yrityksiä MINNO®-innovaatiokonseptin avulla. Tavoitteena on yritystoiminnan elävöittäminen sekä Pasilan ja Arabian alueiden rikastuttaminen monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä.

Yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä tiivistetään käyttämällä opiskelijoiden innovaatioenergiaa etsittäessä ja kokeiltaessa ratkaisuja yritysten antamiin haasteisiin. Tavoitteena on myös luoda kansainvälisiä verkostoja innovaatio-opetuksessa. 

Hankkeella edistetään elinvoimaista, sosiaalisesti eheää ja ekologisesti kestävää kaupunkikulttuuria ja yrittäjyyttä. Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa.


Tavoitteet tiivistettynä

  • Kehitetään ja tuetaan vapaa-aikasektorin pk-yrityksiä (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusaloilla) ja innovaatioprosesseja
  • Elävöitetään yritystoimintaa ja kaupunkikulttuuria monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä
  • Luodaan opiskelijoiden ja yritysten välisiä kohtaamisfoorumeja

Lisätietoja hanketta edeltäneestä CoINNO-esiselvityshankkeesta


Projektipäällikkö Salla Mikkonen

Sähköposti: salla.mikkonen (at) metropolia.fi
puh +358 40 869 1849


Projektihenkilöiden yhteystiedot

 

 

CoINNO-uutisia

Halusimme antaa uusia työkaluja vapaa-aikasektorin yrittäjille arkeen ja rohkaista opiskelijoita yrittämiseen.  Teimme "Yritä edes!" -podcastin, jossa oivalletaan asiapitoisesti ja realistisesti yrittämistä. Podcastin tuottivat Metropolian ja Haaga-Helian opiskelijat CoINNO-hankkeen yrittäjyyden ja toimittajatyön asiantuntijoiden fasilitoimana. 

Kuuntele podcastit soundcloud.com/yritaedes ja luen täältä lisää podcastien tuotannosta.

Tekesin 5000 € arvoisella (5 000 € + alv, 6200 €) innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.    

Setelin kohderyhmänä ovat olleet erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta ja hyödyntävät ensimmäisen kerran innovaatiopalveluja. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa palveluita esimerkiksi yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat TEKESin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoajia, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluja mikro- tai pk-yritykselle.
 

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta), jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatioseteli otettiin käyttöön kokeiluluonteisesti 3.10.2016. Vastaanotto on ollut innostunutta ja joulukuun 2016 puoleen väliin mennessä tuli hakemuksia 1796 kappaletta, joista 959 hyväksyttiin. Positiivisen alun saattelemana Innovaatiosetelin myöntämisen kriteerit uudistettiin ja fokusoitiin tarkemmin 16.1.2017 alkaen. Muutosten tarkoituksena on suunnata tuki tuotteille ja palveluille, joissa on kansainvälistä potentiaalia.

Metropolia ja Haaga-Helia kannustavat yrityksiä hakemaan innovaatioseteliä ja hyödyntämään sen esimerkiksi uusien tuotteiden tai menetelmien testaukseen ja konseptointiin.
Ota yhteyttä, me autamme miettimään innovaatiosetelin mahdollisuuksia yrityksellesi!
 
Metropolia AMK
Sami Kalliokoski, Teknologiapäällikkö

Raija.Grahn
lehtori / CoINNO-hanke
 
Haaga-Helia AMK
Juha Marjakangas
Joulutervehdys

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta!


CoINNO-hankkeen väki

 

Juhlava päätöstilaisuus innovaatioprojekteille

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat, valmentajat sekä joukko avainalumneja kokoontuivat torstai-iltana 8.12. Haaga-Helian Pasilan kampukselle juhlistamaan syyslukukauden päätöstä. Tilaisuudessa oli yli 50 osallistujaa, mukaan oli kutsuttu liiketalouden, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita ja opettajia sekä näiden koulutusalojen alumneja. Juhlavassa päätöstilaisuudessa esiteltiin opiskelijoiden innovointiprojektin tuotoksia, joihin paikalla ollut alumniraati antoi palautetta työelämänäkökulmasta.

