Unable to render {include} The included page could not be found.

.

.
.
.
.
..

.

..
.
.
.
.

Viimeisimmät tapahtumat:

Toukokuu:

8.5 viimeinen ohjausryhmän kokous. Päätetään tilata luottokortin näköisiä muistitikkuja, joiden sisällä on graafinen käyttöliittymän ja siinä kaikki hankkeen julkaisut. Graafikko tekee käyttöliittymän ja visuaalit kortin pinnalle.

Luovalle Suomelle lähtee "Kollektiivinen wikikulttuuri herää! Laura-Maija Heron haastattelu." artikkeli julkaistavaksi.

Maksatus 1-4/ 2012 tehdään.

Huhtikuu 2012

Tuottaja2020 viimeinen tutkijaklubi pidetään 20.4 Taku ryssä. Päätetään tehdä esitys opinnäytetyökilpailun lanseeraamisesta sekä tehdään kirjallisten palautteiden perusteella juliste keskustellen. Päätteeksi Metropolia tarjosi lounaan.

Hankkeessa olleet parnerit lopettavat hanketyön.

Ison kirjan jakelu kirjastoihin (elomaketilausmahdollisuus kaikilla kirjastoilla).

Maaliskuu 2012

Hankkeen loppuarviointi käynnistetään 22.3.2012: aloituskyselelyt tuotetaan kohderyhmille.

Tuottaja2020 osallistuu kolmen palvelumuotoiluhankkeen loppuseminaariin "Design Bites" Laureassa 21.3.2012.

Tuottaja2020 osallistuu Opetushallituksen järjestämään seminaariin 15. - 16.3.2012, jossa jaetaan hankkeiden hyviä käytäntöjä.

Tuottaja2020 loppuseminaari pidetään Helsingissä 14.3.2012. Loppuseminaarissa julkaistaan Tuottaja2020 -kokoomateos "Kurkistuksia tuottajan tulevaisuuteen" (608 s.,)

Tuottaja2020 kehittäjäseminaari: Duaalista duettoon - pidetään Helsingissä 14.3.2012. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu kohtaavat opinnäytetöiden merkeissä.  

Metropolian Studia Generalia -luento. Kaikille avoin, kuuntelijat lähinnä Metropolian eri kulttuurialojen opiskelijoita. Kulttuurin tulevaisuus tuottajan silmin. (Katri Halonen) 2.3.2012 klo 13-16.

Kaikki Tuottaja2020 -julkaisut on nyt 12.4.2012 julkaistu. Niitä on yhteensä 12 kappaletta. Suurinta osaa on jo käytetty opetuksessa, kulttuurilaitosten strategiasuunnittelussa, opinnäytteiden lähteinä, poliittisen päätöksenteon pohjana, ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien suunnittelun pohjana  jne. Lue niitä Tuottaja2020.metropolia.fi Katri Halonen 2.3.2012

Helmikuu 2012

Tuottaja 2020 herätteli sosiaali- ja terveysalan amamttilaisten ajatuksia kulttuurin värittämästä tulevaisuudesta. Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota foorumi Metropolian Terveys- ja hoitoalan sekä Hyvinvointi ja toimintakyky tulosyksiköiden päälliköille ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esimiehille kokoontua pohtimaan teemaa: Tulevaisuuden osaaja ja työympäristö.  10.2.2012 klo 8:30 -15:45 (Katri Halonen)

Tuottaja2020 vieraili Ludwigburgissa Saksassa kansainvälisellä cultural management -opiskelijoiden intensivikurssilla 22.2. - 25.2.2012. (Juha Iso-Aho)

Tuottaja2020-hanketta esiteltiin 23.2.2012 37 opiskelijalle ja heidän opettajilleen, jotka tulivat Saksasta, Bulgariasta, Puolasta ja Suomesta. Päivä koostui kahdesta johdantoluennosta ja iltäpäivän mittaisesta tulevaisuustyöpajasta. Osallistujille jaettiin oppimateriaaliksi hankkeen Visions of Future Cultural Manageer 2020  -teosta. (Juha Iso-Aho)

Tuottaja2020 pitää tulevaisuusverstaan Lasipalatsissa Luovalla Kohtaamispaikalla 1.2.2012 (LM Hero).

"Tuottaja2020. Kurkistuksia kulttuurituotannon tulevaisuuteen" menee painoon. 608 sivuista kirjaa painetaan 2500 kappaletta. Kirja julkaistaan loppuseminaarissa 14.3 ja jaetaan osallistujille ja yhteistyökumppaneille.

Opinnäytetyö "festivaaliruoan tulevaisuus" (Joonas Helander) tarkastetaan Metropoliassa.

Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen hankehallinnon välineenä. (LM Hero) menee oikolukuun.

Tuottaja2020 tilaa opinnäytetyön MAMKin opiskelijalta. Ohjaajana Pekka Uotila.

Tammikuu 2012

Koulutuksen suuntaviivoja (Cuporen tuottama julkaisu) menee taittoon.

Tuottaja2020 tutkijat tuottavat kalvosarjan: Hankkeen tulokset ja toimenpiteet.

Loppujulkaisun tekstit tulevat valmiiksi ja loppujulkaisu menee taittoon.

Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi (LM Hero) menee taittoon.

Joulukuu 2011

13.12. Juha Iso-Ahon ”Villillä kortilla tulevaisuuteen” --kolumni julkaistaan sanomalehti Etelä-Saimaassa

8.12. Tutkijaklubin tapaaminen

8.12.11 Tuottaja2020 osallistui Sillanrakentajat ja TAIVEX -hankkeiden loppuseminaariin. Hankkeen tutkija Leena Björkqvist paneelissa.

7.12.11 TAKU -lehden välissä jaetaan 3800:lle kulttuurituottajalle (TAKUn jäsenistö) Tuottaja2020 Tuottajaklubi -niminen lehti (24 sivua).

Marraskuu 2011

28.11. Ohjausryhmän kokous

LM Hero osallistui 23.11.11 pidettyyn Helsingin kauppakamarin järjestämään Ennakointikamariin. Helsingin seudun kauppakamari ja pääkaupunkiseudulla toimivat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat sopineet seudullisen ennakoinnin toteuttamisesta.

23.11.2011 Pekka Uotila osallistui Mikkelin seudun tapahtumatuottajien tapaamiseen. Teemana Kulttuuri kyydittää

22.11.11 Tuottaja2020 pitää Tulevaisuuden tuottaja -luennon Metropoliassa/ vierailu Kulttuurin ajankohtainen keskustelu -opintojaksolla. Oppimateriaalina Tuottaja2020/ Kulttuuri katalysoi (Halonen 2011): esseetehtävä.

17.11. Juha Iso-Aho ja Pekka Uotila esittelivät Tuottaja2020 --hanketta Matkailun edistämiskeskuksen alueellisessa Kulttuurimatkailufoorumissa Imatralla

16.11.11 Tuottaja2020 hanketta esitellää Espoon kaupungin kehitysjohdolle.

15.11. Tutkijaklubin tapaaminen: Cupore esittelee tutkimuksensa toisen version Tutkijaklubissa ja se kommentoidaan.

Kuusi artikkelia lähtee julkaistavaksi Taku -lehdessä.

Sovitaan Helsingin kaupungin kanssa: Lasipalatsin Luova kohtaamispaikka 1.2.2012 klo 17-19 "Tulevaisuusverstas tai tulevaisuusajattelustako sinulle suunnittelun väline? Tai tulevaisuusvetsas käyttäjälähtöisenä suunnitteluna" (LM Hero) -otsikolla. Pohditaan tarkempi otsikko seuraavassa tutkijaklubissa.

Tuottaja2020 artikkeli " Kulttuuritapahtuma luo uutta työtä" (Pekka Uotila) julkaistaan Länsi-Savo -lehdessä: http://tuottaja2020.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/katalysoi/Uotila_lansi_savo_11_10_2011.pdf

Lokakuu 2011:

31.1.-1.11.2011 Tuottaja2020 osallistuu seuraavan ESR-ohjelmakauden 2014 + suunnitteluun Helsingissä.

25.10 Ohjausryhmän ehdottamille sekä koordinaattorin listaamille lehdille, alan nettisivuille ja alan uutiskirjeille lähetetään uutinen julkaisuista. Esim. Tinfo lupaa julkaista heti seuraavassa uutiskirjeessä.

24.10.2011 Kaksi osaraporttia julkaistaan tuottaja2020.metropolia.fi. Nyt on kahdeksan julkaisua  tuottaja2020.metropolia.fi:ssä. Niistä tiedotetaan Uutiskirjeellä, Facebookissa ja uutisena netissä.

18.10. Tutkijaklubin tapaaminen

Luovuus syttyy -seminaari 17.10.11. Tuottaja2020 työpaja: kuinka juurruttaa tulevaisuusajattelua korkeakouluun? Käytännön sparrauspaja opettajille (LM Hero).

Tuottaja2020 Encatcissa (kulttuurituotannon konferenssi Helsingissä) 13.-14.10. Tuottaja2020 antoi konferenssille suunnan ja sisällön: Future forecast. Katri Halonen key note speakerina, tutkijat työpajojen vetäjinä ja suunnittelijoina. Tuottaja2020 englannin kielinen julkaisu jaettiin osallistujille.

