Child pages
 • Viestintäkorin toimintasuunnitelmat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SYKSY 2009

uudet tehtävät:

 1. AV-aikujen tuottamat reportaasit (valtavirtaistamismateriaalit); käytännön tuotantotyöt, yhteyshenkilönä toimiminen (yhdessä Teija Voudinmäen kanssa)
 2. Seminaarien seuraaminen; CALL FOR PAPERS; vuoden 2010-2011 sopivien tilaisuuksien bongaaminen (yhdessä Päivi Keräsen kanssa)
 3. Julkaisutoiminta; sopiviin julkaisuihin VOIMAA-hankkeen ujuttaminen (esim. Etiikka sosiaalisessa mediassa, Osaamisopus-työ)
 4. AMK-työkorien tiimityöskentelyistä podcastit (=valtavirtaistamis- ja juurruttamismateriaalia) (miten toteuttaa?!)
 5. Työnantajaselvityskorin yhteistyö (yhdessä Anja Rouhuvirran kanssa)
 6. Työnantajakorin seuraavan vaiheen yhteistyö (yhdessä Jussi Linkolan kanssa)
 7. benchmarking (yhdessä Päivi Keräsen ja muiden hanketoimijoiden kanssa)

jatkuvat tehtävät:

 1. projektin etenemisestä tiedottaminen (wiki, kuukausi- ja viikkokirjeet sekä uutiset)
 2. Wiki-koulutustilaisuuksiin osallistuminen
 3. CASE VOIMAAn promoaminen sopivissa yhteyksissä verkossa ja IRL -verkostoissa
 4. Tiedotus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 5. seminaarien suunnitteleminen yhdessä muiden korien kanssa
 6. sihteerinä toimiminen ohry / projektiryhmällä tarvittaessa
 7. sisäisen tiedonkulun kehittäminen
 8. muu viestinnän tukitoiminta (esitteet ["logopoliisi"], promomateriaalit, hankinnat viestintään liittyen) hankkeen kaikille toimijoille tasapuolisesti
 9. raportoinnit viestinnän tuotoksista
 10. kehittämisehdotukset ja arviointi omasta työstä
 
You must log in to comment.