Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Projekti on päättynyt ja täyttänyt sille asetetut tavoitteet. Järjestelmäkokonaisuus on otettu kokonaisuudessaan tuotantokäyttöön. Projektin loppuraportin voit lukea täältä.


Projektin tehtävänä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa uudet roolipohjaiset työpöydät, jotka korvaavat nykyisen intranet/portaaliratkaisun (Tuubi) käyttöliittymät sekä liittää olemassa olevat opettajan, suunnittelijan, korkeakoulupalveluiden, pääkäyttäjän ja opiskelijan työpöydät osaksi roolipohjaisten työpöytien palvelukokonaisuutta. Projektin tehtävänä on myös kartoittaa palvelu- ja tietotarpeet nyt ja lähitulevaisuudessa sekä luoda palvelukokonaisuuteen vaatimusmäärittelyn mukaiset käyttöliittymät ja palvelut.

 

 

  • No labels
You must log in to comment.