Child pages
  • Mikä on sinun ideasi?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


KW09K2 opiskelijatuotanto etusivulle   

VOIMAA-hanke tarvitsee kasvoja kertomaan tosielämän kokemuksista aihepiiristä maahanmuuttaja + työelämä + Suomi. Esimerkiksi: Miten maahanmuuttaja työllistyy? Onko työllisyyden ongelmana kulttuurierot vai tiukka taloustilanne? Elääkö työnantajien asenteissa piilorasismia? Onko maahanmuuttajilla sopeutumisvaikeuksia, esimerksi naispuolisiin esimiehiin? Kriittisiä kommentteja ja kiusallisia kysymyksiä saa esittää.

Toiveena on, että materiaali on julkaisukelpoista, hyvin tuotettua ja journalistisesti perusteltua. Valmiiden tuotosten on tarkoitus toimia VOIMAA-hankkeelle valtavirtaistamismateriaalina. Ne julkaistaan verkossa ja niitä käytetään esimerkiksi virikeluentojen ohella opettajista muotoutuville VOIMAA-osaamistiimeille, hankkeen esittelytilaisuuksissa, hankkeen web-sivulla human interest -materiaalina jne. 

You must log in to comment.