LM Heron artikkeli lähtee teokseen "Monta tietä osaajaksi" (Metropolian julkaisuja): "Tulevaisuusajattelun pedagogiikkaa korkeakouluihin – proaktiivisia asiantuntijoita kentälle".

Tiedon levityssuunnitelma tehdään  6 ensimmäiselle osaraportille

.

 

Kuusi osaraporttia julkaistaa Tuottaja2020.metropolia.fissä vapaasti kaikkien ladattaviksi.

Syyskuu 2011:

27.9. Ohjausryhmän kokous

Englannin kielinen julkaisu Cultural Manager 2020. Visions of Future (Eds. Halonen&Hero) 2011 julkaistaan tuottaja2020.metropolia.fi -nettisivuilla 29.9.11. Julkaisu menee painoon samana päivänä. Sitä painetaan Kulttuurituotannon alan kansainvälistä konferenssia Encatcia (http://www.encatc.org/pages/index.php) varten.

20.9. Tutkijaklubin tapaaminen

Käsikirjoitus englannin kieliseen julkaisuun valmistuu 16.9.11

Katri Halonen vierailee OKM:n seminaari Turussa Luova tulevaisuus 30.8.2011. Matriaalit osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2011/08/Ennakointiseminaari_2011/Ennakointiseminaari_2011x_Luova_tulevaisuus.html

LM Hero vierailee Helsingin kaupungin kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä aiheena: Tuottaja2020 - tulevaisuuden suuntaviivoja. Tulevaisuusajattelua nuorisotyöhön?

Elokuu 2011:

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen oikolukija, koordinaattori. Lisäksi Novian tutkija vaihtuu: Leena Björkqvistin tilalle tulee Tomas Träskman. Leena Björkqvist siirtyy Metropolian palvelukseen ja toimii edelleen hankkeen tutkijana Metropolian edustajana.

Hankkeeseen palkataan englannin kielen kielenkääntäjä oikolukemaan english summaryt.

Uusien työntekijöiden perehdytys.

Heinäkuu 2011

Vapaajakso

Kesäkuu 2011

Graafikko taittaa viittä kirjaa

Tutkijat viimeistelevät kirjojaan.

Toukokuu 2011

Kaksi tutkijaa pitää tulevaisuusverstaan Berliinissä.

5.5.11 Megatrendien tärähtäminen kulttuurituotannon opiskelijoiden elämään ja työhön. LM vierailijaluennoitsijana Kulttuurin ajankohtainen keskustelu -opintojaksolla Metropoliassa.

10.5.11 Kulttuurituottajan koulutuksen tulevaisuus -seminaari Luovan Suomen kanssa Bulevardilla. 60 osallistujaa (ks. tarkemmin tiedottaminen -työkori). Katri alustajana ja panelistina, LM tuottajana.

16.5.11 Suunnittelukokous Cuporen kanssa.

Toukokuussa graafikko Riikka K-R sai neljän kirjan aineistot taitettavaksi.

Kolmen tutkijan työ jatkuu kesän yli.

Hankkeessa aloitti oikolukija Anne Soini.

Huhtikuu 2011

Hankkeen itsearviointi: ohjausryhmälle ja tutkijaklubin jäsenille lähetetään kysely (hankkeen toiminta ja wikin käyttö).

5.4. Tutkijaklubin kokous. Mervi Lounelan vierailu hankkeessa. Tutkittiin yhteistyömahdollisuuksia Mervin väitöskirjaprojektin kanssa sekä Pori Jazz for Professionalsin kanssa. Tutkijoiden tekstit lähteneet hyvin käyntiin.

Graafikko aloittaa taittotyö Kulttuuri kokoaa ja Kulttuuri katalysoi -rapoteista.

9.4 Tulevaisuusverstas Takun vuosikokouksessa. Aineisto äänitetään.

14.4 Tulevaisuusverstas Produforum verkostossa.

Muutoshakemus on hyväksytty ohryssa ja kumppaneiden toimesta. Seuraavaksi se avataan Euraan.

Takuraportista valmistellaan finaalia versiota ja popularisoivaa artikkelia.

Lm puhuu Hurrikaani 2011 tapahtumassa lähes 300 opiskelijan tapahtuma.

Maaliskuu 2011:

Luovan Suomen kanssa yhteistyössä järjestettävän koulutusseminaarin 10.5.2011 kutsut lähtee ja ilmoittautuminen alkaa

Muutoshakemus lähtee ohjausryhmän kommentoitavaksi.

