Child pages
  • Monikulttuurisuus ja koulutus -teemaryhmä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuoden 2009 Kasvatustieteen päivät järjestetään Tampereella  26-27.11.2009. Teemana on Kasvatus toisin silmin  (http://kasvatus2009.wordpress.com/). Kasvatuksen toisinkatsomiseen kuuluu kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden lisäksi myös  monitieteisyys.

Alla on kutsu Monikulttuurisuus ja koulutus -teemaryhmään ja abstraktiohjeet. Abstraktien määräpäivä on 10.9. Abstraktit tulee lähettää määräpäivän mennessä työryhmän vetäjille osoitteisiin  pauliina.jarvinen-alenius(ät)uta.fi, nelli.piattoeva(ät)uta.fi ja  pirkko.pitkanen(ät)uta.fi

Monikulttuurisuus ja koulutus - teemaryhmä

Suomi on monikulttuurinen maa paitsi lisääntyneen maahanmuuton myös  perinteisten kulttuuri- ja kielivähemmistöjen ansiosta. Ihmisten  ylirajainen liikkuvuus on aikaisempaa monimuotoisempaa: osa  muuttajista siirtyy maasta toiseen, osa palaa välillä aikaisempaan  kotimaahansa ja osa viettää ulkomailla osan vuodesta. Elämänmuotojen  moninaistuminen näkyy selkeästi myös koulutuksen eri alueilla.  Monikulttuuriset opetusryhmät tuovat koulutuksen kentälle sekä uusia  haasteita että avaavat uusia mahdollisuuksia. Keskeinen kysymys  kuuluu, miten kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan edistää  aidosti monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittymistä ja  näin estää yhteiskunnan jakautuminen "meihin" ja "muihin"?

Teemaryhmässä pohditaan, miten koulutuksessa huomioidaan/tulisi  huomioida monikulttuurisuuden ja ylirajaisen liikkuvuuden vaikutuksia?  Millaista osaamista tarvitaan kansallisesti, kulttuurisesti ja  kielellisesti monimuotoisissa työ- ja toimintaympäristöissä? Miten  koulutuspolitiikassa ja -käytännössä otetaan/tulisi ottaa huomioon  paitsi monikulttuuristen ryhmien erityistarpeet myös monikulttuurisen  ja moniarvoisen yhteiskunnan rakentamisen haasteet? Teemaryhmään  toivotaan esityksiä laaja-alaisesti koskien monikulttuurisuutta ja  kansainvälistä liikkuvuutta paitsi yleissivistävän koulutuksen myös  aikuis- ja ammatillisen koulutuksen näkökulmista.

Kasvatustieteen päivien järjestelytoimikunta on laatinut kaikille esitelmöitsijöille yhtenäiset abstraktien kirjoitusohjeet. Ohjeet löytyvät myös päivien verkkosivuilta http://kasvatus2009.wordpress.com/

Kasvatustieteen päiville lähetettävät esitelmäabstraktit laaditaan seuraavan ohjeen mukaisesti.
1. Fonttina Times New Roman.
2. Esitelmän otsikko (fonttikoko 14, lihavoitu).
3. Kirjoittajan nimi, yliopisto ja laitos tai muu instituutio sekä yhteystiedot (sähköposti, postiosoite ja puhelinnumero) (fonttikoko 14, ei lihavointia).
4. Abstraktiteksti, jonka maksimipituus on 200 sanaa (fonttikoko 12)

Abstraktissa kuvataan lyhyesti esitelmän sisältö tutkimustehtävästä tai -ongelmasta menetelmiin ja tuloksiin sekä tulosten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja merkitykseen. Toisin sanoen abstraktissa tulisi napakasti vastata seuraaviin kysymyksiin: mikä oli tutkimuksesi tavoite, mihin keskusteluun tutkimuksesi liittyy, mitä teit, mitä tuloksia sait, ja mikä on tulostesi merkitys jossakin käytännössä tai yleisemmin yhteiskunnallisesti ja/tai kasvatuksellisesti. Jos haluat esitellä tai keskusteluttaa vasta tekeillä tai käynnisteillä olevaa tutkimushanketta, ilmaise tämä selvästi abstraktissasi. Tarvittaessa teemaryhmävastaavat jakavat esitelmät tämän perusteella sopiviin kategorioihin. Esitelmät voivat käsitellä mitä tahansa teemaryhmiin soveltuvia aiheita. Kasvatustieteen päivien yleisteeman "kasvatus toisin silmin" mielessä pitäen voi myös halutessaan miettiä teeman sivuamista esitelmän näkökulmasta käsin tai teeman pohtimista esimerkiksi tutkimustulosten merkityksen yhteydessä.

5. Abstrakti lähetän sähköisesti rtf-, doc- tai pdf-liitetiedostona teemaryhmän vetäjälle 10.9.2009 mennessä. Nimeä tiedosto siten, että kirjoittajan eli lähettäjän SUKUNIMI on ensimmäisenä.

Valitse teemaryhmistä se, jonka aihepiiriin esitelmäsi osuvimmin kuuluu. Jos olet epävarma valinnastasi, lähetä teemaryhmävetäjille kysymys asiasta ja pyydä teemaryhmän tarkempi kuvaus.

Otathan yhteyttä työryhmän vetäjiin työryhmän toimintaan ja abstraktien jättämiseen liittyvissä kysymyksissä! Tervetuloa Tampereelle!

  • No labels
You must log in to comment.