Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Internship in Voluntary Work - instructions (in English)


Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - ohjeet (suomeksi)

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (5op) voivat suorittaa Metropolian kaikkien alojen opiskelijat sekä avoimen ammattikorkeakoulun kautta myös muut kiinnostuneet. Opintojaksolle ilmoittautuneet löytävät lisätietoja opintojakson Oma-työtilasta, joka opastaa myös varsinaiseen etäopiskeluympäristöön Moodleen. Pääosin opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti jossakin vapaaehtoistoiminnan organisaatiossa. 

 

Harjoittelun toteutus kiteytettynä:

  • Opiskelijat voivat valita Vapaaehtoistoiminnan harjoittelunsa organisaation itse. Valintaa helpottamaan Metropolia on laatinut LISTAN YHTEISTYÖKUMPPANEISTA. Kun opiskelija on löytänyt sopivan organisaation, hän valmistelee yhteyshenkilönsä kanssa vapaaehtoistoiminnan toteutussuunnitelman.
  • Orientoituminen opintojaksolle tapahtuu osallistumalla harjoittelun infotilaisuuteen, tutustumalla taustamateriaaliin ja kirjoittamalla vapaamuotoisen orientaatiotehtävän (ks. ohjeet). 
  • Opiskelijan asema harjoittelussa on tavallisesti samanlainen kuin organisaatiossa toimivien vapaaehtoisten. Hän saa esimerkiksi ohjausta ja tukea samalla tavalla kuin muut. 
  • Opintojakso suoritetaan joustavasti ajankohtina, joista opiskelija ja organisaatio sopivat yhdessä. Opiskelija pitää kirjaa tehdystä työstä tuntiseurantalomakkeella
  • Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun päätteeksi opiskelija arvioi oppimisensa itsearviointilomakkeella (päivitetty 2018; vanhempi versio löytyy Moodle-työtilasta).

 

Hyödyllistä taustatietoa

Welcome to your new space!

Icon

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

  • Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  • Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  • Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  • Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

 

  • No labels
You must log in to comment.