Child pages
  • Mitä on sosiaalinen media
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teoriassa

"Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin", toteaa Jussi-Pekka Erkkola gradussaan Sosiaalisen median käsitteestä (2008, s.83).

Käytännössä

"Viestintää monelta monelle", tiivistää Juhana Kokkonen.

"Wikit, blogit, facebookit, youtubet, myspacet, twitterit - verkossa toimivat yhteisöt, joissa voi osallistua, verkostoitua, tuottaa sisältöä, arvostella muiden aikaansaannoksia tai keskustella muiden kanssa - tai olla vain loppukäyttäjä eli hyödyntää muiden verkkoon viemiä tuotoksia", määrittelee verkkoviestinnän noviisi, VOIMAA-projektin tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen.

VOIMAA-projektissa

Projektihallintoa ja kehittämistyötä toteutetaan tässä VOIMAAwikissä, tervetuloa mukaan kehittämään!

Opas VOIMAAwikiin

 
You must log in to comment.