Child pages
  • HAMK Valman kysymyksiä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HAMK:n opettajien koulutus alkoi aktiivisissa tunnelmissa. Pohdimme mm. yhdessä seuraavanlaisia haasteellisia kysymyksiä:

1. Pitääkö kaikkien AMK-valmassa aloittavien olla hakukelpoisia koulutusohjelmiin?
2. Osallistuvatko ko. koulutusohjelman valintakokeisiin?
3. Miten AMK-valmalaiset yleensä valitaan? Yhteisvalinta > valma??
4. Miten valma-opinnot linkitetään varsinaiseen opiskeluun?
5. Mikä kielitaitovaatimus valintatilanteessa, kun valma-aikana opitaan kieltä?
6. Voidaanko kv-ohjelmien opiskelijoita (ei maahanmuuttaja-statuksella olevia) ottaa valma-koulutuksee?
7. Suorittavatko kaikki 60 op:n opinnot, tai voidaanko joustavasti siirtyä varsinaisiin koulutusohjelmiin,  kun tavoitteet (esim. kielitaito) on saavutettu?

Nämä kysymykset ovat todella fundamentaaleja valma-koulutuksen suunnittelun kannalta.

Toivomus Matille, projektinjohtajana, olisiko tarpeellista kutsua joku OPM:n virkailija kertomaan AMK-lain muutoksesta ja erityisesti, mitä reunaehtoja tähän valma-koulutukseen liittyy? Olisi tosi tärkeä saada valmisteluprosessissa online tietoa mm. ylläoleviin kysymyksiin viitaten.

Riitta, Sanna ja Irma

You must log in to comment.