Child pages
 • Tapaaminen Liittyvä voima, HERA C ja Voimaa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapaaminen 7.5.2009
Tukholmankatu 10
Läsnä
Kati Isoaho, HERA C
Milla Laasonen, Voimaa
Jussi Linkola, Voimaa
Toini Harra, Liittyvä voima
Merja Reijonen, Liittyvä voima

Hankkeiden temaattiset yhtymäkohdat

 • Todettiin, että Liittyvä voima ei nosta erikseen maahanmuuttaja-asiaa esiin hankkeessaan, vaikka yhteistyökumppani Espoon joissain yksiköissä jopa 40% työntekijöistä on maahanmuuttajataustaisia.
 • Todettiin, että mahdollisia yhteisten teemojen ympärille rakentuvia virikeluentoja on mahdollista järjestää kevään 2010 aikana (tammi+huhtikuu) kolmen hankkeen voimien yhdistämiseksi.
 • Todettiin, että HERA ja Voimaa sopivat jatkossa edelleenkin toisiinsa temaattisesti vahvasti, joten tiedonvälitys ja yhteistyö esimerkiksi klusterien kontaktoinnissa on syytä pitää mielessä (jottei tehdä päällekkäisiä toimia).
 • Sovittiin, että työelämäyhteistyön osalta Jussi Linkola informoi Toini Harraa, mikäli Espoon kaupunki tulee jollain yksiköllä mukaan Voimaa-hankkeeseen.

Hankearviointien yhtymäkohdat

 • Tapaaminen nosti esiin ajatuksen, että olisiko Metropoliassa tarpeellista kehittää (T&K -tukipalveluiden toimesta) yhtenäinen hankearvioinnin tapa. Kati Isoaho on toimittanut tästä aloitesähköpostin asianosaisille.
 • Perusteena yhteiselle arvioinnin kehittämiselle nähtiin, että joka hankkeella on omat arviointitarpeensa (alakohtaiset eroavaisuudet), mutta kaikkia Metropolian hankkeita koskevia raamituksia voisi olla järkevää hahmotella.
 • Esimerkiksi hankkeiden laadunvarmistus olisi hyvä saada läpi Metropolian samankaltaiseksi: mitkä ovat ne tekijät, joilla onnistunutta hanketta Metropoliassa mitataan.
 • Hankkeiden tietojen kerääminen yhteisin kriteerein voisi avata hanketoiminnan merkitystä metropolialaisille.
 • Yhteinen arviointimalli voisi vähentää tarvetta sille, että jokainen uusi hanke keksisi arviointikriteerit alusta alkaen itse. Näin voisi säästyä resursseja.

Hanketoiminnan verkostoituminen

 • Todettiin, että ihanteellista voisi olla kehittää hanketoimijoita kokoava yhteistyöfoorumi?
 • Suuressa organisaatiossa tieto hanketoiminnan suunnitelmista, sisällöistä, tavoitteista ja toiminnasta eivät liiku yksiköiden välillä ilman aktiivista tiedotusta ja verkostoitumista.
 • Ehdotettiin esimerkiksi puolivuosittain järjestettävää hanketapaamista, jossa meneillään olevat ja suunnittelun alla olevat hankkeet ja niistä kiinnostuneet yksittäisetkin henkilöt voisivat esittäytyä ja tavata.
 
You must log in to comment.