Innovaatioprojektin alumniraati

Innovaatioprojekti tuotti tapahtuma- ja markkinointikonsepteja 
 

Innovaatioprojektin opiskelijoitaCoINNO-hankkeen osana toteutetulle KreaINNO-opintojaksolle osallistui mainonnan, yritysviestinnän, journalismin ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita. Innovaatioprojekti toteutettiin kahdelle vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluita tuottavalle toimeksiantajalle, Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle.  Monialaiset 4–6 opiskelijan tiimit - joita oli yhteensä peräti 10 tiimiä - työskentelivät kehittäen ja innovoiden Pink Eminencelle ja Lapinlahden Lähteelle tapahtuma- ja markkinointikonsepteja. Opiskelijatiimit laativat myös innovoimistaan konsepteista esittelyvideon ja posterin, jotka esiteltiin Metropolian järjestämässä Minnofest-tapahtumassa. Lisäksi innovaatioideat pitchattiin myös molemmille toimeksiantajille (ks. ideoiden pitchaukset Youtubessa: MinnoFest 2016).

KreaINNO-opintojaksolla valmentajina toimivat lehtori Kaarina Järventaus (journalismi), yliopettaja Merja Drake (journalismi), lehtori Johanna Mäkeläinen (liiketalous), lehtori Hanna Tattari (liiketalous), yliopettaja Tanja Vesala-Varttala (liiketalous) ja yliopettaja Jarmo Sarkkinen (tietojenkäsittely).

Monialaisen opettaja- ja opiskelijajoukon yhteensovittamisessa ja innovointiprojektin toteuttamisessa riitti käytännön haasteita. Kokemus oli kuitenkin palkitseva ja uusii vastaava monialainen innovaatioprojekti onkin suunnitteilla toteuttaa syksyllä 2017.


Lisätietoja
Tanja Vesala-Varttala
Mainonnan ja yritysviestinnän yliopettaja, Krea-valmentaja
tanja.vesala-varttala@haaga-helia.fi

gsm 050 3100 715


Teksti: Sakariina Heikkanen
Kuvat: Tanja Vesala-Varttala

Joulukuisena aamuna Haaga-Helian yliopettajat Vesa Heikkinen ja Teemu Moilanen toivottivat 32 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa tervetulleeksi päivään, jossa esiteltiin kurssilla tuotettuja palveluinnovaatioita. Mukana oli myös Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kuuntelemassa hotellille ja siellä oleville palveluntarjoajille ideoituja uusia palveluita. Hotellin johtaja antoi myös palautetta opiskelijoille heidän suunnitelmistaan.

Opiskelijaryhmät olivat lähestyneet kehittämistehtävää kahta reittiä, toisaalta Hotel Haagan kannalta ja toisaalta valiten vertailukohdaksi Lapin matkailukohteen. Näkökulmaksi oli ohjattu ottamaan rajattu asiakassegmentti. Esitykset olivat lennokkaita ja niissä oli monia toteuttamiskelpoisia ideoita. Yksi ryhmistä oli esimerkiksi ideoinut kolme suomalaisuutta korostavaa tuotetta: Escape Lapland, Suomi-päivä ja Turvallisesti korvessa.  Suomi-päivänä tarjolla oli jopa halonhakkuuta elämyksenä matkailijalle!


Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijaryhmien kanssa työskentely on inspiroivaa.Kokemuksia palvelukehittämisestä ja yhteistyöstä

Opiskelijat kertoivat tehtävän olleen innostava käytännönläheisyydessään. On motivoivaa työskennellä yritysten todellisten haasteiden parissa ja yritysten edustajien antama palaute on opiskelijoille erityisen arvokasta. Paras kiitos olisi tietysti, jos jokin heidän palveluinnovaatioistaan toteutettaisiin.

