Child pages
  • Esimiestyön perusoivalluksia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esimiestyön voi jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka voi opetella ja joissa voi kehittyä. Tämä lähestymistapa auttaa ajattelemaan esimiestyötä opeteltavana ammattina ja kumoaa myyttejä tarvittavista luontaisista ominaisuuksista.

(...jatkuu)

  • No labels
You must log in to comment.