Child pages
  • Pakki/eHOPS projekti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pakki/eHOPS projekti

Projektien esittelytilaisuus 29.1.2015

Tilaisuuden videotallenne löytyy täältä

 

Pakki/eHOPS projekti on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun "Pakki - opiskelijan työpöytä" -projektia. Projektin tehtävänä on toteuttaa  eHOPS palvelut osaksi opiskelijan työpöydän palveluja Pakkiin. Samalla tuotetaan eHOPSin hallintaan liittyvät palvelut ja käyttöliittymät opettajan ja ohjaajan työpöydille Peppiin.
Pakki/eHOPS-osaprojektin toteutuksessa hyödynnetään kansallisessa TIPTOPhankkeessa määriteltyä ja referenssitoteutuksena tuotettua eHOPSin määrittely- ja toteutustyötä.Projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Tausta ja lähtökohdat

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat käyttäneet opintohallinnon perusjärjestelmänä WinhaPro-tuoteperhettä. Ammattikorkeakoulut ovat ryhtyneet voimakkaasti uudistamaan opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden (opintohallinnon) järjestelmäarkkitehtuuriaan viime vuosina. Ensimmäiset uudet järjestelmäpalvelut on otettu käyttöön opetuksen ja koulutuksen suunnitteluun tarkoitetun Peppi-järjestelmän käyttöönoton muodossa keväällä 2013.

Syksyllä 2013 otettiin käyttöön Pakki - opiskelijan työpöytä palvelut, johon on toteutettu lukuisia opiskelijalle suunnattuja palveluita, mutta ei kuitenkaan varsinaista eHOPS-palvelua, jolla jatkossa voitaisiin korvata WinhaPron optio, opiskelijalle suunnattu www-pohjainen WinhaWille-liittymä. WinhaWillen tarjoamat palvelut ja etenkin käytettävyys eivät enää vastaa opiskelijoiden asettamia vaatimuksia ja mobiilikäyttöisyyttä, joten niiden korvaamiselle alkaa olla suuri tarve.

Tavoitteet ja lopputulokset

Pakki/eHOPS -projektin tavoitteena on toteuttaa eHOPSin tarvitsemat palvelut osaksi opiskelijan työpöytää ja korvata sekä laajentaa niitä palveluita, joita aiemmin on tuotettu ja tarjottu opiskelijalle WinhaWillen kautta. Uudistuksella tuetaan opiskelijoiden sähköisten palveluiden kehittämistä ajasta ja paikasta riippumattomiksi sekä mahdollistetaan kokonaisuudessaan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin palveluiden kehittäminen opiskelijoiden opintojen ja opiskelijoiden ohjauksen tueksi.

 

 

  • No labels
You must log in to comment.