Child pages
 • VOIMAA Virtuaalikorkeakoulupäiville?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Virtuaalikorkeakoulupäivät VKḰ09 järjestetään 18. - 19.11.2009 Dipolissa Espoossa virtuaaliammattikorkeakoulun ja virtuaaliyliopiston yhteistyönä.

Teemana on korkeakouluopetuksen muutospaineet ja muutosten tuomat mahdollisuudet:

 • Miten korkeakouluopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava tieto- ja viestintätekniikan sekä sosiaalisen median monipuolistuva käyttö?
 • Onko avoin media ja opetusyhteistyön laajentaminen korkeakouluopetuksen tulevaisuutta?
 • Mitä vaatimuksia ja mahdollisuuksia alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus asettaa rakenteellista uudistusta läpikäyvälle korkeakoululaitokselle?

Call for Papers

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajilla on mahdollisuus esitellä tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämisen hyviä käytäntöjä.

Ehdotukset 15. syyskuuta mennessä verkkolomakkeella http://www.virtuaalikorkeakoulupaivat.fi/callforpapers seuraavista teemoista:

 • joustavan opiskelun toteutus ja tuki nyt ja tulevaisuudessa tvt:n hyödyntäminen kansainvälisessä opetusyhteistyössä ja kansainvälistymispalveluissa
 • tvt:n opetuskäytön osaamisen vahvistaminen
 • uudet oppimisympäristöt ja sosiaalinen media
 • peli- ja mobiiliteknologiat opetuksessa
 • tvt:n tutkimus- ja kehitystoiminta

Ehdotusten pohjalta valitut esitykset toteutetaan kummankin päivän rinnakkaisissa ryhmissä. Esitykselle varataan aikaa puoli tuntia, mikä sisältää alustuksen ja keskustelun. Esitysten valinta tehdään lokakuun alkuun mennessä.

Päivien ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 12. lokakuuta 2009.

Lisätietoja seminaarista antavat:

 • Annina Korpela, e-mail: annina.korpela(at)amk.fi, p. 050 501 2677
 • Hely Lahtinen, e-mail: hely.lahtinen(at)vy.fi, p. 040 5890872
 • Eija Ristimäki, e-mail: eija.ristimaki(at)vy.fi, p. 050 5388442

 

 
 • No labels
You must log in to comment.