Verkostojen rakentaminen on opiskeluaikana tärkeää ja yritysten kanssa työskennellessä se konkretisoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijat pystyvät lisäämään näitä myös referenssiksi CV:hen, mikä on kullanarvoista tänä päivänä.

Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laine kertoo, että työskentely opiskelijoiden kanssa on ollut hyvin inspiroivaa. Hän piti erittäin hyvänä, että projektissa opiskelijoilla oli vapaat kädet innovoida niin, ettei ideointia liikaa kahlittu. Laine kiteyttää yhteistyön hyvät puolet: “Aina saa uutta!”


Teksti ja kuvat: Sakariina Heikkanen ja Kaisu Kiventaus

 

 

 

 

 Hotel Haagan toimitusjohtaja Päivi Laineen mukaan opiskelijoiden kanssa työskentely on inspiroivaa ja antoisaa.

Yhteiskehittämistä CoINNOn hengessä

CoINNO-hanke järjesti marraskuun alussa työpajan yrityksille, jotka olivat aktiivisesti olleet mukana yhteistyössä Metropolian innovaatioprojektissa. Tarkoituksellisesti mukaan haluttiin vain pieni ryhmä, ja paikalle saapuikin lumisena tiistaiaamuna kaikki kutsutut viisi yrittäjää.  

CoINNOn tuotteistaja Laura Järveläinen veti työpajaa ja projektipäällikkö Salla Mikkonen avusti häntä. Työpajassa kartoitettiin yrittäjien toiveita sekä heidän tuen tarvettaan yrittäjäarjessa. Lisäksi kysyttiin, mitä yrittäjät toivoisivat Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoavan heille. Tavoitteena oli saada lisätietoa yrityksiltä CoINNO-hankkeessa luotavia uusia yhteistyön toimintamalleja varten. Työpaja pidettiin CoINNOn hengessä, siis todella keksittiin ja kehitettiin “CO”, eli yhdessä yrittäjien kanssa.


Yrittäjien tarpeet lähtökohtana kehittelyssä

Järveläisen käyttämät luovat palvelumuotoilun työtavat innostivat osallistujia täydentämään yrittäjähaastatteluissa kerättyjä tietoja. Haasteet näyttivät olevan hyvin samantyyppisiä kaikilla yrittäjillä siitä huolimatta, että yritykset olivat eri toimialoilta. Työskentelyn lomassa ilmeni, että osallistujiat kaipasivat myös lisätietoa jo olemassa olevasta Metropolian laajasta palvelutarjonnasta yrityksille.

Ilmapiiri työpajassa oli välitön. Osallistujat saavuttivat toistensa luottamuksen ja verkostoituivat jo työpajan aikana: yhteystietoja vaihdettiin ja vinkkejä erilaisista palveluista. Palautekyselyn perusteella työpajasta pidettiin, ja se koettiin hyödyllisenä.

Yhteistyön pohjana luottamus

CoINNOn tehomoottorit Salla Mikkonen ja Laura Järveläinen vetivät työpajan päätyttyä lankoja yhteen ja totesivat työpajan onnistuneen hyvin. Yrittäjien tarpeisiin ja kysymyksiin vastaten päätettiin myös heti koostaa yrittäjiä varten sopivia valikoima Metropolian laajasta palvelutarjonnasta hankkeen verkkosivulle. Ks.  Tapahtumat ja palvelut -sivu.

Työpajan ilmapiiriä sivusta seuranneena ehkä yksi asia nousi yhteiskehittelyn ja yhteistyön ydinasiaksi. Yksi yrittäjistä nostikin tämän esiin työpajassa käytetylle empatiakartalle. Mikään nimittäin ei ole niin tärkeää kuin luottamus. Luottamus synnyttää aitoa yhteistyötä ja verkostoja, myös hanketyössä tämä näkyy.  Yrittäjien avoimuus ja yhteiset keskustelut, jossa pyrittiin antamaan tilaa erilaisille näkemyksille, ovat synnyttäneet luottamuksen, joka kantaa yhteistyötä eteenpäin.