Esitteestä tulee uusittu versio kommentoitavaksi. Päätettiin vielä odottaa ja lisätä julkaisujen lopulliset nimet.

Katri puhuu Mars 2011 tapahtumassa.

Helmikuu 2011:

Hankkeessa valmistellaan muutoshakemusta (palkoista siirretään painatuskuluihin noin pääpiirteittäin

Hankkeessa aloittaa graafikko Riikka Käkelä-Rantalainen

Esitteen toinen painos menee taittoon

Esitteen toista painosta varten otetaan painolaitoksista kolme tarjousta

Hankkeessa tullaan painamaan 12 kirjaa (tutkimusraportteja) ja painolaitoksista otetaan niille tarjoukset

Wikiuudistus toteutetaan. Hankkeessa työskentelee opiskelija Aki Rahkonen.

Tulevaisuuden tuottaja -opintojakson YAMK opiskelijat pitävät omissa yrityksissään tulevaisuuspajat

8.2 pidetään tutkijaklubin kokous, jossa käydään läpi tutkimusten tämän hetkistä vaihetta. Tutkijoiden työ jatkuu.

Luovan Suomen kanssa neuvotellaan koulutusseminaarin järjestämisestä. Päätetään järjestää 10.5 ja tapahtuma tuotetaan Luovan suomen kanssa.


Tammikuu 2011:

Tutkijat kirjoittavat raporttejaan omilta aihealueiltaan.

Tutkijat pitävät tulevaisuusverstaita.

Tulevaisuuden tuottaja -opintojakso saadaan päätökseen.

Joulukuu 2010:

17.12.10 joulukuun uutiskirje lähetetään

15.12.10 kaksi hankkeessa tuotettua artikkelia julkaistaan omilla www-sivuilla

15.12 "Kulttuuri katalysoi." (Katri Halonen 2010) -raportti julkaistaan hankkeen www-sivuilla yleisön kommentoitavaksi.

15.12 tulevaisuuspaja 14 Kutu yamk opiskelijalle (kulttuurituottajia kentällä). Aki Rahkonen aloittaa hankkeessa wikiassarina.

14.12 tutkijaklubin kokous. Koulutuskyselyn kommentointi ja tutkimussuunnitelmien review.

9.-10.12 Tiedottaja osallistuu Metropolian kulttuurialan Tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoiminnan vetäytymiseen Virossa.

10.12 Tutkijoiden skenaariovaiheen tutkimussuunnitelmien ja sisällysluetteloiden deadline.

3.12 hankkeeseen haastatellaan graafikkoa

1.12.10 Tutkimuspäällikkö ja projektikoordinaattori osallistuvat opetushallistuksen järjestämään ESR-rahoitteisten ennakointihankkeiden seminaariin

Marraskuu 2010:

23.11 pidetään ohjausryhmän kokous.

10.11 Ammattijärjestön jäsenille suunnatun tulevaisuuskyselyn vastaukset saapuvat ja toimitetaan tutkijalle analysoitavaksi.

2.11 pidetään tutkijaklubin kokous. Cuporen koulutuskyselyn ínformanttien valinta.

Tuottajan tulevaisuus 3 op alkaa (6.11.10-23.1.2011). Lm pitää lähipäivän 6.11 aloitusluennon 14:lle Kulttuuritúotannon YAMK ja AMK opiskelijalle. Aineistoa kerätty ryhmätyömenetelmällä aiheesta Kulttuurituotannon kentän nykytilan kuvaus (nousevat, vallitsevat ja laskevat trendit). Aineisto: Julkisen sektorin näkemys, yrityssektorin näkemys ja yhdistys/yritys/monialainen näkemys.

Lokakuu 2010:

 5.10.2010 Ohjausryhmän syyskokous pidetään etätyönä sähköpostitse.

26.10 osa hankkeen tutkijoista osallistuu Markkinointiviestinnän viikon Tulevaisuutta -käsittelevään seminaariin kuunteluoppilaina.

Syyskuu 2010:

Tuottaja2020 osallistuu 21.9.2010 Luovuus syttyy seminaariin. Lm Hero vetää työpajan, jonka tuotoksia voidaan käyttää hyödyksi skenaarioprosessissa.

Tutkijaklubi kokoontuu 13.9 Taku ry:ssä

Taku -kysely muokataan ja sen tuottamiseen palkataan henkilö (Outi Teye)

Ensimmäinen julkaisu julkaistaan ja TAKU-lehteen kirjoitetaan artikkeli

Kai Artes alkaa tekemään opinnäytettään hankkeeseen

  • No labels
You must log in to comment.