Child pages
 • Projektipäivä 28.4.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektipäivän asialistaa

Klo 9:30 alkaen:

 • Maksatushakemukset (vuosi 2008 ja 1.1.-30.4.2009)
  • kysymykset Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään maksatuspäivään 12.5. Pasilassa
 • Projektipäivät Tallinnassa
 • Yleiskatsaus VOIMAAhan
 • Työkorien kuulumiset ja yhteistyö
 • Muita käytännön / ajankohtaisia asioita

Klo 14 alkaen:

 • Wiki-kertausharjoitus eli kohtaamme käytännön ongelmat wiki-ympäristössä yhdessä pulmia ratkaisten. Tutoroijina Jussi Linkola, Päivi Keränen ja Milla Laasonen.

Kiinnostuneita mahtuu mukaan projektiryhmän ulkopuoleltakin, tervetuloa Hämeentien Digilabraan, H2011

Muistio

Aika: klo 9.30-14.00

Läsnä:

Matti Rantala (Metropolia, pj)
Riitta Metsänen (HAMK)
Jussi Linkola (Metropolia)
Päivi Keränen (Metropolia, siht.)
Anja Rouhuvirta (Fakiirimedia)
Hape Haavikko (Fakiirimedia)
Elisa Tuominen (HAMK)
Juhana Kokkonen (Metropolia)
Milla Laasonen, iltapäivä (Metropolia)

Maksatushakemukset

Ensimmäinen maksatushakemus ei ole vielä lähtenyt, liitteitä puuttuu vielä

 • Tarja Häkkinen lähettää Matille tiedot puutteista
 • Maksatushakemus lähetetään eteenpäin niin pian kuin mahdollista

Toinen maksatushakemus menee katkolle kuun vaihteessa

 • Tavoitteena, että valmistelu tapahtuisi nopeasti ja että hakemuksen käsittely rahoittajalla tapahtuisi vielä ennen lomakautta 

Lääninhallituksen järjestämä maksatuspäivä 12.5.2009, ilmoittautuminen 30.4.2009 mennessä

 • Suositellaan kaikkien osallistumista
 • Hyvä vaihe esittää edellisestä maksatusprosessista nousseita kysymyksiä - ehtivät nopealla reagoinnilla vielä seuraavaan hekemukseen

Työkorien kuulumiset

Valmennus AMK-opintoihin -kori

Tavattiin Metropolian kolmen tekniikan ja liikenteen klusterin johtajat

 • Tieto- ja viestintätekniikan klusteri lähtemässä mukaan hankkeeseen, uusi tapaaminen ensi viikolla

Tapaaminen suunnitteilla Liiketalouden klusterin kanssa

Syksyllä aloittamassa kaksi kehittämistiimiä

 • Kummallakin yksi tapaaminen vielä ennen lomia
 • Työskentelytapa: virikeluentoja ja tiimin sisäistä työskentelyä
 • Puolen vuoden toimiaika
 • Pohjamateriaalia kerätty tiimien työn tueksi

Sisällöistä ei vielä keskusteltu klusterien kanssa

 • Riitta voisi lisätä amk-korin opetussuunnitteluosioon esim. ohjauksen keinoja ja uusia aihealueita keskustelun pohjaksi
 • Tieto- ja viestintätekniikan klusterilla on paljon osaamista sosiaaliseen mediaan ja sen keinojen hyödyntäminen

Yhteistyö pedagogisen työkorin kanssa

 • Ensin tiimien kokoaminen
 • Riitta mukaan aloitustapaamisiin
 • Sen jälkeen tarkempi suunnitelma yhteistyöstä

HAMKissa tehty ohjelma, jota aletaan toteuttaa syksystä alkaen

 • Perinteisen koulutuksellinen
 • Ohjelma hyväksytty HAMKin johtryhmässä
 • Ohjelma myös AMK-korin alle
 • Selkeämmin esille, että se on jo hyväksytty

Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät -kori

Eilen 27.4. Itellassa kokopäivän workshop

 • 8 osallistujaa: Itellasta viisi, Thomas esimiestyön koulutusohjelmasta, Jussi ja Riitta
 • Itellan monikulttuurisuusohjelma
 • Thomas esitteli esimiestyön oivalluksia
 • Riitta puhui monikulttuurisuudesta
 • Keskusteltiin asioista hyvässä yhteishengessä
 • Paketoitiin muutamaan tärkeimpään kehityskohteeseen: vuorovaikutustaidot (kulttuurisidonnaisuus), tiimitaidot, palautteenantaminen, sukupuolisensitiivisyys
  • Kehittämispäivä tulossa pilottijoukolle toukokuussa