Yrittäjien näkökulmat ja panos yhteiskehittelyyn on hankkeelle todella arvokas. Tästä on hyvä jatkaa mallien kehittelyä eteenpäin.

Teksti ja kuvat: Kaisu Kiventaus


 

Laura Järveläinen oli pukeutunut osuvasti kysymysmerkkipuseroon. Hän kuunteli ja antoi osallistujien puhua inspiroiden välillä osallistujia tarkentavilla kysymyksillä.

 


Työtavat olivat luovia ja se innosti osallistujia ideointiin. Ideoita kerättiin lämpömittarille sen mukaisesti, kuinka tärkeitä ja innostavia ne olivat kullekin osallistujalle.

CoINNO järjestää torstaina 29.9. klo 12-13 infon lokakuussa avautuvasta TEKESin innovaatiosetelihausta ja sen mahdollisuuksista mikro- ja pk-yrityksille. Tilaisuudessa on mukana TEKESistä asiantuntijana tuotepäällikkö Risto Lustila.

 

Innovaatioseteli-infon sisältö

  • Tilaisuuden avaus, TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna, Metropolia
  • Infoa innovaatiosetelihausta, tuotepäällikkö Risto Lustila, TEKES
  • Esimerkkejä palveluntarjoajista ja palveluista, lehtori Raija Grahn, Metropolia
  • Keskustelua yrittäjien tarpeista palveluille ja tuelle haussa


Lisätietoja: Projektipäällikkö Salla Mikkonen
salla.mikkonen@metropolia.fi
gsm +358 40 869 1849

 

Osana Livable City Forum – Helsinki Design Picnic -tapahtumaa 09.06.2016 järjestettiin käyttäjäpooli Arabian alueen toiminnan ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Lue kooste käyttäpoolissa kerätyistä asioista.

 

Tervetuloa tutustumaan Metropolian opiskelijoiden uusimpiin innovaatioihin!

MINNOfest järjestetään torstaina 29.9.2016 Bulevardin kampuksella (Bulevardi 31, Helsinki) klo 10-16.


Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien yhteisiin innovaatio-projekteihin. Innovaatiot ovat esillä opiskelijoiden itse suunnittelemilla ständeillä. Luvassa myös key note -puheenvuoroja innovaatioiden merkityksestä yritystoiminnasta ja innovaatioiden jalkauttamisesta. Ohjelma täsmentyy syyskuun alussa.

 

Tervetuloa nauttimaan opiskelijoiden innostavasta luomisenergiasta!

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

 

Lue lisää edellisen vuoden MINNOfestistä ja Demola toimenpidekokonaisuudesta.


Lisätietoja:

Viestintäsuunnittelija Milla Hakkarainen
P.  050 342 0341
etunimi.sukunimi @ metropolia . fi

 

CoINNO-hanke/ projektituottaja Salla Mikkonen

 salla.mikkonen (a) metropolia.fi

Tervetuloa tutustumaan Arabian taitelijoihin!
Aika: la 14.5., klo 11-15, Arabian katufestivaalien yhteydessä
Paikka: Arabia, Hämeentie 155 (A, B ja C -raput) ja Hämeentie 135 B.

Ohjatut kävelykierrokset:
klo 11 ja klo 13 Hämeentie 155 edestä.
Kierroksilla taitelijat antavat työnäytteitä ja kertovat töistään.
Ennakkoilmoittautuminen kierroksille 8.4. lähtien (linkki ilmoittautumiseen tulossa).

 

Työhuoneissa voi myös vierailla omatoimisesti: ovet ovat avoinna klo 11–15 välillä.

Tarkempia tietoja tapahtumasta.

Arabian taiteilijoiden työhuoneet Facebook-tapahtumassa julkaistaan viikolta 15 lähtien "Viikon työhuone" -esittelyjä. Näin taiteilijoihin ja heidän töihinsä voi tutustua jo ennakkoon.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi!

