Taulukossa on eriteltynä asiakirjakohtaisesti tai asiakirjalajikohtaisesti miten ja minne projektissa syntyvä materiaali tallennetaan ja arkistoidaan: projektin työtilana toimivaan Wikiin vai fyysiseen projektimappiin. Lisäksi on pohdittu tarvetta rajata pääsyä joihinkin dokumentteihin (esim. projektin hallinnoijille, projektiryhmälle).

Projektin asiakirjat ovat linkin takana kuitenkin avoimesti näkyvissä, mikäli niiden jakelua ei ole rajattu.

1 Hallinto


1.1 Ohjausryhmä

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


päätös ohjausryhmän perustamisesta

 

X

X


Ohjausryhmän kokoonpano wikissä

kokousasiakirjat

X

X

X


Allekirjoitetut kokousasiakirjat mappiin

1.2 Raportit ja maksatushakemukset

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


projektisuunnitelma

X

X

Xprojektipäätös

X

X

Xseurantaraportit

X

X

Xpuolivuosiraportit

X

X

Xtalouden kuukausiseuranta


Xluottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

maksatushakemukset liitteineen


Xluottamuksellisuus (wikiin rajatulle ryhmälle?)

tarjouspyynnöt kilpailutuksen tekemiseksi

X

X

X

 

 

tarjoukset, niiden vertailu ja päätösmuistio

 

X

 

X

 

1.3 Tiedottaminen

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


tiedotussuunnitelma

X

X

Xomat tuotokset (uutiset, viikkokirje, kk-kirje, tiedotteet, infokirjeet, web-sivut, artikkelit, tapaamiset...) 

X

X

Xtilatut tuotteet/palvelut: kilpailutusasiakirjat (painot, promot, tiedottajan matkat)

X

X

X1.4 Arviointilomakkeet

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


lomakepohjat

X

X

X


lomakkeiden jakelu wikin kautta, mahdollisuuksien mukaan myös palautus

sähköinen palaute/ arviointilomakkeet aineistona


X


X

luottamuksellinen käsittely

yhteenveto saadusta palautteesta

X

X

X

 

 

1.5 Henkilöstö

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


sopimukset/työaikasuunnitelmat


X


X

tietosuoja

työajanseurannat


X


X

tarvitaan esimiehen allekirjoitus

perustietolomakkeet


X


X

luottamuksellisuus (yhteystiedot WIKIin? so. sposti+työnumero+työtehtävä+ajanjakso)

verokortit


X


X

Taloushallinnon arkistoon, tarkoituksenmukaisuus

2 Ennakointitutkimus


Taulukossa luonnostellaan asiakirjakohtaisesti miten ja minne projektissa syntyvä materiaali tallennetaan ja arkistoidaan: projektin työtilana toimivaan Wikiin vai fyysiseen projektimappiin. Lisäksi on pohdittu tarvetta rajata pääsyä joihinkin dokumentteihin (esim. projektin hallinnoijille, projektiryhmälle).Projektin asiakirjat ovat kuitenkin avoimessti näkyvissä, mikäli ei ole syytä rajata jakelua.

2.1 Tutkijaklubi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


toimintasuunnitelma

X

X

X


Klubin kokoonpano ja jäsenten yhteystiedot wikissä

muistiot tapaamisista

X

X

X2.2 Klusterianalyysi

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


aineistonkeruusuunnitelmat

X

X

Xaineisto


X


X

luottamuksellinen tutkimusaineisto

raportit

X

X

X2.3 Nettikysely

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


aineistonkeruusuunnitelmat

X

X

Xkyselylomake

X

X

Xaineisto


X


X

luottamuksellinen tutkimusaineisto

raportit

X

X

X2.4 Skenaariokuvat

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


aineistonkeruusuunnitelmat

X

X

Xkehyskertomukset ja muu aineiston kerääminen

X

X

X

 

 

aineisto

 

X

 

X

raportit

X

X

X

 

 

2.5 Skenaarioleffat

WIKI

MAPPI

AVOIN

RAJATTU


aineistonkeruusuunnitelmat

X

X

Xaineiston kerääminen

X

X

Xkeruun aikaiset litteroinnit ja muu aineisto


X


X

luottamuksellinen tutkimusaineisto

raportit

X

X

X
Projektin aineiston kokoaminen ja säilyttäminen

"Projektin kaikki aineisto tulee säilyttää huolellisesti. On erittäin tärkeää koota talteen asiakirjat kilpailuttamisesta, koulutukseen osallistuneista, kopiot ilmoituksista, sopimukset, ohjausryhmän pöytäkirjat, rahoituspäätökset, maksatushakemukset ja -päätökset jne.

Projektin asiakirjat voidaan myös säilyttää sähköisessä muodossa, jolloin on varmistettava niihin pääsy aina tarvittaessa, mm varmennusten ja tarkastusten yhteydessä aina vuoden 2020 loppuun saakka."

(Projektiapulainen, luku 12.4 s.24)

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'logot'.

  • No labels
You must log in to comment.