Child pages
 • Ohjausryhmä 6.4.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Läsnäolijat:

Ohjausryhmän varsinaiset ja varajäsenet:
Risto Säntti, puheenjohtaja (Itella Oyj)
Wilberforce Essandor (Itella Oyj)
Anna-Maria Vilkuna (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
Martti Majuri (Hämeen ammattikorkeakoulu)
Leena Pellilä (Helsingin kaupunki)
Raija Alanko (Etelä-Suomen lääninhallitus)
Tuomas Korkalainen (Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, METKA)
Minna Peräkylä (Metropolia alumnit ry.)

Muut:
Matti Rantala, projektipäällikkö (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
Jussi Linkola (Metropolia Ammattikorkeakoulu, esittelemässä itsensä ja työkorinsa)
Milla Laasonen, kokouksen sihteeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Ohjausryhmän jäsenille jaettu vihreässä kansiossa hankkeen suunnitelma ja rahoituspäätös sekä päätös ohjausryhmän perustamisesta paperikopiona.

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Ohjausryhmän puheejohtaja Risto Säntti avasi kokouksen. Ohjausryhmän jäsenille jaettiin VOIMAA - Voimavaroja maanhanmuuttajista -projektisuunnitelma ja -rahoituspäätös sekä päätös
ohjausryhmän perustamisesta paperikopiona.

Anna-Maria Vilkuna kertoi kulttuurialan klusterista ja sen T&K:n hanketoiminnasta ohjausryhmän jäsenille. Risto Säntti pyysi muita läsnäolevia esittäytymään; käytiin esittelykierros.

2. Alkukeskustelu ja hankkeen esittely

Matti Rantala esitteli ohjausryhmän kokoonpanon ja mainitsi toimintaperiaatteen, jonka mukaan sekä varsinaiset että varajäsenet kutsutaan aina ohry:n kokouksiin.

Matti Rantala kertoi hankkeesta:

 • VOIMAAn ydinidea toimintamallien, -tapojen ja -konseptien rakentaminen, joilla helpoitettaisiin maahanmuuttajataustaisten urakehitystä.
 • VOIMAAn toiminta urakaaren alkupäässä: korkeakouluihin pyrkivien valmentavien koulutuksien kehittäminen tiimeissä, eri koulutusaloilla eri koulutusohjelmissa opettaja- ja korkeakouluhenkilöstön voimin.
 • VOIMAAn toiminta urakaaren loppupäässä: siirtyminen perustyöstä asiantuntija- ja esimiestehtäviin, erikokoisissa ja eri aloja edustavissa työyhteisöissä, yhteistyössä työnantajien edustajien kanssa.
 • VOIMAA toimii asiantuntija- ja korkeakoulusektorilla.
 • Innovatiivinen elementti hankkeessa on tavoite käyttää sosiaalisen median keinoja kaikissa mahdollisissa hanketoimissa (verkkopohjaiset ratkaisut, wiki, blogi, liikkuva kuva, ääni). Käytännössä kaikki mitä hankkeessa tehdään, näkyy wiki-ympäristössä kaikille avoimena.
 • Metropolian confluence-ympäristö käytössä, osoite voimaa.metropolia.fi ja tunnukset hankitaan kaikille ohry:n jäsenille, jotta voi käydä työstämässä materiaalia.
 • Ilman tunnuksiakin pääsee kuitenkin kommentoimaan eli osallistumaan keskusteluun.
 • Työskentelyn haaste voi olla verkkopohjaisen toiminnan omaksuminen eri ikäpolvilla. Täytyy mahdollisesti oppia pois vanhoista työskentelytavoista käyttääkseen sosiaalista mediaa.
 • Keskustellen tultiin tulokseen, että yritysyhteistyössä konkreettisen hyödyn löytäminen tärkeintä ja toimintamallit luodaan tapauskohtaiseksi tarpeita palvellen.
 • Peruslähtökohtana: 5 yritystä toimintamalleissa pilotoitavana.
 • Projektisuunnitelmassa mainitut 24 yritystä toimimassa kummiyrityksenä tai mukana yritysselvityksessä, jossa kartoitetaan yritysten mahdollisuuksia, valmiuksia, halukkuutta ja tarpeita maahanmuuttajataustaisten rekrytointiin ja urakehitykseen 3-5v. eteenpäin. Taloustilanteen mahdollinen vaikutus huomioitava. Taloustilanteen mahdollinen vaikutus huomioitava.
 • Työskentely wikissä työkoreittain, 7 työkoria, jokaisessa vastuuhenkilö(t). Esiteltiin työkorit vastuuhenkilöittäin.
 • Hankearviointia ja sen kehittämistä tehdään yhdessä muiden Metropolian kulttuuriklusterin T&K-hankkeiden kanssa (Medios ja Kulttuurisilta), arviointityötä vetävät Anna-Maria Vilkuna ja Robert Arpo. Intressissä projektin moitteeton toiminta ja hyvien tuloksien varmistaminen sisäisellä arvioinnilla. Toivotaan, että arvioinnin määritelmät saadaan nopeasti alkuun.

3. Ohjausryhmän vastuut ja valtuudet

Puheenjohtaja toivoi, että seuraavassa ohry:n kokouksessa valvoja Taina Lommi kävisi läpi, mitä rahoittaja edellyttää hanketoiminnalta ja erityisesti ohjausryhmän toiminnalta (vastuut, valtuudet). Projektisuunnitelman mukaisesti etenemisen varmistaminen ohry:n perustehtäviä. Maksatushakemukset kolmesti vuodessa; ohry:n kokoonnuttava maksatushakemusten deadlinen aikoihin. Maksatushakemuksen mukaan jaksotettavat kokousajat sijoittuisivat touko-kesäkuun, syys-lokakuun ja tammi-helmikuun paikkeille.

4. VOIMAA-työskentely

Jussi Linkola esitteli työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät -työkoria ja Milla Laasonen wikiä yleisesti.

Työskentelytavasta toivomus, että asiantuntijoiden virikekeskusteluja käytettäisiin hyödyksi, vehdotuksia aiheista ja toivomuksia vastaanotetaan.

5. Seuraavat kokoukset

Sovittiin tulevat ohjausryhmän kokousajat:

-  Torstai 4.6.2009 klo 14-16 (Hämeentie 161)

-  Torstai 1.10.2009 klo 14-16

- Torstai 4.2.2010 klo 14-16

 
You must log in to comment.