Child pages
 • Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen -seminaari 28.5.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Järjestäjä: Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona - MASUUNI -projekti (ESR)

Aika ja paikka: 28.5.2009 ravintola Kaisaniemi

Yhteenveto päivän annista

Työvoiman maahanmuuton näkymät, Sisäasiainministeriö

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma valmistumassa

 • Tilannekuvaus nykyisestä työvoiman maahanmuutosta
 • Muut asian kannalta keskeiset hankkeet huomioitu
  • ESR
  • työntekijän oleskelulupajärjestelmän uudistaminen
  • Lähtömaa-hanke
  • Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia
 • 15 periaatteellista linjausta
 • 28 toimenpide-ehdotusta
 • Ei rahoitusesityksiä
 • Laadittu vuosille 2009-2011
  • tulossa väliarviointi 2010 ja loppuarviointi 2012

Ei vielä kehittynyttä toimintamallia rekrytoinnin järjestämiseksi ulkomailta

 • EURES (vain EU-alue)
 • Muun maailman osalta villikenttä

Työehtojen noudattaminen (nyt paljon ongelmia)

 • Yhdenvertainen kohtelu kantaväestön kanssa on vetovoimatekijä työvoiman maahanmuuttoon

Kotouttamislaki uudistetaan ensi vuoden alusta
Maahanmuuttajat usein yrittäjähenkisiä

 • Työhöntulevien puolisot potentiaalinen ryhmä

Maahanmuuttajayrittäjyys, TEM

Maahanmuuttajayrittäjyyttä ei juuri tutkittu Suomessa

 • Ensi syyskuussa tulossa seuraava yrittäjyyskatsaus (TEM)

Syitä yrittäjyyteen

 • Samoja syitä kuin kantaväestöllä
 • Mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan
 • Mahdollisuus parempaan toimeentuloon

Pakko vs. vapaaehtoinen yrittäjyys

 • Syitä
  • Koulutuksen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Kielitaito
  • Työnantajien asenteet
 • Pakkoyrittäjyys oletettua harvinaisempaa (? )
  • Ei enää yrittämisen aloittamisen jälkeen tunnu pakolta 
  • Maahanmuuttajayrittäjät eivät usein työvoimatoimiston asiakkaita ennen yrittäjyyttä (muu elämän tilanne)

Yrittäjäaktiivisuus ei poikkea kantaväestöstä (naistenkaan osalta)

 • Aktiivisuuteen vaikuttaa kulttuuriset tekijät (Turkki ja Venäjä vs. Afrikka)
 • Joka kymmenes majoitus/ravitsemusyritys maahanmuuttajan
 • n. 7% starttirahasta maahanmuuttajille
 • Starttirahaa saaneiden yritysten yleinen eloonjäämisaste n. 85% (2005), maahanmuuttajien yrityksiä ei seurattu ryhmänä erikseen

MASUUNI-hanke

Tavoitteena maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen

 • Suomen uusyrityskeskus ry:n hallinnoima ESR-hanke
 • Valtakunnallinen hanke yhteistyössä yrityspalveluorganisaatioiden kanssa 
 • Projektikausi 1.10.2008 -31.12.2010
 • Tulossa Opas yrityksen perustamiseen n. 10 eri kielellä sekä Kulttuurikirja neuvojille, jossa valotetaan eri kieli ja kulttuuriryhmien näkökulmia (tulossa 2010)

Tehty kysely maahanmuuttajien yritysneuvonnan nykytilasta huhtikuussa 2009

 • Neuvojat kaipaavat asiantuntijaluentoja eri kulttuureista ja näiden kohtaamisesta > mahdollisesti järjestetään hankkeen puitteissa

Yrittäjänä Suomessa - Maahanmuuttajan yrittäjäkokemuksia

Vaikeuksia ja esteistä yrityksen perustamisessa

 • Kielitaito
 • Monimutkainen järjestelmä (paperityö, vertuksen ymmärtäminen jne.)

Yrittäjyyskoulutus tärkein askel yrittäjäksi ryhtymisessä

 • 4 kk kurssi kuitenkin liian lyhyt, tukea tarvitsisi erityisesti yrityksen perustamisen jälkeen
  • mm. ajantasallapysyminen muuttuvista säädöksistä
 • Kurssi myös liian teoriapainotteinen

Suomalainen partneri/kanssayrittäjä helpottaisi työtä

 • Kielitaito
 • Markkinointi
 • Eri kulttuureista johtuvat väärinymmärrykset

 

 
You must log in to comment.