CoINNO-hanke päätti kokeilla fasilitoitua innovaatioprosessia pikaversiona osana Metropolia Futures -huippuseminaaria tulevaisuuden trendeistä, innovaatioista, työstä ja yrittäjyydestä. PikaMinno toteutettiin innovaatioprosessin tuntevien opiskelijoiden voimin. Tavoitteena oli tarjota uutta näkökulmaa ja nuorta luomisenergiaa yrityskumppaneille jonkin aidon työelämähaasteen edessä. Mikä oli lopulta prosessin suurin anti?

Sosiaalisten innovaatioiden elämyksellinen MINNOfest järjestetään perjantaina 15.4.2016
Metropolian Tikkurilan kampuksella (Lummetie 2, Vantaa) klo 9 - 12.


Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien
yhteisiin innovaatio-projekteihin. Innovaatiot ovat elämyksellisesti esillä opiskelijoiden itse
suunnittelemilla ständeillä. Luvassa myös suullisia pitchaus-esityksiä projekteista klo 9.30 alkaen.

Tule tutustumaan kulttuurin ja hyvinvoinnin aloilla syntyneisiin innovaatioihin ja tulevaisuuden tekijöihin
niiden takana!


Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille, ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Lehtori Markus Utrio, markus.utrio@metropolia.fi, P. 050-401 3455

Syksyllä 2015 CoINNO-hankkeen osalta Metropolian kulttuurin ja hyvinvoinnin innovaatioprosessissa olivat mukana Helsingin Yrittäjät Vanhakaupunki ry, Treasure Coahing ja Sisupäiväkodit Oy. Monialaisten opiskelijaryhmien tehtävänä oli innovoida toteuttamiskelpoisia ratkaisuja näiden työelämäkumppaneiden antamiin aitoihin työelämän haasteisiin. Millainen prosessista tuli ja mitä saavutettiin? Miten opiskelijat ja yritykset kokivat yhdessä tekemisen? Lue prosessista lisää.

Sosiaalisten innovaatioiden elämyksellinen MINNOfest järjestetään perjantaina 6.11.2015 Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 6, Espoo) klo 10 alkaen.  

MINNOfest linkittyy CoINNO-hankkeen Demola toiminta-alueeseen.

Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen Metropolian opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun yrittäjien yhteisiin innovaatio-projekteihin. Innovaatiot ovat elämyksellisesti esillä opiskelijoiden itse suunnittelemilla ständeillä. Luvassa myös suullisia esityksiä innovaatioprojekteista ja jännittävä kilpailu parhaasta innovaatiosta.  

Tule tutustumaan syksyn 2015 aikana kulttuurin ja hyvinvoinnin aloilla syntyneisiin innovaatioihin ja tulevaisuuden tekijöihin niiden takana!  

Lisäksi ohjelmassa Yhdysvaltojen entisen Suomen suurlähettilään Bruce Oreckin puheenvuoro pitchauksesta ja Oreckin live pitchaussparraus opiskelijoille, elävää musiikkia (Adele Sauros Quartet) sekä mahdollisuus vierailla Metropolian Cave -virtuaalimaailmassa.      

Tervetuloa nauttimaan opiskelijoiden innostavasta luomisenergiasta! Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille, ei vaadi ennakkoilmoittautumista.  

 

Aikataulu 6.11., Metropolia Leppävaaran kampus (Vanha Maantie 6, Espoo):  

10.00 Tapahtuman avaus   

10.10 Bruce Oreck: Pitchauksen merkitys (englanniksi)  

10.30 Bruce Oreckin pitchaussparraus opiskelijoille (englanniksi). Mahdollisuus oppia parhaat käytännöt pitchauksesta konkreettisten esimerkkien kautta  

11.45 Opiskelijoiden innovaatioprojektien esittelyä. Aikaa tutustua projektien ständeihin ja kuulla suullisia esityksiä innovaatioista.  

14.15 Parhaiden palkitseminen

 

Tapahtuman järjestää Metropolia.

Lisätietoja salla. mikkonen (a) metropolia. fi

You must log in to comment.