Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ADD COMMENT -palautteiden perusteella muokattu sisäänheittoteksti1.1
WEB-sivun sisäänheittoteksti 1.0

VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista on kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jota rahoittaa Etelä-Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahaston varoin. Tutkimusaiheet ovat sosiaalinen media, ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, urakehitys esimies- ja asiantuntijatehtäviin ja kyselytutkimus työnantajille.

VOIMAA etsii joustavia väyliä maahanmuuttajataustaisille, jotka pyrkivät ammattikorkeakouluopintoihin tai ovat työelämässä mukana. Kehitystyössä ja hankkeen hallinnoinnissa hyödynnetään sosiaalisen median sovelluksia, kuten wiki-työkalua ja blogeja.

AMK-opiskeluun valmentavia opintoja rakennetaan yhdessä ammattikorkeakoulujen opettajien ja henkilöstön kanssa. Tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajataustaisten kanssa toimivien amk-opettajien ja henkilökunnan valmiuksia työhönsä. Asiantuntijuuttanne arvostetaan, ilmoittaudu mukaan täältä!

Työyhteisöille suunnitellaan ratkaisuja, joilla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden urakehitystä edistetään. Laadimme myös tutkimuksen, jolla selvitetään, kiinnostaako metropolialueen työnantajia maahanmuuttajien rekrytointi - ja mitkä ovat sen esteet.  Ilmoittautukaa mukaan VOIMAAhan, tarvitsemme erikokoisia yrityksiä ja yhteisöjä eri toimialoilta toimimaan vastaajina kyselyyn ja henkilöstönkehittämisen toimintamallien kehittämiseen ja pilotointiin!

Kehittämistyötä voi seurata, osallistua ja kommentoida wiki-työkalumme kautta. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kuukausikirjeellä, ilmoittaudu sähköpostilistallemme.

Projektista vastaa Metropolia AMK, toteuttajina ovat mukana myös Hämeen AMK ja Fakiirimedia oy.

 
You must log in to comment.