Hahmoteltu yhteistyömahdollisuuksia Muxlim-yhteisön kanssa

 • Jussi kertoi suunnitelmista

Baronalle jätetty esitys yhteistyöstä

Kunnalliset toimijat ja yhteistyömahdollisuudet edelleen selvitettävänä

Työnantajaselvitys -kori

Tutustuttiin kyselylomakkeeseen webropolista

 • Yrityksen nimeä ei tarvitse kysyä
 • 3. kysymys kysymystapa valittava niin, että voi valita ainoastaan yhden vaihtoehdon
 • 12. kysymys siirretään 16. kysymyksen jälkeen
 • 15. kysymys muotoon Millä tavoin yrityksessänne arvioidaan maahanmuuttajataustaisten työtekijöidenne osaamista? ja n. viisi väittämää

Anja esitti, että pilottikysely lähetettäisiin tänään

 • Lopussa pyydetään kommentoimaan kyselyä
 • Lähetetään karsittu versio 20-45 firmalle
 • Esim. loppuvuodesta uusi kysely

Pedagoginen kehittäminen -kori

Riitta nosti esille, että työkorissa on linkkejä useisiin muihin työkoreihin - aputyökori

 •  Esim. Itella-yhteistyössä prosessin miettiminen pitkälti pedagogiikkaa

Ajatuksia AMK-koriin liittyen

 • Menetelmiä voi esitellä, mutta ne ovat aina liitännäisiä substanssin esiintuomiseen
 • Tarvittavan osaamisen määrittely ensimmäinen askel
  • Prosessi on varmasti omanlaisensa jokaisessa kehittämistiimissä

Pedagogiset mallit ja sosiaalinen media

 • DIANA-malli yksi vaihtoehto

Tiedotus -kori

Uutiset on nyt tilattavana RSS-syötteenä

Huomenna lähetetään ensimmäinen kuukausittainen uutiskirje

 • Markkinoinnillinen työkalu
  • Kerrotaan tulevista tapahtumista 
  • Ytimekkäät uutiset työkorien ajakohtaisista asioista ja työn tuloksista

Www-sivujen viimeisin layout ei vielä saapunut graafikolta

Projektin johtaminen ja hallinto -kori

Maksatushakemuksia käsiteltiin jo omana kohtanaan

Arviointi -kori

Arviointiprosessi aloitetaan konkreettisesti projektin hakuvaiheen arvioinnilla Tallinnassa pidettävillä projektipäivillä

Projektipäivät Tallinnassa 25.-26.5.2009

Käytiin läpi matkan aikataulua

 • Matti toivoi, että projektiryhmän jäsenet lisäävät toiveitaan projektipäivien wiki-sivuille

Projektipäivien keskeiset aiheet

 • Maanantaina työstetään hankkeen ja ensisijaisesti hakuvaiheen arviointia (2-3 h)
  • Arvioinnin vetää Anna-Maria Vilkuna ja Robert Arpo
  • Tulossa sähköinen ennakkokysely n. viikkoa tai kahta ennen projektipäiviä
 • Tiistaina käytetään VOIMAA camp -menetelmää
  • Osallistujat rakentavat asialistan

HUOM! Tiistain kokoukseen ei olla varattu ruokailutaukoa eli halutessaan kannattaa ruokailla ennen kokousta

VOIMAA yleiskatsaus käydään läpi Tallinnassa

Projektiryhmän seuraavat tapaamiset

25.-26.5. Projektipäivät Tallinnassa
21.8. Projektiryhmän tapaaminen Hämeenlinnassa klo 12 (aloitus lounaalla)
29.9. Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
27.10. Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
8.12. Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30

26.1.2010 Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
23.2.2010 Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
30.3.2010 Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
27.4.2010 Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30
25.5.2010 Projektiryhmän tapaaminen klo 9.30

Muita ajankohtaisia asioita

Matti kertoi Madridissa pidetystä WWW 2009 -konferenssista ja sen annista. Keskusteltiin sosiaalisen median yleistymisen vaikutuksista opetukseen. 

Projektiryhmän jäsenten blogit

 • Henkilökohtaisten blogien tarkoituksena on koota VOIMAA-tematiikkaan ja -työskentelyyn liittyviä ajatuksia
  • Asioiden ylöskirjaaminen edistää hankkeen etenemistä, ajatukset jäävät muhimaan useampaan päähän
  • Liittyy myös projektin arviointiin
 • Blogeissa voi jokainen kirjoittaa avoimesti omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan - suora voi ja kannattaa olla

Keskusteltiin tarpeesta uusille termeille

 • maahanmuuttaja/ maahanmuuttajataustainen / uussuomalainen
  • lainsäännössä määritykset termeille
 • monikulttuurisuus
  • kunnalliset toimijat eivät käytä termiä samassa merkityksessä
 
You must log in to comment.