Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Janica Seppänen ja Iiris Takkinen:


Terveet keuhkot lämmittävät ja kostuttavat sisäänhengitysilmaa. Ylähengitystiet lämmittävät ja kostuttavat sisäänhengitysilman niin, että se saavuttaa ydinlämpötilan ja saturaatiotason juuri henkitorven harjanteen alapuolella. Kuvassa 1 hengityselimet kuvattuna ja kuvassa 2 sama asia eri kulmasta. (1, 3.)

keuhkokuva.png95hengitystiet.jpg

Kuvat 1 ja 2. Nenänielu ja henkitorvi koostuvat limakalvoista, joille kosteus on liikkuvuuden kannalta tärkeää. (1).


Vain neljäsosa uloshengitysilman lämmöstä ja kosteudesta palautuu hengitysteihin. Syntynyt lämpö- ja kosteushukka on korvattava ennen seuraavaa sisäänhengitystä.


Liian kuiva ilma hidastaa värekarvojen liikettä ja heikentää liman poistumista hengitysteistä. Miellyttävin ilmankosteus on tavallisimmin 30-60 prosenttia suhteellista kosteutta. Limakerros kelluu nestepitoisen kerroksen (sooli) päällä. Keuhkoihin joutuneet hiukkaset tarttuvat limakalvon pinnalle, ja limakalvo kuljettaa ne pois hengityselimistä. Limakalvon on oltava kostea, koska kuiva limakalvo ei voi liikkua. Kuvassa 3 on kuvattuna värekarvatoiminta.

värekarvakuva.png

Kuva 3. Värekarvat kuljettavat hiukkaset pois keuhkoista.


Värekarvapoistumisjärjestelmä on riippuvainen kosteustasosta, joka on tarkasti tasapainottunut. Alhainen kosteus aiheuttaa värekarvojen vajaatoimintaa ja 0% kosteus aiheuttaa soluvaurioita värekarvoihin. Tällöin värekarvat eivät poista keuhkoihin kertynyttä limaa, eikä kuljeta pois  keuhkoihin joutuneita hiukkasia. Kuivuuden aiheuttamat vauriot värekarvoissa on nähtävissä kuvassa 4. Lima ja hiukkaset hengitysteissä tukkivat hengitystiet ja vähentävät keuhkojen myötäävyyttä (1, 3).

kosteutusvsaltistus.jpg

Kuva 4. Ilman kosteutta epiteelin värekarvat eivät pysty puhdistumaan ja siitä seuraa soluvaurio. (3).


Lähteet:

1 Miksi kostututs on välttämätöntä, PDF-dokumentti,

http://www.spira.fi/dokumentit/file/Miksi_kostutus_on_valttamatonta.pdf

2 Hyvä hengitysterveys -Opas hengityssairauksian ehkäisyyn ja hoitoon, Bäckmand. H. Ladattavissa:

http://www.julkari.fi/handle/10024/79972

3 Kosteutus invasiivisessa hengityshoidossa, PDF-dokumentti,

http://www.spira.fi/dokumentit/file/kostutus_invasiivisessa_hengityshoidossa.pdf


  • No labels
You must log in to comment.